การย้ายจาก Exchange Server ไปยัง Zoho Mail

การย้ายจาก Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server คือเซิร์ฟเวอร์อีเมลและปฏิทินที่พัฒนาขึ้นโดย Microsoft คุณสามารถย้ายอีเมล รายชื่อติดต่อ และปฏิทินจาก Exchange Server ไปยัง Zoho Mail จำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงใน Zoho Mail ก่อนที่จะเพิ่มการย้าย ไปที่ลิงก์นี้เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้

ในการย้ายข้อมูล คุณจะต้องมี URL ของ EWS (Exchange Web Services) (ใช้สำหรับค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ของบัญชี Exchange ของคุณ) ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชี Exchange ที่มีสิทธิ์เข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณจะต้องจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ต้นทางก่อนที่จะโยกย้ายข้อมูลของคุณ

การเตรียมสภาพแวดล้อมต้นทาง

ในการย้ายข้อมูลจากบัญชี Exchange ของคุณ คุณจะต้องมีบัญชีผู้ดูแลระบบที่มีบทบาท ApplicationImpersonation วิธีนี้จะสร้างความมั่นใจว่าผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมด เพื่อโยกย้ายบัญชีของพวกเขาจาก Exchange Server เราแนะนำให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็นสำหรับบัญชีนี้ เนื่องจากผู้ดูแลระบบรายอื่นอาจไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น

นอกเหนือจากนี้ คุณต้องยืนยัน URL ของ Exchange Web Services (EWS) ของคุณ URL ของ EWS จะถูกใช้เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

การสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ:

Exchange 2010

ในการสร้างบัญชีใน Exchange Server ให้เปิด Exchange Management Console และสร้างกล่องจดหมายใหม่โดยทำตามส่วน New Mailbox บนหน้าวิธีใช้นี้

เมื่อสร้างกล่องจดหมายแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น

 1. เปิด Exchange Management Shell
 2. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Add-MailboxPermission -AccessRights FullAccess -User <username>

Exchange 2013 และ 2016

สร้างบัญชี และแนบกล่องจดหมายกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2013 หรือ 2016

เมื่อสร้างกล่องจดหมายแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น

 1. เปิด Exchange Management Shell
 2. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Add-MailboxPermission -AccessRights FullAccess -User <username>

การมอบบทบาท ApplicationImpersonation

เมื่อมอบสิทธิ์การเข้าใช้ถึงของผู้ดูแลระบบแล้ว ให้มอบบทบาท ApplicationImpersonation โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิด Exchange Management Shell
 2. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้:

New-ManagementRoleAssignment -Role ApplicationImpersonation -User <admin_user_name>

โดยที่ <admin_user_name> คือชื่อผู้ใช้ของบัญชีที่คุณได้มอบสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบให้

การกำหนด URL ของ EWS

URL ของ EWS ใช้ในการดึงข้อมูลชื่อเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server ของคุณ โดยทั่วไป รูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้นของ URL ของ EWS คือ https://mail.domain.com/EWS/Exchange.asmx อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับ Exchange Server ทั้งหมด

ในกรณีดังกล่าว สามารถใช้คำสั่ง Powershell ใน Exchange Server ได้

 1. เปิด Exchange Management Shell
 2. ป้อน Get-WebServicesVirtualDirectory |Select name, *url* | fl
 3. URL ของ EWS จะแสดงขึ้น

ถ้า Exchange Server ของคุณไม่มีการเข้าถึงแบบออนไลน์ คุณสามารถย้ายเซิร์ฟเวอร์ได้โดยใช้ตัวช่วยย้ายจาก Exchange ของ Zoho สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การเพิ่มการย้ายจาก Exchange Server

การเพิ่มรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์สำหรับการย้ายจาก Microsoft Exchange

 1. เข้าสู่ระบบ คอนโซลผู้ดูแล Zoho Mail และเลือก Data Migration ในเมนูด้านซ้าย
 2. ภายใต้การย้ายข้อมูล ให้คลิกที่ Start Migration สำหรับการย้ายครั้งแรก แล้วคลิก + Create สำหรับการย้ายครั้งต่อๆ ไป
 3. ป้อนชื่อสำหรับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงของคุณ
 4. ในดรอปดาวน์ Select saved server details ให้เลือก Add new server details
 5. ในดรอปดาวน์ Select Protocol/Application ให้เลือก Microsoft Exchange
 6. ป้อน URL ของ EWS ที่คุณได้กำหนดไว้ในฟิลด์ Source server address
 7. ป้อน ที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบต้นทาง และ รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบต้นทาง ในฟิลด์ที่สัมพันธ์กับข้อมูลนั้นๆ
 8. เมื่อคุณป้อนข้อมูลประจำตัวต่างๆ แล้ว ให้คลิก Add

รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเพิ่มจะถูกบันทึกไว้ในหน้า Saved Server Details และคุณสามารถใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อดำเนินการย้ายข้อมูลอื่นๆ ได้ เพียงเลือกจากเมนูดรอปดาวน์

หมายเหตุ:

หากคุณได้รับข้อผิดพลาด Invalid User Details โปรดดูส่วน รายละเอียดผู้ใช้ไม่ถูกต้อง ของหน้าช่วยเหลือสำหรับการแก้ไขปัญหา

การเพิ่มการตั้งค่าสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Microsoft Exchange

 1. ในขั้นตอนถัดไป ให้ป้อนชื่อสำหรับการตั้งค่าเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงของคุณ
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมายที่สอดคล้องกับข้อมูลที่คุณต้องการย้าย คุณสามารถย้ายข้อมูลจดหมาย ผู้ติดต่อ และปฏิทินได้
 3. เมื่อคุณเลือก Contacts รายชื่อติดต่อทั้งหมดจากบัญชีก่อนหน้าของคุณจะถูกย้ายมายัง Zoho Mail ภายใต้หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
 4. การเลือกตัวเลือก Calendar ภายใต้ Data จะสร้างปฏิทินที่เกี่ยวข้องใน Zoho Mail และย้ายข้อมูลไปยังแต่ละปฏิทิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกําหนดเบื้องต้นสำหรับการย้ายปฏิทินจาก Exchange Server
 5. ใน Folders to migrate คุณสามารถเลือกได้ระหว่าง All Folders หรือ Specific Folders
 6. หากคุณเลือกตัวเลือก All Folders คุณสามารถเลือกที่จะข้ามโฟลเดอร์ใดก็ได้ในระหว่างการย้าย โดยใช้ตัวเลือก Exclude Folder List
 7. ตัวเลือกข้ามโฟลเดอร์เป็นประโยชน์เมื่อผู้ดูแลระบบทำการย้ายอีกครั้งให้กับผู้ใช้ชุดเดียวกันสำหรับอีเมลใหม่หรืออีเมลที่ตกหล่น ป้อนชื่อโฟลเดอร์ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("โฟลเดอร์1") ซึ่งกรณีนี้จะไม่รวมโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น หากคุณต้องการให้โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์หลักถูกย้ายด้วย ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ ตามด้วย /* และเปิดปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("Folder1/*") สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด โปรดดูที่นี่
 8. หากคุณเลือกตัวเลือก Specific Folder คุณสามารถเจาะจงโฟลเดอร์ที่ต้องการรวมเข้าในรายชื่อโฟลเดอร์ที่รวมได้
 9. ในรายชื่อโฟลเดอร์ที่รวม ป้อนชื่อของโฟลเดอร์และเปิดปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("Folder1") ซึ่งในกรณีนี้เฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไป หากคุณต้องการให้โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์หลักถูกย้ายด้วย ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ ตามด้วย /* และเปิดปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("Folder1/*") สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด โปรดดูที่นี่
 10. ภายใต้ Emails to migrate ให้เลือกว่าคุณต้องการย้ายอีเมลทั้งหมดหรือเฉพาะอีเมลที่คุณได้รับหลังจากวันที่ที่เฉพาะเจาะจง
 11. ใน Enable POP access for the migrated emails ให้เลือก Yes หากคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถดูอีเมลที่ถูกย้ายเมื่อบัญชีถูกกำหนดค่าเป็น POP ในไคลเอ็นต์อีเมลอื่นๆ หากไม่ต้องการ ให้เลือก No
 12. สุดท้าย ให้คลิก ​Add

การตั้งค่าที่คุณเพิ่มจะถูกบันทึกไว้ในหน้า Saved Settings และคุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อดำเนินการย้ายข้อมูลอื่นๆ ได้เพียงเลือกจากเมนูดรอปดาวน์

ข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการย้ายปฏิทินจาก Exchange Server

