สิทธิ์ขององค์กร

สิทธิ์ขององค์กร

ในบัญชีขององค์กร คุณสามารถจำกัดสิทธิ์การใช้งานกลุ่ม, Zoho Docs และปฏิทินที่ผู้ใช้แต่ละรายมีได้ สิทธิ์เหล่านี้สามารถกำหนดค่าได้ในส่วนสิทธิ์ขององค์กร ข้อจำกัดนี้จะแสดงขึ้นขณะสร้างกลุ่มใน Zoho ขณะที่ใช้แอปพลิเคชัน Zoho Docs และจะควบคุมระดับการเข้าถึงที่ผู้ใช้แต่ละรายมีสำหรับแอปพลิเคชันปฏิทิน 

สิทธิ์การใช้งานกลุ่ม

Zoho Mail ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้างที่อยู่อีเมลร่วม ซึ่งสามารถแบ่งปันโดยกลุ่มผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์ร่วมกันได้ คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในการสร้างกลุ่มเพื่อให้สามารถทำได้โดยยึดตามบทบาทที่กำหนดให้กับผู้ใช้เท่านั้น

เข้าสู่ระบบ mailadmin.zoho.com ไปที่สิทธิ์ขององค์กร และเลือก กลุ่ม

ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเลือกที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตการสร้างกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มส่วนตัวได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มส่วนตัว ให้ทำตามหน้าวิธีใช้นี้

สามารถตั้งค่าระดับข้อจำกัดแยกจากกันได้สำหรับกลุ่มองค์กรและกลุ่มส่วนตัวจากแผงควบคุม 

เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ อนุญาตให้สร้างกลุ่มองค์กร ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สมาชิกขององค์กรสร้างกลุ่ม จากตัวเลือก ให้เลือกว่าคุณต้องการอนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูง ผู้ดูแลระบบ หรือสมาชิกทั้งหมดขององค์กร 

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัว รวมถึงจากตัวเลือกในแผงควบคุม 

นอกจากนี้ กลุ่มส่วนบุคคลยังสามารถสร้างขึ้นได้โดยมีสมาชิกที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร คุณสามารถอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้โดยใช้ตัวเลือก สร้างกลุ่มส่วนบุคคลด้วยผู้ใช้ที่ไม่ใช่ขององค์กร

สิทธิ์การใช้งาน Docs

เข้าสู่ระบบ mailadmin.zoho.com ไปที่ สิทธิ์ขององค์กร และเลือก Docs คุณสามารถแก้ไขสิทธิ์การแชร์ การส่งออก และการเผยแพร่ใน Docs ได้จากส่วนนี้

สิทธิ์การแชร์:

อนุญาตให้ผู้ใช้แชร์เอกสารภายนอกองค์กรนี้ - คุณสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้เอกสารที่สร้างขึ้นภายใต้บัญชีองค์กร Zoho Docs ของคุณสามารถแชร์กับสมาชิกภายนอกองค์กรได้หรือไม่

อนุญาตให้ผู้ใช้ได้รับเอกสารจากภายนอกองค์กรนี้ - คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้สมาชิกในองค์กรของคุณสามารถรับเอกสารจากภายนอกองค์กรหรือไม่ 

สิทธิ์การส่งออก:

คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในการส่งออกไฟล์จาก Zoho Docs ได้โดยอิงตามบทบาท คุณสามารถเลือกบทบาท ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้ใช้ ได้จากเมนูแบบเลื่อนลง 

สิทธิ์การเผยแพร่:

คุณสามารถเผยแพร่เอกสารภายในหรือภายนอกองค์กรของคุณได้จาก Zoho Docs เมื่อคุณเผยแพร่เอกสาร ลิงก์จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อแชร์เอกสารของคุณและฝังลงในเว็บไซต์หรือบล็อกได้

คุณสามารถจำกัดสิทธิ์นี้ได้จากแผงควบคุม คุณสามารถยกเลิกการอนุญาตการเผยแพร่เอกสารทั้งหมด หรือจำกัดการเผยแพร่เอกสารภายในองค์กร หรือให้อนุญาตสำหรับผู้ใช้ภายนอกองค์กรของคุณก็ได้ 

สิทธิ์การใช้งานปฏิทิน

สิทธิ์การใช้งานปฏิทินหลายสิทธิ์สามารถแก้ไขได้จากแผงควบคุมของ Zoho Mail

เข้าสู่ระบบ mailadmin.zoho.com ไปที่ สิทธิ์ขององค์กร และเลือก ปฏิทิน ค้นหาสิทธิ์ที่คุณต้องการแก้ไข และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงเพื่อแก้ไขที่อยู่อีเมลของการแจ้งเตือน - การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเตือนกิจกรรมจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่สามารถเลือกได้ที่ calendar.zoho.com ที่อยู่อีเมลนี้สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถเลือกได้ว่าที่อยู่อีเมลใดบ้างที่สามารถใช้ได้ คุณสามารถอนุญาตที่อยู่อีเมลใดก็ได้ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Zoho ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว หรือไม่อนุญาตให้ใช้ที่อยู่อีเมลอื่น

ส่งและรับคำเชิญในปฏิทิน - คุณสามารถเชิญสมาชิกที่ระบุหรือรับการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางปฏิทิน Zoho ตั้งค่าระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ที่สามารถส่งหรือรับคำเชิญ สิทธิ์นี้สามารถอนุญาตให้กับทุกคน เฉพาะสมาชิกในองค์กร หรือไม่อนุญาตเลย

สมัครใช้งานปฏิทิน - คุณสามารถสมัครใช้งานปฏิทินที่เป็นแบบสาธารณะ และกิจกรรมเหล่านั้นจะถูกเพิ่มในปฏิทินของคุณเอง คุณสามารถตั้งค่าระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ที่สามารถสมัครใช้งานปฏิทินสาธารณะได้ที่นี่

การแชร์ปฏิทิน - สามารถแชร์ปฏิทินสาธารณะกับบุคคลอื่นทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรได้ ระดับของการเข้าถึงปฏิทินเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่คุณกำหนดไว้ คุณสามารถตั้งค่าระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ที่สามารถแชร์ปฏิทินได้ที่นี่

นำเข้า/ส่งออกปฏิทิน - คุณสามารถนำเข้าไฟล์ ICS ใน Zoho Calendar หรือส่งออกรายละเอียดปฏิทินจาก Zoho Calendar ตัวเลือกนี้สามารถอนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาตได้ที่นี่

ดูปฏิทินวันหยุด - ปฏิทินวันหยุดจะมีให้เลือกตามภูมิภาคตามค่าเริ่มต้นใน Zoho Calendar คุณสามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สมาชิกองค์กรของคุณดูปฏิทินวันหยุดได้

สร้าง URL ส่วนตัวสำหรับปฏิทิน - ผู้ใช้ที่ไม่ต้องการตั้งค่าให้ปฏิทินของตนเป็นสาธารณะสามารถสร้าง URL ส่วนตัวและใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ สิทธิ์นี้สามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาตได้ในสิทธิ์การใช้งานปฏิทิน

แสดงข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง - รายละเอียดเกี่ยวกับการที่สมาชิกองค์กรว่างหรือไม่ว่างสามารถดูได้โดยสมาชิกองค์กรคนอื่นๆ ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ดูข้อมูลนี้ได้ หากได้รับอนุญาต ข้อมูลนี้จะสามารถมองเห็นได้โดยไม่คำนึงว่าปฏิทินนั้นเป็นแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัว

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com