การใส่แท็ก

แท็กจะคล้ายกับโฟลเดอร์แต่จะให้ความยืดหยุ่นมากกว่า หนึ่งอีเมลสามารถมีได้หลายแท็ก นอกจากนี้ ยังสามารถจัดกลุ่มอีเมลต่างๆ ในโฟลเดอร์ต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยแท็กเดียวได้ การใช้แท็กอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงในกล่องขาเข้าได้

สร้างแท็ก

Zoho Mail มีฟีเจอร์ในการแท็กอีเมลและเชื่อมโยงด้วยสี สีช่วยในการระบุอีเมลประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการดูอีเมลในแท็กที่ระบุ ซึ่งอาจอยู่ในโฟลเดอร์อื่น

 1. คลิกไอคอน + ถัดจากเมนู Tags ในหน้าต่างด้านซ้าย
 2. กล่องสร้างแท็กจะปรากฏขึ้น
 3. พิมพ์ชื่อแท็กที่ต้องการในกล่องข้อความ
 4. ในส่วน Tag color ให้เลือกสีที่ต้องการจากชุดแบบสี
 5. คลิก Save
 6. แท็กใหม่จะถูกบันทึกในเมนูแท็ก

สามารถดูแท็กที่มีอยู่ในเมนูแท็กได้ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

หมายเหตุ:

ป้ายกำกับของแท็กสามารถมีอักขระได้สูงสุด 25 ตัวเท่านั้น

แก้ไข/เปลี่ยนชื่อแท็ก

เมื่อคุณสร้างแท็กแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแท็กที่มีอยู่เดิมหรือเปลี่ยนสีที่สัมพันธ์กับแท็กนั้นได้

 1. คลิกขวาบนแท็กที่คุณต้องการแก้ไข
 2. เลือก Edit this Tag จากรายการ
 3. ในช่องแก้ไขแท็ก ให้แก้ไขการตั้งค่าของคุณ
 4. คลิก Save

จัดแท็กใหม่

ตามค่าเริ่มต้น แท็กจะถูกจัดเรียงตามลำดับการสร้าง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนลำดับนี้ได้ตามความต้องการ

 1. คลิกแท็กที่คุณต้องการย้ายค้างไว้
 2. ลากและวางที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางแท็ก

การเรียงลำดับแท็ก

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียงลำดับแท็กของคุณตามลำดับตัวอักษรหรือด้วยตนเอง

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกที่ไอคอน การตั้งค่า
 3. เลือกการ์ด Mail View Options
 4. ค้นหาตัวเลือก Sort Tags
  • เลือกตัวเลือก Alphabetically และแท็กของคุณจะถูกเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรโดยอัตโนมัติ
  • เลือกตัวเลือก Manually และคุณจะสามารถจัดเรียงแท็กของคุณได้ตามความสะดวกโดยการลากและวางตามลำดับที่คุณต้องการ

ใส่แท็ก

คุณสามารถใส่แท็กให้กับหนึ่งข้อความได้ไม่จำกัดจำนวน การใส่แท็กให้กับอีเมลมีด้วยกันหลายวิธี

 • ลากและวางข้อความเหนือแท็กที่ต้องการ
 • เลือกอีเมลที่คุณต้องการใส่แท็ก แล้วเลือกตัวเลือก Tag as จากแถบเมนูด้านบน เลือกแท็กที่คุณต้องการใส่ให้กับอีเมลนี้จากรายการ

แท็กอีเมลในหน้าต่างมุมมองจดหมาย

อีกทั้ง คุณสามารถใส่แท็กอีเมลได้โดยตรงจากหน้าต่างมุมมองจดหมายในตัวเลือกแสดงตัวอย่างหรือแท็บขณะอ่าน

 1. เปิดอีเมลที่คุณต้องการดู
 2. คลิกที่ไอคอน Tags
 3. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่แท็กที่คุณต้องการเพิ่มลงในอีเมล
 4. ถ้าคุณต้องการเพิ่มแท็กใหม่ให้พิมพ์ชื่อของแท็กแล้วคลิก Create
 5. แท็กใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเพิ่มไปยังอีเมล

อีเมลที่ถูกแท็กทั้งหมดจะแสดงสีของแท็กในอีเมล ในหน้าต่างแสดงรายการอีเมล และในหน้าต่างการอ่าน

หมายเหตุ:

 • คุณสามารถคลิกแท็กจากรายการเพื่อเพิ่มแท็กให้อีเมลจากรายการได้อย่างรวดเร็ว
 • คุณยังสามารถเพิ่มแท็กให้กับงานและบันทึกย่อได้อีกด้วย

เอาแท็กที่อีเมลออก

 1. คลิกที่แท็กที่อีเมล
 2. หน้าต่างแสดงรายการแท็กจะปรากฏขึ้น
 3. ยกเลิกการเลือกกล่องของแท็กที่คุณต้องการลบออกจากอีเมล

เพิ่มแท็กโดยใช้ตัวกรอง

ขณะที่สร้างตัวกรองสำหรับอีเมลขาเข้า คุณสามารถเลือกตัวเลือก Tag as จากการดำเนินการของตัวกรอง หลังจากระบุเกณฑ์ที่จะใช้เลือกอีเมลได้

ถ้าคุณเปิดใช้ตัวเลือกตัวกรองอัจฉริยะใน Zoho Mail แท็กทั้งสามประเภทซึ่งได้แก่การแจ้งเตือน จดหมายข่าวและกลุ่มจะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น ตัวกรองอัจฉริยะจะระบุและจัดหมวดหมู่ตามรายละเอียดหัวเรื่องและเพิ่มแท็กที่เกี่ยวข้อง

ลบแท็ก

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกขวาบนแท็กที่คุณต้องการลบ
 2. เลือก Delete Tag จากรายการ
 3. แท็กจะถูกลบ และนำออกจากข้อความที่แท็กใช้แท็กนั้นอยู่
 4. ข้อความที่ใช้แท็กจะไม่ถูกลบ

หมายเหตุ:

 • ตัวกรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแท็กจะไม่ถูกลบออก แต่แท็กจะถูกลบออกจากการดำเนินการของตัวกรอง

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com