การย้ายจาก Office 365

การย้ายจาก Office 365 ไปยัง Zoho Mail

การย้ายจากบัญชี Office 365:

Zoho Mail มีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นในการย้ายจากบัญชี Office 365 ข้อมูลเมล รายชื่อติดต่อ และปฏิทินสามารถย้ายจากบัญชี Office 365 ไปยัง Zoho Mail

เมื่อต้องการย้ายจาก Office 365 ไปยัง Zoho Mail จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ / ผู้ใช้ Office 365 ที่มีบทบาท ApplicationImpersonation การเลียนแบบเป็นวิธีการเข้าถึงที่ผู้ดูแลระบบให้กับสมาชิกบางคนขององค์กรเพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งสามารถดําเนินการได้จาก ศูนย์การจัดการ Exchange ใน Office 365 จำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงนี้เพื่อย้ายข้อมูลผู้ใช้ไปยัง Zoho Mail 

หากคุณเพิ่งกําหนดค่า ApplicationImpersonation ใน Office 365 จะต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเผยแพร่ หากคุณพยายามเพิ่มการย้ายในทันทีหลังจากกำหนดค่า ข้อมูลประจำตัวของคุณอาจใช้ไม่ได้

ขั้นตอนการเพิ่มรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์สำหรับการย้าย Office 365:

 1. เข้าสู่ระบบ https://mailadmin.zoho.com
 2. ภายใต้ การดูแลระบบเมล ให้เลือก การย้าย
 3. คลิก เพิ่มการย้าย เพื่อระบุรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์สำหรับการย้าย
 4. ระบุชื่อการย้ายสําหรับการอ้างอิงของคุณ
 5. เลือกโปรโตคอลการย้ายเป็น แอป
 6. เลือก 'Office 365' เพื่อป้อนรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ
 7. คุณยังสามารถเลือกที่จะย้ายรายละเอียดรายชื่อติดต่อและปฏิทินพร้อมกับ​อี​เมล​ของ​คุณ​ได้
 8. เมื่อคุณเลือก รายชื่อติดต่อ รายชื่อติดต่อทั้งหมดจากบัญชีก่อนหน้าของคุณจะได้รับการย้ายไปยัง Zoho Mail ภายใต้หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง 
 9. การเลือกตัวเลือก ปฏิทิน ภายใต้ ข้อมูล จะสร้างปฏิทินที่เกี่ยวข้องใน Zoho Mail และจะย้ายข้อมูลไปยังแต่ละปฏิทิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกําหนดเบื้องต้นสำหรับการย้ายปฏิทินจาก Office 365
 10. ป้อน ที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบ และ รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ของโดเมน Office 365 ต้นทางที่คุณกำลังย้าย
 11. ในตัวเลือก ไม่รวมรายการโฟลเดอร์ ให้เพิ่มรายการโฟลเดอร์ที่คุณต้องการข้ามระหว่างการย้าย ป้อนชื่อโฟลเดอร์ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("โฟลเดอร์1") ซึ่งกรณีนี้จะไม่รวมโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น หากคุณต้องการย้ายโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์หลัก ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ตามด้วย /* ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("โฟลเดอร์1/*") สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด โปรดดูที่นี่
 12. คลิก เพิ่มการย้าย เพื่อบันทึกรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ 
 13. คุณจําเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดบัญชีที่จะย้ายในขั้นตอนถัดไป 

ข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการย้ายปฏิทินจาก Office 365:

 • เพื่อให้แน่ใจว่าการย้ายจะเสร็จสมบูรณ์ จำเป็นต้องสร้างผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชี Office 365 ที่เกี่ยวข้องใน Zoho Mail ก่อนการย้ายปฏิทิน
 • เพื่อให้ย้ายข้อมูลปฏิทินได้อย่างถูกต้อง ชื่อโดเมนใน Zoho Mail ต้องเหมือนกับชื่อโดเมนใน Office 365 ตัวอย่างเช่น หากโดเมนของคุณใน Office 365 ชื่อ abc.com ชื่อโดเมนใน Zoho Mail ควรเหมือนกัน

ขั้นตอนการเพิ่มรายละเอียดผู้ใช้สำหรับการย้าย Office 365:

 1. เลือกชื่อการย้ายที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดต้นทางและปลายทาง 
 2. เลือก เพิ่มบัญชี เพื่อเพิ่มรายละเอียดบัญชีด้วยตนเอง
 3. ระบุชื่อผู้ใช้ต้นทางและปลายทางที่ควรย้ายอีเมลไป 
  ​​
 4. ป้อนลําดับความสําคัญที่คุณต้องการตั้งค่าสําหรับการย้ายของบัญชีนี้
 5. ใน ตัวเลือกโฟลเดอร์ คุณสามารถเลือกตัวเลือก โฟลเดอร์ทั้งหมด หรือ โฟลเดอร์ที่เจาะจง 
 6. หากคุณเลือกตัวเลือก โฟลเดอร์ทั้งหมด คุณสามารถเลือกที่จะข้ามโฟลเดอร์ใดๆ ในระหว่างการย้ายโดยใช้ตัวเลือก ไม่รวมรายการโฟลเดอร์
 7. ตัวเลือกข้ามโฟลเดอร์จะมีประโยชน์เมื่อผู้ดูแลระบบเรียกใช้การย้ายใหม่สำหรับผู้ใช้ชุดเดียวกันสำหรับอีเมลใหม่หรืออีเมลที่พลาดไปบางส่วน ป้อนชื่อโฟลเดอร์ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("โฟลเดอร์1") ซึ่งกรณีนี้จะไม่รวมโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น หากคุณต้องการย้ายโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์หลัก ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ตามด้วย /* ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("โฟลเดอร์1/*") สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด โปรดดูที่นี่
 8. หากคุณเลือกตัวเลือก โฟลเดอร์ที่เจาะจง คุณสามารถระบุโฟลเดอร์ที่จะต้องรวมไว้ใน รวมรายการโฟลเดอร์ 
 9. ใน รวมรายการโฟลเดอร์ ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("Folder1") ซึ่งกรณีนี้จะรวมโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น หากคุณต้องการย้ายโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์หลัก ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ตามด้วย /* ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("Folder1/*") สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด โปรดดูที่นี่
 10. ข้อมูลประจําตัวจะถูกตรวจสอบความถูกต้องกับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่ระบุ เมื่อคุณคลิก เพิ่ม
 11. ทําซ้ำขั้นตอนจนกว่าคุณเพิ่มผู้ใช้คนสุดท้ายสำหรับการย้าย 
 12. คลิก เพิ่มและปิด เพื่อปิดป๊อปอัพและกลับไปยังหน้าการย้าย 

ข้อกำหนดสำหรับการระบุถึงโฟลเดอร์:

 • ในกรณีที่คุณต้องการระบุถึงโฟลเดอร์หลักโดยเฉพาะ (เช่น รายงาน) ให้ป้อนเป็น "รายงาน"
 • ในกรณีที่มีโฟลเดอร์ย่อยหลายโฟลเดอร์ภายใต้รายงาน และคุณต้องการระบุถึงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด ให้ป้อนเป็น "รายงาน/*"
 • ในกรณีที่มีโฟลเดอร์ย่อยอยู่แล้วภายใต้ รายงาน ที่ชื่อ 2016 และคุณต้องการระบุถึงโฟลเดอร์ย่อยโดยเฉพาะนี้ ให้ป้อนดังนี้ - "รายงาน/2016" 
 • หากคุณต้องการระบุถึงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้ กล่องขาเข้า เฉพาะโฟลเดอร์ การตลาด เท่านั้นที่ไม่มีโฟลเดอร์ย่อย และโฟลเดอร์เฉพาะ 2012 เพียงโฟลเดอร์เดียวที่อยู่ภายใต้ รายงานการขาย ที่จะระบุถึง คุณจะต้องพิมพ์รายการโฟลเดอร์ดังนี้ - "กล่องขาเข้า/*", "การตลาด", "รายงานการขาย/2012"

ขั้นตอนการนําเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV:

แทนที่จะต้องเพิ่มผู้ใช้สําหรับการย้ายด้วยตนเอง คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดผู้ใช้ลงในชีท Excel บันทึกเป็นไฟล์ CSV แล้วอัปโหลดไฟล์ดังกล่าว บัญชีผู้ใช้ที่ระบุถึงใน CSV จะได้รับการอัปโหลดเพื่อการย้าย

 1. คลิกลิงก์ อัปโหลดบัญชี ในหน้าบัญชีการย้าย
 2. รูปแบบสําหรับการป้อนรายละเอียดผู้ใช้ในไฟล์ CSV จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการย้ายที่คุณเลือก
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของส่วนอัปโหลดบัญชี คุณจะพบไฟล์ CSV ตัวอย่าง
  ​​
 4. ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง ค้นหารายละเอียด และป้อนรายละเอียดผู้ใช้ของคุณตามลำดับ
 5. บันทึกเป็นไฟล์ CSV
 6. เลือกไฟล์ที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก ตกลง เพื่ออัปโหลดบัญชี
 7. บัญชีผู้ใช้ที่เพิ่มจะแสดงรายการในส่วนบัญชี
 8. ตรวจสอบว่ามีการแสดงรายการบัญชีทั้งหมดที่จะย้ายในส่วนบัญชี 

หมายเหตุ:

 • ในการย้ายทุกประเภท จำเป็นต้องป้อนรายละเอียดบัญชีต้นทางและบัญชีปลายทางในไฟล์ CSV
 • ในกรณีที่มีปัญหาขณะอัปโหลดผู้ใช้ ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์อื่นที่มีรายละเอียดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ 

การดึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง:

คุณสามารถป้อนรายละเอียดบัญชีใน Zoho Mail ได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง

