ที่อยู่ 'จาก' หลายแห่ง

ที่อยู่ 'จาก' หลายแห่ง

ส่วน ส่งเมลในฐานะ มีการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับที่อยู่อีเมลขาออก นามแฝงอีเมล ที่อยู่ภายนอกของคุณ ฯลฯ คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นๆ ของคุณใน Zoho เพื่อให้สามารถส่งอีเมลจากคอนโซลเดียวได้

 ชื่อที่แสดง - อีเมลขาออก

ชื่อที่แสดงในส่วน ส่งเมลในฐานะ สำหรับแต่ละที่อยู่อีเมล/นามแฝงอีเมล คือชื่อของคุณที่จะปรากฏบนอีเมลขาออกที่ส่งไปโดยใช้ที่อยู่อีเมลนั้น 

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อที่แสดง

 1. เข้าสู่ระบบ https://www.zoho.com/mail 
 2. เลือก การตั้งค่า >> ส่งเมลในฐานะ  
 3. คลิกไอคอน 'แก้ไข' ตรงข้ามที่อยู่อีเมลนั้นๆ ภายใต้ 'ที่อยู่ 'จาก' ที่กำหนดไว้'
 4. ในกล่องข้อความ 'ชื่อที่แสดง' ให้ระบุชื่อที่แสดงที่ต้องการ 
 5. คลิก 'อัปเดต' เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 6. คุณอาจต้องระบุรหัสผ่าน SMTP ภายนอกของคุณในกรณีที่คุณกำลังอัปเดตชื่อที่แสดงสำหรับที่อยู่ 'จาก' ภายนอก 

 ที่อยู่อีเมล 'จาก' ที่แตกต่างกัน

ตามค่าเริ่มต้นแล้วที่อยู่อีเมลของบัญชีอีเมล Zoho ของคุณจะเป็นที่อยู่ 'จาก' เริ่มต้นสำหรับบัญชี นอกเหนือจากนี้คุณอาจมีนามแฝงอีเมลหรือนามแฝงกลุ่มเป็นที่อยู่ 'จาก' ในกรณีที่โฮสต์อีเมลโดเมนของคุณกับ Zoho ที่อยู่โดเมน Zoho ทั้งหมดจะมีพื้นหลังที่แตกต่างกัน และคุณจะไม่สามารถลบที่อยู่อีเมลเหล่านั้นออกจากรายการได้ 

นอกเหนือจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลอื่นของตนใน Zoho เพื่อส่งอีเมลจากบัญชีอื่นจาก Zoho Mail ได้ด้วย ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP แบบกำหนดเอง (ขอรับรายละเอียด SMTP จากผู้ให้บริการรายอื่น) เพื่อส่งอีเมลจากที่นี่ 

ถ้าคุณเลือก Zoho SMTP คุณอาจต้องพิสูจน์ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณผ่านกระบวนการพิสูจน์ยืนยัน นอกจากนี้การใช้ Zoho SMTP อาจส่งผลให้มีการแสดง 'ในนามของ' พร้อมกับที่อยู่อีเมล Zoho Mail ของคุณในไคลเอนต์อีเมลภายนอกเช่น Outlook, Gmail เป็นต้น  

 ขั้นตอนเพิ่มที่อยู่ ‘จาก’ แบบกำหนดเอง - SMTP แบบกำหนดเอง

คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่ 'จาก' ภายนอกเพื่อส่งอีเมลโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ (ขาออก) SMTP ของคุณเอง ในกรณีนี้ 'ในนามของ' จะไม่ปรากฏในอีเมลที่ผู้รับได้รับในไคลเอนต์อีเมลบางตัวเช่น Outlook

 1. เข้าสู่ระบบ https://www.zoho.com/mail/
 2. เลือก การตั้งค่า >> ส่งเมลในฐานะ  >> เพิ่มที่อยู่ใหม่ 
 3. ระบุชื่อที่แสดงที่ต้องการสำหรับที่อยู่อีเมล (ชื่อนี้จะปรากฏต่อผู้รับ)
 4. ระบุที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการให้เป็นผู้ส่ง และเลือก 'SMTP แบบกำหนดเอง' เพื่อระบุรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์
 5. ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP, พอร์ต, ประเภทการพิสูจน์ตัวตน, รายละเอียด SSL 
 6. หากจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตน ให้ระบุข้อมูลพิสูจน์ตัวตนในส่วนนี้
 7. คลิกส่งการพิสูจน์ยืนยัน
 8. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณพิสูจน์ตัวตนของคุณจากข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว ที่อยู่อีเมลนั้นจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ และกระบวนการพิสูจน์ยืนยันจะถูกข้ามโดยอัตโนมัติ 
 9. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่มีการพิสูจน์ตัวตน คุณต้องพิสูจน์ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณโดยใช้รหัสพิสูจน์ยืนยันก่อนที่จะส่งอีเมลจากบัญชีนั้น

 อัปเดตรหัสผ่านสำหรับที่อยู่ 'จาก' ภายนอกโดยใช้ SMTP แบบกำหนดเอง

หากคุณได้เปลี่ยนรหัสผ่านในบัญชีต้นทางและยังไม่ได้อัปเดตรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออก คุณจะไม่สามารถส่งอีเมลได้ 

