การย้ายจาก Exchange Server

การย้ายจาก Exchange Server ไปยัง Zoho Mail

การย้ายจาก Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server คือเซิร์ฟเวอร์อีเมลและปฏิทินที่พัฒนาขึ้นโดย Microsoft คุณสามารถย้ายอีเมล รายชื่อติดต่อ และปฏิทินจาก Exchange Server ไปยัง Zoho Mail จำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงใน Zoho Mail ก่อนที่จะเพิ่มการย้าย ไปที่ลิงค์นี้ เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้

ในการย้ายข้อมูล คุณจะต้องมี URL ของ EWS (Exchange Web Services) (ใช้สำหรับค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ของบัญชี Exchange ของคุณ) ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชี Exchange ที่มีสิทธิ์เข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณจะต้องจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ต้นทางก่อนที่จะโยกย้ายข้อมูลของคุณ

การเตรียมสภาพแวดล้อมต้นทาง

ในการย้ายข้อมูลจากบัญชี Exchange ของคุณ คุณจะต้องมีบัญชีผู้ดูแลระบบที่มีบทบาท ApplicationImpersonation วิธีนี้จะสร้างความมั่นใจว่าผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมด เพื่อโยกย้ายบัญชีของพวกเขาจาก Exchange Server เราแนะนำให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็นสำหรับบัญชีนี้ เนื่องจากผู้ดูแลระบบรายอื่นอาจไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น

นอกเหนือจากนี้ คุณต้องยืนยัน URL ของ Exchange Web Services (EWS) ของคุณ EWS URL จะถูกใช้เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ 

การสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ:

Exchange 2010:

ในการสร้างบัญชีใน Exchange Server ให้เปิด Exchange Management Console และสร้างกล่องจดหมายใหม่โดยทำตามส่วน กล่องจดหมายใหม่ ในหน้าวิธีใช้นี้ 

เมื่อสร้างกล่องจดหมายแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น

 1. เปิด Exchange Management Shell
 2. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Add-MailboxPermission -AccessRights FullAccess -User <username>

Exchange 2013 และ 2016:

สร้างบัญชี และแนบกล่องจดหมายในเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2013 หรือ 2016

เมื่อสร้างกล่องจดหมายแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น

 1. เปิด Exchange Management Shell
 2. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Add-MailboxPermission -AccessRights FullAccess -User <username>

การมอบบทบาท ApplicationImpersonation:

เมื่อมอบสิทธิ์การเข้าใช้ถึงของผู้ดูแลระบบแล้ว ให้มอบบทบาท ApplicationImpersonation โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิด Exchange Management Shell
 2. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้:

New-ManagementRoleAssignment -Role ApplicationImpersonation -User <admin_user_name>

โดยที่ <admin_user_name> คือชื่อผู้ใช้ของบัญชีที่คุณได้มอบสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบให้

การกำหนด EWS URL:

EWS URL ใช้ในการดึงข้อมูลชื่อเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server ของคุณ โดยทั่วไป รูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้นของ EWS URL คือ https://mail.domain.com/EWS/Exchange.asmx อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับ Exchange Server ทั้งหมด

ในกรณีดังกล่าว สามารถใช้คำสั่ง Powershell ใน Exchange Server ได้

 1. เปิด Exchange Management Shell
 2. ป้อน Get-WebServicesVirtualDirectory |Select name, *url* | fl
 3. EWS URL จะแสดงขึ้น

ถ้า Exchange Server ของคุณไม่มีการเข้าถึงแบบออนไลน์ คุณสามารถย้ายเซิร์ฟเวอร์ได้โดยใช้ตัวช่วยย้ายจาก Exchange ของ Zoho สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เพิ่มรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์สำหรับการย้ายจาก Exchange Server

 1. เข้าสู่ระบบ แผงควบคุมของ Zoho Mail
 2. ภายใต้ การดูแลระบบเมล ให้เลือก การย้าย
 3. คลิก เพิ่มการย้าย เพื่อระบุรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์สำหรับการย้าย
 4. ระบุชื่อการย้ายสําหรับการอ้างอิงของคุณ
 5. เลือกโปรโตคอลการย้ายเป็น แอป
 6. เลือกตัวเลือก 'Exchange'
 7. คุณยังสามารถเลือกที่จะย้ายรายละเอียดรายชื่อติดต่อและปฏิทินพร้อมกับ​อี​เมล​ของ​คุณ​ได้
 8. เมื่อคุณเลือก รายชื่อติดต่อ รายชื่อติดต่อทั้งหมดจากบัญชีก่อนหน้าของคุณจะได้รับการย้ายไปยัง Zoho Mail ภายใต้หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง 
 9. การเลือกตัวเลือก ปฏิทิน ภายใต้ ข้อมูล จะสร้างปฏิทินที่เกี่ยวข้องใน Zoho Mail และจะย้ายข้อมูลไปยังแต่ละปฏิทิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกําหนดเบื้องต้นสำหรับการย้ายปฏิทินจาก Exchange Server
 10. ป้อน ที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบ และ รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ของโดเมน Exchange Server ต้นทางที่คุณกำลังย้าย
 11. ในตัวเลือก ไม่รวมรายการโฟลเดอร์ ให้เพิ่มรายการโฟลเดอร์ที่คุณต้องการข้ามระหว่างการย้าย ป้อนชื่อโฟลเดอร์ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("โฟลเดอร์1") ซึ่งกรณีนี้จะไม่รวมโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น หากคุณต้องการย้ายโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์หลัก ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ตามด้วย /* ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("Folder1/*") สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด โปรดดูที่นี่
 12. คลิก เพิ่มการย้าย เพื่อบันทึกรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ 
 13. คุณจําเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดบัญชีที่จะย้ายในขั้นตอนถัดไป 