 • เพื่อให้แน่ใจว่าการย้ายจะเสร็จสมบูรณ์ จำเป็นต้องสร้างผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชี Exchange Server ที่เกี่ยวข้องใน Zoho Mail ก่อนการย้ายปฏิทิน
 • เพื่อให้ย้ายข้อมูลปฏิทินได้อย่างถูกต้อง ชื่อโดเมนใน Zoho Mail ต้องเหมือนกับชื่อโดเมนใน Exchange Server ตัวอย่างเช่น หากโดเมนของคุณใน Exchange Server ชื่อ abc.com ชื่อโดเมนใน Zoho Mail ควรเหมือนกัน

ข้อกำหนดสำหรับการระบุถึงโฟลเดอร์:

 • ในกรณีที่คุณต้องการระบุถึงโฟลเดอร์หลักโดยเฉพาะ (เช่น Reports) ให้ป้อนเป็น "Reports"
 • ในกรณีที่มีโฟลเดอร์ย่อยหลายโฟลเดอร์ภายใต้รายงาน และคุณต้องการระบุถึงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด ให้ป้อนเป็น "Reports/*"
 • ในกรณีที่มีโฟลเดอร์ย่อยภายใต้ Reports ที่ชื่อว่า 2016 และคุณต้องการเจาะจงโฟลเดอร์ย่อยนี้ ให้ป้อนเช่นนี้ "Reports/2016"
 • หากคุณต้องการเจาะจงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้ Inbox เจาะจงเฉพาะโฟลเดอร์ Marketing โดยไม่รวมโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ภายใน และเจาะจงโฟลเดอร์ 2012 เพียงโฟลเดอร์เดียวที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ Sales Reports คุณจะต้องพิมพ์รายชื่อโฟลเดอร์เช่นนี้ "Inbox/*", "Marketing", "Sales Reports/2012"

การสร้างการย้ายใหม่:

 1. ในขั้นตอนถัดไป ให้ป้อนขีดจำกัดการเชื่อมต่อสูงสุด ซึ่งหมายถึงจำนวนสูงสุดของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่สามารถย้ายได้ในครั้งเดียว
 2. เลือกว่าคุณต้องการ หยุดการย้ายข้อมูลชั่วคราวเมื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลถึง 80% หรือ 95% และสุดท้ายให้คลิก ​Create

การเพิ่มรายละเอียดผู้ใช้สำหรับการย้ายจาก Exchange Server

Zoho Mail มีสามตัวเลือกในการเพิ่มบัญชีผู้ใช้สำหรับย้ายข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย:

การเพิ่มผู้ใช้ด้วยตนเอง

 1. จาก Migration list ให้เลือกการย้ายที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ต้นทางและปลายทางลงไป
 2. ไปที่แท็บ Users แล้วคลิก Add เพื่อเพิ่มรายละเอียดบัญชีด้วยตนเอง
 3. ระบุที่อยู่อีเมลต้นทางของผู้ใช้ในฟิลด์ ชื่อผู้ใช้ Microsoft Exchange
 4. เลือกที่อยู่อีเมลของบัญชี Zoho ที่สัมพันธ์กันสำหรับผู้ใช้รายนี้

  หมายเหตุ:

  คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลด้วยตนเองหรือเลือกผู้ใช้จากเมนูดรอปดาวน์ด้วยการคลิกที่ไอคอนที่อยู่ติดกับฟิลด์ที่อยู่อีเมลที่สัมพันธ์กัน

  การเลือกที่อยู่อีเมล
 5. เลือกว่าคุณต้องการจัดลำดับความสำคัญของการย้ายข้อมูลผู้ใช้รายนี้สูงกว่าผู้ใช้รายอื่นหรือไม่
 6. หากต้องการย้ายกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือก User mailbox ภายใต้ Mailbox Type และดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนนี้
  การย้ายกล่องจดหมายผู้ใช้จาก Exchange Server
 7. เลือก In-place archive mailbox เพื่อย้ายเฉพาะอีเมลใน กล่องจดหมายเก็บถาวรในสถานที่ ของบัญชีอีเมล Exchange Server ของคุณ และดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนนี้ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องจดหมายเก็บถาวรในสถานที่ ให้คลิกที่นี่)
 8. เมื่อต้องการย้ายอีเมลจากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. เพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ควบคุมกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันในฟิลด์ บัญชี Exchange Server
  2. เลือกที่อยู่อีเมลจากดรอปดาวน์ Select destination email addressเลือกผู้ใช้สำหรับการย้ายกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน

   หมายเหตุ:

   อีเมลในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆ ในกล่องจดหมายของผู้ใช้พร้อมกับโครงสร้างโฟลเดอร์ (ตัวอย่างเช่น อีเมลในโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันจะถูกย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้)

