ตัวจัดการ DNS ของ Shopify - อัปเดตข้อมูล DNS

ตัวจัดการ DNS ของ Shopify

ถ้าโดเมนของคุณโฮสต์ไว้กับ ตัวจัดการ DNS ของ Shopify ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และตรวจสอบโดเมน

เพิ่มระเบียน CNAME สําหรับการตรวจสอบ

หากโดเมนของคุณโฮสต์ไว้กับ ตัวจัดการ DNS ของ Shopify ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ดูแลระบบ Shopify
 2. ไปที่ “ร้านค้าออนไลน์” แล้วเลือกตัวเลือก “โดเมน
 3. ค้นหาโดเมนที่เกี่ยวข้องและคลิก “จัดการ
 4. ในส่วนอีเมล ให้เลือก “ใช้บริการการโฮสติ้งของบริษัทอื่น 
 5. เลือก “Zoho Mail” จากตัวเลือกที่มีให้
  ​​
 6. ป้อน รหัส zb****** ที่สร้างขึ้นใน Zoho แล้วคลิก “บันทึก
 7. ระเบียน CNAME และ MX ที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว ให้ตรวจสอบว่า CNAME ใน Shopify ตรงกับ zmverify.zoho.com หรือไม่ เนื่องจาก CNAME ของคุณจะขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณตั้งค่าบัญชี Zoho Mail ไว้ จึงมีความแตกต่างกันไปตามบัญชี

ถ้า CNAME ไม่ตรงกับระเบียนในบัญชี Shopify ของคุณ ให้คลิก “แก้ไขการตั้งค่า DNS” และใส่ CNAME ตามที่ระบุไว้ด้านบน

ตอนนี้ระเบียน CNAME ของคุณถูกเพิ่มเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องรอสักครู่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากผ่านไปหนึ่งหรือสองชั่วโมง ให้เข้าระบบสู่แผงควบคุม Zoho Mail และคลิก “ตรวจสอบ” หลังจากโดเมนของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างและเพิ่มผู้ใช้ได้

อัปเดตระเบียน MX เพื่อ​รับ​อี​เมล

ถ้าโดเมนของคุณโฮสต์ไว้กับตัวจัดการ DNS ของ Shopify ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเพิ่มระเบียน MX 

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ดูแลระบบ Shopify
 2. ไปที่ “ร้านค้าออนไลน์” แล้วเลือกตัวเลือก “โดเมน
 3. ค้นหาโดเมนที่เกี่ยวข้องและคลิก “จัดการ
 4. ในส่วนอีเมล ให้เลือก “ใช้บริการการโฮสติ้งของบริษัทอื่น 
 5. เลือก “Zoho Mail” จากตัวเลือกที่มีให้
 6. ป้อน รหัส zb****** ที่สร้างขึ้นใน Zoho แล้วคลิก “บันทึก
 7. ระเบียน CNAME และ MX ที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ระเบียน MX สำหรับโดเมนของคุณเพิ่มเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารายละเอียด MX ที่ถูกต้องแสดงอยู่ในเครื่องมือของบริษัทอื่นหรือไม่ได้ที่ www.mxtoolbox.com

หลังจากที่คุณบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว ให้ตรวจสอบว่าระเบียน MX ใน Shopify ตรงกับระเบียนด้านล่างนี้หรือไม่ เนื่องจากระเบียน MX จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณตั้งค่าบัญชี Zoho Mail ไว้ จึงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบัญชี 

 • mx.zoho.com
 • mx2.zoho.com
 • mx3.zoho.com

ถ้าระเบียน MX ไม่ตรงกับระเบียนในบัญชี Shopify ของคุณ ให้คลิก “แก้ไขการตั้งค่า DNS” และใส่ระเบียนที่ระบุไว้ด้านบน

หมายเหตุ:

ระเบียน MX ที่ระบุข้างต้นจะสร้างและอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

เราขอแนะนําให้คุณไปที่เอกสารสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อดูวิธีการที่แท้จริงในการเพิ่มรายการ MX

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com