 1. คลิกตัวเลือก ดึงข้อมูลผู้ใช้ ในหน้าบัญชีการย้าย
 2. ระบบจะขอให้คุณติดตั้งแอป Zoho Mail Admin
 3. ป้อนข้อมูลประจําตัวของผู้ดูแลระบบของบัญชี Office 365 ที่คุณกำลังย้าย
 4. หลังจากที่ทำตามขั้นตอนที่แนะนําแล้ว ให้กลับไปที่หน้าแผงควบคุม Zoho Mail แล้วคลิก ถัดไป คุณสามารถนำสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชันออกจากบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อจาก รายการการย้าย
 5. เลือกชื่อโดเมนของคุณจากดรอปดาวน์ และคลิก ดึงข้อมูลผู้ใช้ 
 6. เลือกผู้ใช้ที่มีบัญชีที่จําเป็นต้องย้าย และคลิก >>
 7. คุณสามารถดูบัญชีที่เลือกสําหรับการย้ายได้ 
 8. หากคุณต้องการยกเลิกการเลือกบัญชี ให้คลิกช่องทําเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิก <<
 9. หลังจากคุณเลือกบัญชีที่ต้องการแล้ว ให้คลิก ถัดไป
 10. เลือกตัวเลือกโฟลเดอร์ และช่วงวันที่สําหรับผู้ใช้ที่เลือก และคลิก เพิ่ม เมื่อต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการระบุถึงโฟลเดอร์ ให้คลิกที่นี่
 11. ในกรณีที่ยังไม่มีการสร้างบัญชีผู้ใช้ที่คุณเลือกใน Zoho Mail ข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น และระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่มีรายละเอียดข้อผิดพลาด
 12. คุณสามารถสร้างบัญชีเหล่านี้ แล้วลองดึงข้อมูลผู้ใช้อีกครั้ง
 13. หลังจากดึงข้อมูลชุดผู้ใช้ที่จําเป็นแล้ว ให้คลิก ถัดไป

เริ่มขั้นตอนการย้าย

ใน แผงควบคุม ให้ไปที่ การย้าย ภายใต้ การดูแลระบบเมล คุณสามารถเพิ่มการย้ายหลายรายการจากเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันหรือจากเซิร์ฟเวอร์เดียวกันสำหรับชุดผู้ใช้ต่างๆ เพื่อให้มีการย้ายเป็นระยะและตามแผนที่วางไว้ 

 1. รายการการย้ายที่คุณเพิ่มจะแสดงรายการในหน้าการย้าย
 2. คลิกลิงก์ ‘เริ่ม’ ในการย้ายที่คุณเพิ่งเพิ่มเพื่อเริ่มการย้าย 
 3. การย้ายจะถูกกำหนดเวลาและสถานะจะเป็น ‘กำลังดำเนินการ’ สำหรับการย้ายที่กำลังดำเนินอยู่ 
 4. คุณสามารถดูสถานะการย้ายโดยรวมในรายการ และสถานะการย้ายโดยละเอียดในส่วน บัญชี 
 5. จะมีรายงานโดยละเอียดพร้อมข้อมูลโฟลเดอร์
 6. คลิกที่การนับจํานวนภายใต้ฟิลด์ ทั้งหมด เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดการย้ายตามโฟลเดอร์
   
 7. หากมี ข้อผิดพลาดจะแสดงรายการในแต่ละบัญชี คลิกลิงก์ รายการที่ล้มเหลว เพื่อดูจำนวนอีเมลที่ยังไม่ได้รับการย้ายพร้อมกับสาเหตุที่การย้ายล้มเหลว
 8. ในทํานองเดียวกัน คุณยังสามารถดูสถิติสําหรับการย้ายรายชื่อติดต่อโดยคลิกที่จำนวนที่เกี่ยวข้องภายใต้หมวดหมู่ทั้งหมด
 9. นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายละเอียดการย้ายปฏิทินได้จากหน้าเดียวกัน คลิกจำนวนที่เกี่ยวข้องภายใต้ทั้งหมดในหมวดหมู่ปฏิทินเพื่อดูรายละเอียด

ในกรณีที่มีความล้มเหลวในขณะย้ายรายชื่อติดต่อและปฏิทิน ให้คลิกปุ่ม ดูรายชื่อติดต่อที่ล้มเหลว หรือ ดูปฏิทินที่ล้มเหลว  ที่ส่วนบนขวาของหน้าต่าง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ให้การย้ายล้มเหลว ให้ไปที่หน้าวิธีใช้นี้

หมายเหตุ:

คุณสามารถนำสิทธิ์การเข้าถึงที่คุณให้ไว้สำหรับแอปพลิเคชันออกได้จาก หน้ารายการการย้าย คลิกตัวเลือก แอปที่ติดตั้ง ที่มุมบนขวาของหน้า เลือกตัวเลือก Office 365 แล้วคลิก นำออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการย้ายที่กําลังดําเนินการอยู่ก่อนที่คุณจะลบแอปพลิเคชัน คุณจะต้องติดตั้งแอป Zoho Mail และตรวจสอบยืนยันอีกครั้งเพื่อเพิ่มการย้ายเพิ่มเติม

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com