 1. เข้าสู่ระบบ https://www.zoho.com/mail/
 2. เลือก การตั้งค่า >> ส่งเมลในฐานะ  
 3. ในหน้า Zoho Mail ‘ส่งเมลในฐานะ’ ให้คลิกไอคอน ‘แก้ไข’ ของที่อยู่อีเมลนั้นๆ
 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์และการพิสูจน์ตัวตนขาออก
 5. คลิกบันทึกเพื่อออก

 ขั้นตอนเพิ่มที่อยู่ ‘จาก’ แบบกำหนดเอง - Zoho SMTP

เมื่อคุณเพิ่มที่อยู่อีเมลเพื่อส่งอีเมลโดยใช้ Zoho SMTP ผู้รับอาจเห็นแท็ก 'ในนามของ' พร้อมกับที่อยู่อีเมล Zoho ของคุณ คุณสามารถใช้การตั้งค่า SMTP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณกับที่อยู่ 'จาก' ของคุณ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับ 'ขั้นตอนเพิ่มที่อยู่ 'จาก' แบบกำหนดเอง - SMTP แบบกำหนดเอง' ด้านล่างนี้

 1. เข้าสู่ระบบ https://www.zoho.com/mail/
 2. เลือก การตั้งค่า >> ส่งเมลในฐานะ  
 3. คลิก ‘เพิ่มที่อยู่ 'จาก'’
 4. ระบุชื่อที่แสดงที่ต้องการสำหรับบัญชี
 5. ระบุที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการให้เป็นผู้ส่งอีเมล
 6. เลือก Zoho SMTP เพื่อส่งอีเมลโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ Zoho SMTP - ไคลเอนต์อีเมลบางตัวอาจแสดงที่อยู่อีเมล Zoho ของคุณและระบุ 'ในนามของ' ในส่วนหัว
 7. คลิกส่งการพิสูจน์ยืนยัน
 8. คุณต้องพิสูจน์ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณก่อนที่จะส่งเมลจากบัญชีนั้น

ขั้นตอนพิสูจน์ยืนยันที่อยู่ ‘จาก’ แบบกำหนดเอง

 1. เข้าสู่ระบบ https://www.zoho.com/mail/
 2. คลิก การตั้งค่า >> ส่งเมลในฐานะ  
 3. ในหน้า Zoho Mail ‘ส่งเมลในฐานะ’ ให้คลิกไอคอน ‘พิสูจน์ยืนยัน’ ของที่อยู่อีเมลนั้นๆ
 4. กล่องโต้ตอบที่ร้องขอรหัสยืนยันจะปรากฏขึ้น
 5. คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจาก Zoho ในที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้
 6. ในกล่องโต้ตอบของ Zoho Mail ให้ป้อนรหัสพิสูจน์ยืนยันที่ส่งไปในอีเมลยืนยัน
 7. คลิก ยืนยัน เพื่อยืนยันและบันทึกการตั้งค่า
 8. คุณสามารถคลิกส่งอีกครั้งเพื่อส่งรหัสพิสูจน์ยืนยันอีกครั้งได้เช่นกัน หากคุณไม่พบอีเมลจาก Zoho

 เชื่อมโยงที่อยู่ ‘จาก’ เริ่มต้นสำหรับบัญชี

เมื่อคุณเพิ่มที่อยู่เมล 'จาก' แบบกำหนดเองแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกันกับหลายๆ บัญชีที่กำหนดค่าไว้ ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องมือเขียนในบัญชี ที่อยู่ ‘แบบกำหนดเอง’ ที่เพิ่มเข้ามาจะปรากฏเป็นที่อยู่ 'จาก' เริ่มต้นสำหรับบัญชี

 1. เข้าสู่ระบบ https://www.zoho.com/mail/
 2. คลิก การตั้งค่า >> ส่งเมลในฐานะ  
 3. คลิกที่ไอคอนการตั้งค่าของบัตรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 4. คลิก จัดการ ภายใต้ช่องที่อยู่อีเมล 'จาก'
 5. เลือกที่อยู่ 'จาก'/ นามแฝงที่จะเชื่อมโยงเป็นค่าเริ่มต้นจากที่อยู่สำหรับบัญชีนั้น 

ที่อยู่อีเมลตอบกลับถึง

คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลตอบกลับถึงสำหรับที่อยู่ 'จาก' ภายนอกที่คุณกำหนดค่าไว้

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. เลือก การตั้งค่า >> ส่งเมลในฐานะ  
 3. คลิกที่ปุ่มแก้ไข ตรงข้ามที่อยู่ 'จาก' ที่คุณต้องเพิ่ม 'ตอบกลับถึง' เข้าไป
 4. คลิก เพิ่มที่อยู่อีเมลตอบกลับถึง
 5. ป้อนที่อยู่ตอบกลับถึงที่ต้องการและคลิก อัปเดต/ ส่งการพิสูจน์ยืนยัน
 6. อีเมลพิสูจน์ยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่ตอบกลับถึง คลิกที่ปุ่มพิสูจน์ยืนยันตอบกลับถึง
 7. ป้อนรหัสยืนยันที่ส่งไปในอีเมลพิสูจน์ยืนยัน
 8. คลิก พิสูจน์ยืนยัน

อีเมลที่ป้อนจะถูกเพิ่มเป็นที่อยู่ตอบกลับถึงสำหรับที่อยู่ 'จาก' นั้นๆ

หมายเหตุ:

ปุ่มพิสูจน์ยืนยันตอบกลับถึงจะใช้การได้ก็ต่อเมื่อได้พิสูจน์ยืนยันที่อยู่ 'จาก' ที่เชื่อมโยงไว้แล้ว

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com