ตัวกรองขาออก

ตัวกรองขาออกใน Zoho Mail ช่วยให้คุณสามารถจัดการอีเมลขาออกของคุณได้ และยังช่วยให้คุณดำเนินการบางอย่างกับอีเมลขาออกของคุณได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

สารบัญ

สร้างตัวกรองใหม่

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกไอคอน Settings (การตั้งค่า)
 3. ไปที่ Filters (ตัวกรอง)
 4. หากคุณกำหนดค่าบัญชีอีเมลไว้หลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่ต้องการ
 5. เปิดแท็บ Outgoing Emails Filter (ตัวกรองอีเมลขาออก) คลิก New Filter (ตัวกรองใหม่)
 6. กล่องโต้ตอบ Create Filter (สร้างตัวกรอง) จะแสดงบนหน้าจอ คุณจะต้องกรอกชื่อ เงื่อนไขและการดำเนินการของตัวกรองในกล่องโต้ตอบนี้
 7. ป้อนชื่อของตัวกรองเพื่อระบุตัวกรอง
 8. เลือกวิธีที่คุณต้องการใช้การดำเนินการของตัวกรอง
  • เมื่อตรงกับเงื่อนไขใดๆ (ตัวกรองที่ยึดตาม 'Or') - การดำเนินการจะถูกประมวลผลแม้ว่าจะตรงกับเงื่อนไขเดียว
  • เมื่อตรงกับเงื่อนไขทั้งหมด (ตัวกรองที่ยึดตาม 'And') - การดำเนินการจะถูกประมวลผลก็ต่อเมื่อตรงกับเงื่อนไขที่ระบุทั้งหมดเท่านั้น
  • สำหรับข้อความขาเข้าทั้งหมด - การดำเนินการจะถูกประมวลผลสำหรับข้อความขาเข้าทั้งหมดโดยไม่คำนึงว่าจะตรงกับเงื่อนไขหรือไม่
 9. เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการสำหรับ ประเภทเงื่อนไข และระบุ เงื่อนไข สำหรับพารามิเตอร์นั้นๆ
 10. เลือกรูปแบบการจับคู่เพื่อเชื่อมต่อกับเงื่อนไขที่คุณระบุ ตัวเลือกที่มีอยู่จะแตกต่างกันไปตามพารามิเตอร์ที่เลือก
  1. ตัวอย่าง: สำหรับพารามิเตอร์ "จาก" รูปแบบอาจเป็น "มี", "เริ่มต้นด้วย", "สิ้นสุดด้วย" ฯลฯ
  2. สำหรับพารามิเตอร์ "ลำดับความสำคัญ" รูปแบบการจับคู่คือ "เท่ากับ", "สูงกว่า" และ "ต่ำกว่า"
 11. หลังจากเพิ่มเงื่อนไขที่จำเป็น ให้เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับตัวกรองของคุณ
 12. สำหรับการดำเนินการ ‘ย้ายไปยังโฟลเดอร์’, ‘ติดธงเป็น’ และ ‘ติดแท็กเป็น’ ให้เลือกโฟลเดอร์ แท็ก หรือธงจากเมนูแบบเลื่อนลงในฟิลด์การดำเนินการ
 13. เลือก'Stop Processing Other Filters (หยุดการประมวลผลตัวกรองอื่น)' เพื่อหยุดการทำงานของตัวกรองอื่น
 14. คลิก Save (บันทึก) เพื่อบันทึกการกำหนดลักษณะตัวกรองของคุณ

เงื่อนไขและการดำเนินการ

เงื่อนไข

ตัวกรองที่สร้างจะถูกนำไปใช้กับอีเมลทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุภายในขอบเขตของประเภทเงื่อนไข เงื่อนไขและพารามิเตอร์การทำงานที่ใช้ได้สำหรับตัวกรองขาออกมีดังต่อไปนี้:

เงื่อนไขพารามิเตอร์การทำงาน
จากมี, ไม่มี,
เริ่มต้นด้วย, สิ้นสุดด้วย,
เท่ากับ, ไม่ใช่
ชื่อเรื่อง
ถึง
Cc
ถึง/ Cc
ลำดับความสำคัญเท่ากับ, ต่ำกว่า, สูงกว่า
ระหว่างวันที่, เวลา

การดำเนินการ

ต่อไปนี้คือการดำเนินการที่จะทำกับอีเมลที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง:

 • ย้ายไปยังโฟลเดอร์ - คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์และย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์นั้นได้ คุณยังสามารถป้อนชื่อโฟลเดอร์ใหม่และคลิก สร้าง เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ด้วย
 • ติดธงเป็น - ธงที่เลือกไว้ (ข้อมูล/ สำคัญ/ ติดตามผล) จะถูกนำไปใช้กับอีเมล
 • ติดแท็กเป็น - แท็กที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับอีเมล
 • Cc อัตโนมัติ - รายชื่อติดต่อที่คุณป้อนจะถูกเพิ่มในฟิลด์ Cc โดยอัตโนมัติในขณะส่งอีเมล
 • Bcc อัตโนมัติ - รายชื่อติดต่อที่คุณป้อนจะถูกเพิ่มในฟิลด์ Bcc โดยอัตโนมัติในขณะส่งอีเมล
 • เพิ่มลายเซ็น - ลายเซ็นที่เลือกจะถูกเพิ่มในอีเมลที่ตรงกับเงื่อนไข

  หมายเหตุ:

  ขณะกำหนดค่าตัวกรอง เพิ่มลายเซ็น ต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

  • เนื้อหาของอีเมลที่ตรงกับเกณฑ์ของตัวกรองไม่ควรมีลายเซ็นก่อนส่ง
  • ลายเซ็นที่เลือกขณะสร้างตัวกรองไม่ควรเชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลใดๆ
 • ถามการแจ้งเมื่ออ่าน - คุณสามารถเลือกตัวเลือก "ถามการแจ้งเมื่ออ่าน" หรือ "ไม่ต้องถาม" สำหรับอีเมลได้
 • เปลี่ยนลำดับความสำคัญ - คุณสามารถเลือกลำดับความสำคัญ สูง, กลาง หรือ ต่ำ สำหรับอีเมลได้
 • ไม่ต้องเพิ่มเอกสารแนบไปยังเครื่องมือดูเอกสารแนบ - เอกสารแนบจากอีเมลเหล่านี้จะไม่ถูกเพิ่มไปยังเครื่องมือดูเอกสารแนบของเรา
 • ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง - ปรับแต่งการดำเนินการและเงื่อนไขของตัวกรองโดยใช้พารามิเตอร์ที่มีโดยใช้การเขียนสคริปต์ Deluge ผ่าน Zoho Creator เรียนรู้เพิ่มเติม

หมายเหตุ:

การดำเนินการตัวกรองขาออกต่อไปนี้จะไม่นำไปใช้กับอีเมลที่ส่งจากไคลเอนต์อีเมลที่ใช้ IMAP, POP ฯลฯ

 • CC/BCC อัตโนมัติ
 • เพิ่มลายเซ็น
 • แจ้งการได้รับ
 • เปลี่ยนลำดับความสำคัญ

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com