บทบาทและสิทธิพิเศษ - แผงควบคุมของ Zoho Mail

บทบาทและสิทธิพิเศษ

บทบาทที่มีใน Zoho Mail คือผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบระดับสูง และผู้ใช้ สมาชิกขององค์กรอาจมีบทบาทที่แตกต่างกันใน Zoho Mail ตามข้อกำหนด 

ผู้ดูแลระบบระดับสูงคือผู้ที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนและตั้งค่าโดเมนใน Zoho Mail ผู้ใช้คือผู้ใช้ขั้นปลายที่ต้องการเข้าถึง Mail และไม่จำเป็นต้องมีความสามารถด้านการดูแลระบบ เช่น การเพิ่มผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบคือบทบาทที่กำหนดให้กับผู้ใช้ ซึ่งต้องจัดการผู้ใช้ในองค์กรร่วมกับผู้ดูแลระบบระดับสูง

ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถให้สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบแก่ผู้ใช้คนอื่น หรือเปลี่ยนผู้ดูแลระบบระดับสูงขององค์กรเป็นผู้ดูแลระบบอีกคนหนึ่งในองค์กรได้

 การเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ

 1. เข้าสู่ระบบ https/mailadmin.zoo.com ในฐานะผู้ดูแลลระบบระดับสูงเพื่อเข้าถึงแผงควบคุม
 2. คลิก “รายละเอียดผู้ใช้” 
 3. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเลื่อนระดับเป็นผู้ดูแลระบบ
 4. คลิก “เปลี่ยนบทบาท” >> “ผู้ดูแลระบบ” 

 การเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใช้

 1. เข้าสู่ระบบ https/mailadmin.zoo.com ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อเข้าถึงแผงควบคุม
 2. คลิก “รายละเอียดผู้ใช้” 
 3. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการให้เป็นผู้ใช้
 4. คลิก “เปลี่ยนบทบาท” >> “ผู้ใช้” 
   

 เปลี่ยนผู้ดูแลระบบระดับสูง

บทบาทผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถกำหนดได้โดยผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น สมาชิกที่คุณต้องการให้เป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคนใหม่ควรมีบทบาทผู้ดูแลระบบในองค์กรอยู่แล้ว 

 1. เข้าสู่ระบบ https/mailadmin.zoo.com ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อเข้าถึงแผงควบคุม
 2. ค้นหารายละเอียดองค์กรในแดชบอร์ด
 3. คลิกไอคอน “แก้ไข” ถัดจากชื่อผู้ดูแลระบบระดับสูงในแดชบอร์ด
 4. ผู้ดูแลคนอื่นๆ จะแสดงในดร็อปดาวน์ 
 5. เลือกผู้ดูแลระบบที่คุณต้องการให้เป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงจากดร็อปดาวน์
 6. ในกรณีที่สมาชิกที่คุณกำลังค้นหาไม่อยู่ในรายการ คุณต้องเปลี่ยนบทบาทของผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบก่อน จึงจะกำหนดผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงได้ 
 7. เมื่อคุณเลือกผู้ดูแลระบบคนอื่นแล้ว ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลระบบแทน 

 บทบาทและสิทธิพิเศษ

ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเป็นคนแรกและสร้างองค์กรคือผู้ดูแลระบบระดับสูง ผู้ดูแลระบบระดับสูงมีสิทธิพิเศษสูงสุดในองค์กร

สิทธิพิเศษต่อไปนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น

 • เปลี่ยนบทบาทของผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ หรือเปลี่ยนผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใช้
 • เปลี่ยนผู้ดูแลที่มีอยู่เป็นผู้ดูแลระบบระดับสูง
 • ดู จัดการ หรือเปลี่ยนรายละเอียดการสมัครใช้งานสำหรับทุกองค์กร

สามารถมีผู้ดูแลระบบระดับสูงได้เพียงคนเดียวเท่านั้นสำหรับทั้งองค์กร ผู้ดูแลระบบคนอื่นๆ สามารถสร้างผู้ใช้ กลุ่ม และจัดการได้ โดยสามารถทำการดำเนินการทั้งหมดของผู้ดูแลระบบระดับสูงได้ ยกเว้นการเปลี่ยนบทบาทของผู้ใช้และการจัดการรายละเอียดการสมัครใช้งาน 

ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถดำเนินงานต่อไปนี้ได้

 • สร้างผู้ใช้/กลุ่ม
 • รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้
 • สร้างและกำหนดนโยบาย Mail
 • เพิ่มการจำกัด IP
 • เพิ่ม/ลบสมาชิกออกจากกลุ่ม
 • จัดการผู้ใช้ 
 • เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานบริการเช่น POP, IMAP ให้ผู้ใช้
 • อัปเดตนโยบายรหัสผ่าน
 • ควบคุมอีเมลและอื่นๆ

เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าใช้แผงควบคุมเพื่อจัดการองค์กร

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com