ตัวเลือกเมล - Zoho Mail

ตัวเลือกเมล

Zoho Mail มีตัวเลือกมากมายที่อาจจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือการคัดแยกปัญหาอื่นๆ เช่น การแสดงอีเมลไม่ถูกต้อง ตัวเลือกเหล่านี้รวมถึงวิธีการรับส่วนหัวของอีเมล วิธีแก้ไขสำหรับข้อความที่อ่านไม่ออก การบันทึกอีเมล และการพิมพ์อีเมล 

สารบัญ

 ดูส่วนหัวอีเมล

ส่วนหัวของข้อความอีเมลจะปรากฏอยู่ในอีเมลทั้งหมดที่คุณส่งและรับผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยจะมี ID ข้อความที่ระบุโดยเฉพาะ ผู้ส่ง ผู้รับ และข้อมูลชื่อเรื่อง และยังแสดงข้อมูลการวินิจฉัยต่างๆ ที่มีประโยชน์สำหรับการระบุสแปม การฮ็อพข้อความ ความล่าช้า และอื่นๆ

ขั้นตอนในการรับส่วนหัวของอีเมลใน Zoho Mail:

 1. เข้าสู่ระบบ mail.zoho.com
 2. เปิดอีเมลที่มีส่วนหัวที่คุณต้องการดู
 3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ดำเนินการเพิ่มเติม ที่มุมขวาของอีเมล
 4. เลือกตัวเลือก แสดงต้นฉบับ
 5. ด้วยรายละเอียดส่วนหัวของข้อความ คุณยังสามารถดูตัวเลือกต่างๆ ในหน้าต่างใหม่ได้อีกด้วย
 6. ในกรณีที่คุณต้องการดาวน์โหลดส่วนหัว ให้คลิกตัวเลือก ดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมด ส่วนหัวของข้อความจะถูกดาวน์โหลดและบันทึกในระบบของคุณเป็นไฟล์ .txt
 7. คุณยังสามารถเลือกคัดลอกเนื้อหาส่วนหัวโดยการใช้ตัวเลือก คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด ได้ด้วย
 8. ในเบื้องต้น จะแสดงเฉพาะรายละเอียดส่วนหัวหลัก เช่น พาธการส่งคืน รายละเอียดการพิสูจน์ตัวตน ฯลฯ เท่านั้น ในการดูโค้ดต้นฉบับ HTML ทั้งหมดของอีเมลที่จัดรูปแบบ ให้คลิกตัวเลือก แสดงเนื้อหาทั้งหมด​​

โดยทั่วไปหากคุณมีปัญหาในการส่งหรือรับอีเมล คุณจะต้องส่งส่วนหัวของอีเมล ในกรณีที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการแสดงอีเมล คุณจำเป็นต้องส่งโค้ดต้นฉบับทั้งหมดของอีเมล คำแนะนำทีละขั้นตอนในการรับส่วนหัวอีเมลจากไคลเอนต์อีเมลต่างๆ มีอยู่ใน ลิงค์ ข้อมูลช่วยเหลือจากบุคคลที่สามนี้

การรับ ID ข้อความของอีเมล:

 1. เข้าสู่ระบบ บัญชี Zoho Mail ของคุณ
 2. ค้นหาอีเมลที่มี ID ข้อความที่คุณต้องการดู
 3. คลิกขวาที่อีเมลและเลือกตัวเลือก เปิดในหน้าต่างใหม่
 4. ใน URL ของหน้าต่างใหม่ ให้ค้นหาส่วน msgId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    
 5. ชุดของหมายเลขที่ตามหลังส่วน "msgId=" ของ URL จะเป็น ID ข้อความของอีเมลของคุณ

 พิมพ์อีเมล

คุณสามารถพิมพ์อีเมลโดยใช้ตัวเลือกพิมพ์ภายใต้ ตัวเลือกเพิ่มเติม เมื่ออ่านอีเมล เลือก พิมพ์ จากเมนูแบบเลื่อนลงเมื่ออ่านอีเมล

รูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้ของอีเมลจะเปิดในหน้าต่างใหม่ คลิก พิมพ์ อีกครั้งเพื่อพิมพ์อีเมล 

 

 บันทึกอีเมล 

คุณสามารถบันทึกเนื้อหาอีเมลในรูปแบบ HTML เพื่อการอ้างอิงในอนาคตได้ ขณะที่อ่านอีเมลของคุณ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก บันทึก

ซึ่งจะเป็นการบันทึกเฉพาะเนื้อหาของอีเมลในรูปแบบ HTML หากคุณต้องการรายละเอียดผู้ส่ง/ ชื่อเรื่อง ให้ใช้ตัวเลือก ส่งออก จากการตั้งค่า

 ข้อความผิดเพี้ยนหรืออ่านไม่ออก

เมื่อคุณได้รับอีเมล เนื้อหาอีเมลจะมีรายละเอียด 'การเข้ารหัส' ซึ่งใช้ในการถอดรหัสอีเมลและแสดงใน Zoho Mail เป็นรูปแบบที่อ่านได้ การเข้ารหัส UTF-8 ได้รับการนำมาใช้เป็นการเข้ารหัสสากลและสามารถใช้เพื่อแสดงหลายภาษาผ่านเบราว์เซอร์ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ในการอ่านอีเมล  

ในบางกรณี เนื้อหาอีเมลอาจมีรหัสอักขระบางตัวซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนในรายละเอียด 'การเข้ารหัส' ที่ให้ไว้ในอีเมล ดังนั้นเนื้อหาดังกล่าวอาจอ่านไม่ออกเมื่อดูข้อความ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีอีเมลจำนวนมากต่อเนื่องกันในข้อความเดียวโดยมีค่าการเข้ารหัสอักขระที่แตกต่างกัน 

คุณสามารถใช้ตัวเลือก 'ดูข้อความที่อ่านไม่ออก' เพื่อเปิดอีเมลนั้นในหน้าต่างใหม่ และเลือกการเข้ารหัสที่เหมาะสมจากเบราว์เซอร์ 

 1. เปิดอีเมลที่มีอ่านไม่ออก
 2. เลือก ข้อความที่อ่านไม่ออก จากเมนูแบบเลื่อนลง ตัวเลือกเพิ่มเติม
 3. ข้อความจะเปิดขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ 
 4. เลือก Encoding (การเข้ารหัส) จากเมนู View (มุมมอง) ในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
 5. จากรายการ ให้เลือกการเข้ารหัสที่เหมาะสมกับภาษาที่คุณคิดว่าข้อความนี้ถูกเขียนขึ้น
 6. ข้อความจะแสดงอย่างถูกต้องเมื่อเลือกการเข้ารหัสที่ถูกต้อง
 7. หากคุณยังคงมีปัญหาในการแสดงอีเมล ให้ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Zoho Mail พร้อมส่วนหัวของอีเมลของคุณ

หมายเหตุ:

เบราว์เซอร์ต่างๆ จะมีชื่อเมนูหรือรายการที่แตกต่างกันสำหรับการเข้ารหัส Internet Explorer แสดงรายการเป็น 'Character Encoding' (การเข้ารหัสอักขระ) และ Safari จะแสดงรายการนั้นเป็น 'Text Encoding' (การเข้ารหัสข้อความ) ฯลฯ เลือกรายการที่เหมาะสมตามเบราว์เซอร์ที่คุณใช้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com