โฟลเดอร์ที่กำหนดเอง

โฟลเดอร์ที่กำหนดเอง

Zoho Mail ช่วยให้คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยแบบกำหนดเองภายใต้กล่องจดหมายเข้า หรือโฟลเดอร์อื่นเพื่อการจำแนกประเภทของเมลได้ดียิ่งขึ้น คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์แบบกำหนดเองให้เป็นโฟลเดอร์ต้นทางควบคู่กับกล่องขาเข้าได้อีกด้วย คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ในระดับอื่นๆ เพื่อจัดระเบียบโฟลเดอร์ตามลำดับที่คุณต้องการได้ 

สร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย

 1. คลิกที่ไอคอน '+' ถัดจากเมนูโฟลเดอร์
 2. กล่องดำเนินการสร้างโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้น
 3. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 4. ใส่ตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ในช่องตำแหน่ง ตามค่าตั้งต้นแล้วจะมี ‘/’เพื่อแสดงว่าโฟลเดอร์ใหม่นั้นจะเป็นโฟลเดอร์ตั้งต้นไม่ใช่โฟลเดอร์ย่อย
 5. คุณยังสามารถระบุและเลือกชื่อของ ‘โฟลเดอร์หลัก' ที่คุณต้องการสร้างเป็นโฟลเดอร์ย่อยได้ด้วย 
 6. โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นด้วยชื่อที่ระบุ และอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก ‘สร้างโฟลเดอร์ย่อย' จากเมนูคลิกขวาได้อีกด้วย ในกรณีนี้ ‘โฟลเดอร์หลัก’ จะมีชื่อโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ล่วงหน้า 

 • ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่กำหนดเอง ให้เลือกตัวเลือก ‘เปลี่ยนชื่อ' จากเมนูคลิกขวา 
 • และ Zoho Mail ยังมีฟีเจอร์ที่ทำให้คุณสามารถแชร์โฟลเดอร์ทั้งหมดกับสมาชิกในองค์กรของคุณได้อีกด้วย คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลบโฟลเดอร์

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์โฟลเดอร์และเนื้อหาทั้งหมด โฟลเดอร์นั้นจะถูกย้ายไปยังถังขยะ โฟลเดอร์เหล่านั้นจะถูกลบอย่างถาวรเมื่อถังขยะถูกล้างด้วยบุคคลหรือระบบ

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่จะลบ
 2. เลือกตัวเลือก ‘ลบโฟลเดอร์นี้'
 3. การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น
 4. คลิกตกลงเพื่อยืนยันการลบ
 5. ถ้าคุณต้องการย้ายข้อความขาเข้าไปยังโฟลเดอร์ ตัวกรองที่เกี่ยวข้องกับโฟลเดอร์จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
 6. ถ้าคุณไม่ต้องการลบตัวกรองที่เกี่ยวข้อง ให้ยกเลิกการลบ ไปที่หน้าตัวกรองและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรองให้มีผลกับโฟลเดอร์อื่นก่อนที่จะลบโฟลเดอร์

ล้างโฟลเดอร์

คุณสามารถล้างข้อความในโฟลเดอร์โดยได้ใช้ตัวเลือกล้างโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์และเลือก ‘ล้างโฟลเดอร์’ มีตัวเลือกต่อไปนี้ในการล้างข้อความในโฟลเดอร์

 1. ‘ลบทั้งโฟลเดอร์’
  ข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์จะถูกลบและย้ายไปยังโฟลเดอร์ถังขยะ
 2. ‘ ลบข้อความที่ได้รับมาแล้ววัน‘
  ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณลบข้อความตามวันที่ เมื่อคุณเลือกวันที่ ข้อความที่เก่ากว่าวันที่ที่ระบุจะถูกลบและย้ายไปยังโฟลเดอร์ถังขยะ
 3. ‘ลบข้อความทั้งหมดยกเว้น n ข้อความล่าสุด’
  ตัวเลือกนี้จะช่วยคุณลบข้อความตามจำนวน เมื่อคุณระบุจำนวนแล้ว จำนวนข้อความที่ระบุจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ ข้อความที่เกินจำนวนนี้จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ถังขยะ
  นอกจากตัวเลือกล้าง Zoho Mail ยังมีคุณลักษณะจัดเก็บข้อมูลถาวร เพื่อเก็บอีเมลไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคตอีกด้วย ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติการจัดเก็บข้อมูลถาวรอยู่ในหน้าความช่วยเหลือนี้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com