  3. เลือก Shared mailbox ใน Mailbox Type
  4. เพิ่มที่อยู่อีเมลของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันที่เป็นต้นทางลงในฟิลด์ ที่อยู่กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน และดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนนี้
   กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันของ Exchange Server ไปยังกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันของ Zoho Mail
 9. ในการย้ายกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันไปยังกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่แล้วใน Zoho Mail ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:
  1. เพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ควบคุมกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันในฟิลด์ บัญชี Exchange Server
  2. คลิกไอคอนที่อยู่ติดกับฟิลด์ที่อยู่อีเมลปลายทาง และเพิ่มที่อยู่ของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันด้วยตนเอง
   สลับการเลือกผู้ใช้
  3. เลือก Shared mailbox ภายใต้ Mailbox Type
  4. เพิ่มที่อยู่อีเมลของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันต้นทางในฟิลด์ ที่อยู่ของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
   กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันของ Exchange Server ไปยังกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันของ Zoho Mail
 10. เมื่อคุณเลือก Mailbox Type ที่เหมาะสมแล้ว ให้คลิก Add

ขั้นตอนนี้จะเพิ่มผู้ใช้สำหรับการย้ายข้อมูล ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อเพิ่มผู้ใช้ หรือทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำเข้าผู้ใช้เป็นกลุ่มจากไฟล์ CSV

ขั้นตอนการนําเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV:

แทนที่จะต้องเพิ่มผู้ใช้สําหรับการย้ายด้วยตนเอง คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดผู้ใช้ลงในชีท Excel บันทึกเป็นไฟล์ CSV แล้วอัปโหลดไฟล์ดังกล่าว บัญชีที่ระบุถึงใน CSV จะได้รับการอัปโหลดเพื่อการย้าย

 1. จาก Migration list ให้เลือกการย้ายที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ต้นทางและปลายทางลงไป
 2. คลิก Import เพื่ออัปโหลดบัญชีผู้ใช้โดยใช้ไฟล์ CSV
 3. คุณสามารถดูรูปแบบสำหรับการป้อนรายละเอียดผู้ใช้ในไฟล์ CSV ได้ในไฟล์ตัวอย่างที่แนบมาในป๊อปอัป
 4. เมื่อคุณได้จัดเตรียมไฟล์ CSV แล้ว ให้คลิก Browse Files และเลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการนำเข้า
 5. ตัวอย่างของผู้ใช้ทั้งหมดในไฟล์ CSV พร้อมกับรายละเอียดที่ระบุว่าผู้ใช้ถูกนำเข้าหรือไม่จะปรากฏบนหน้าจอ

หมายเหตุ:

จำเป็นต้องป้อนรายละเอียดของทั้งบัญชีต้นทางและบัญชีปลายทางในไฟล์ CSV

การเริ่มต้นกระบวนการย้าย

เมื่อคุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้สำหรับการย้ายแล้ว คุณสามารถเริ่มการย้ายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านต้นฉบับหลังจากที่เพิ่มผู้ใช้ในการโยกย้าย รหัสผ่านควรจะคงเดิมจนกว่ากระบวนการย้ายจะเสร็จสมบูรณ์

 1. คลิกปุ่ม Start Migration หลังจากเพิ่มผู้ใช้ ถ้าคุณได้ออกไปจากหน้าที่คุณได้เพิ่มผู้ใช้ไว้แล้ว ให้เลือกการย้ายข้อมูลที่คุณต้องการเริ่มต้นจากหน้านี้ แล้วคลิก Start
 2. คุณสามารถดูความคืบหน้าและสถิติเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลได้ในหน้าเดียวกัน
 3. สามารถดูสถิติโดยละเอียดเกี่ยวกับการย้ายผู้ใช้แต่ละรายได้โดยคลิกที่ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้รายนั้นๆ ในหน้าความคืบหน้าของการย้าย
 4. สำหรับการย้ายเมล สถิติโดยละเอียดพร้อมกับข้อมูลโฟลเดอร์จะมีให้ดู
 5. คลิก Mail Failures เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดการย้ายตามโฟลเดอร์
 6. ในทำนองเดียวกัน คุณยังสามารถดูสถิติสำหรับการย้ายผู้ติดต่อได้อีกด้วย โดยไปที่แท็บ Contacts
 7. นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายละเอียดการย้ายปฏิทินได้จากหน้าเดียวกัน ไปที่แท็บ Calendar เพื่อดูรายละเอียด

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ให้การย้ายล้มเหลว ให้ไปที่หน้าวิธีใช้นี้

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com