ข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการย้ายปฏิทินจาก Exchange Server:

 • เพื่อให้แน่ใจว่าการย้ายจะเสร็จสมบูรณ์ จำเป็นต้องสร้างผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชี Exchange Server ที่เกี่ยวข้องใน Zoho Mail ก่อนการย้ายปฏิทิน
 • เพื่อให้ย้ายข้อมูลปฏิทินได้อย่างถูกต้อง ชื่อโดเมนใน Zoho Mail ต้องเหมือนกับชื่อโดเมนใน Exchange Server ตัวอย่างเช่น หากโดเมนของคุณใน Exchange Server ชื่อ abc.com ชื่อโดเมนใน Zoho Mail ควรเหมือนกัน

ขั้นตอนการเพิ่มรายละเอียดผู้ใช้สำหรับการย้ายจาก Exchange Server:

 1. เลือกชื่อการย้ายที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดต้นทางและปลายทาง 
 2. เลือก เพิ่มบัญชี เพื่อเพิ่มรายละเอียดบัญชีด้วยตนเอง
 3. ระบุชื่อผู้ใช้ต้นทางและปลายทางที่ควรย้ายอีเมลไป 
  ​​
 4. ป้อนลําดับความสําคัญที่คุณต้องการตั้งค่าสําหรับการย้ายของบัญชีนี้
 5. ใน ตัวเลือกโฟลเดอร์ คุณสามารถเลือกตัวเลือก โฟลเดอร์ทั้งหมด หรือ โฟลเดอร์ที่เจาะจง 
 6. หากคุณเลือกตัวเลือก โฟลเดอร์ทั้งหมด คุณสามารถเลือกที่จะข้ามโฟลเดอร์ใดๆ ในระหว่างการย้ายโดยใช้ตัวเลือก ไม่รวมรายการโฟลเดอร์
 7. ตัวเลือกข้ามโฟลเดอร์จะมีประโยชน์เมื่อผู้ดูแลระบบเรียกใช้การย้ายใหม่สำหรับผู้ใช้ชุดเดียวกันสำหรับอีเมลใหม่หรืออีเมลที่พลาดไปบางส่วน ป้อนชื่อโฟลเดอร์ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("โฟลเดอร์1") ซึ่งกรณีนี้จะไม่รวมโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น หากคุณต้องการย้ายโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์หลัก ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ตามด้วย /* ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("Folder1/*") สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด โปรดดูที่นี่
 8. หากคุณเลือกตัวเลือก โฟลเดอร์ที่เจาะจง คุณสามารถระบุโฟลเดอร์ที่จะต้องรวมไว้ใน รวมรายการโฟลเดอร์ 
 9. ใน รวมรายการโฟลเดอร์ ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("Folder1") ซึ่งกรณีนี้จะรวมโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น หากคุณต้องการย้ายโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์หลัก ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ตามด้วย /* ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("Folder1/*") สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด โปรดดูที่นี่
 10. ข้อมูลประจําตัวจะถูกตรวจสอบความถูกต้องกับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่ระบุ เมื่อคุณคลิก เพิ่ม
 11. ทําซ้ำขั้นตอนจนกว่าคุณเพิ่มผู้ใช้คนสุดท้ายสำหรับการย้าย 
 12. คลิก เพิ่มและปิด เพื่อปิดป๊อปอัพและกลับไปยังหน้าการย้าย 

ข้อกำหนดสำหรับการระบุถึงโฟลเดอร์:

 • ในกรณีที่คุณต้องการระบุถึงโฟลเดอร์หลักโดยเฉพาะ (เช่น รายงาน) ให้ป้อนเป็น "รายงาน"
 • ในกรณีที่มีโฟลเดอร์ย่อยหลายโฟลเดอร์ภายใต้รายงาน และคุณต้องการระบุถึงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด ให้ป้อนเป็น "รายงาน/*"
 • ในกรณีที่มีโฟลเดอร์ย่อยอยู่แล้วภายใต้ รายงาน ที่ชื่อ 2016 และคุณต้องการระบุถึงโฟลเดอร์ย่อยโดยเฉพาะนี้ ให้ป้อนดังนี้ - "รายงาน/2016" 
 • หากคุณต้องการระบุถึงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้ กล่องขาเข้า เฉพาะโฟลเดอร์ การตลาด เท่านั้นที่ไม่มีโฟลเดอร์ย่อย และโฟลเดอร์เฉพาะ 2012 เพียงโฟลเดอร์เดียวที่อยู่ภายใต้ รายงานการขาย ที่จะระบุถึง คุณจะต้องพิมพ์รายการโฟลเดอร์ดังนี้ - "กล่องขาเข้า/*", "การตลาด", "รายงานการขาย/2012"

ขั้นตอนการนําเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV:

แทนที่จะต้องเพิ่มผู้ใช้สําหรับการย้ายด้วยตนเอง คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดผู้ใช้ลงในชีท Excel บันทึกเป็นไฟล์ CSV แล้วอัปโหลดไฟล์ดังกล่าว บัญชีที่ระบุถึงใน CSV จะได้รับการอัปโหลดเพื่อการย้าย

 1. คลิกลิงก์ อัปโหลดบัญชี ในหน้าบัญชีการย้าย
 2. รูปแบบสําหรับการป้อนรายละเอียดผู้ใช้ในไฟล์ CSV จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการย้ายที่คุณเลือก
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของส่วนอัปโหลดบัญชี คุณจะพบไฟล์ CSV ตัวอย่าง
  ​​
 4. ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง ค้นหารายละเอียด และป้อนรายละเอียดผู้ใช้ของคุณตามลำดับ
 5. บันทึกเป็นไฟล์ CSV
 6. เลือกไฟล์ที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก ตกลง เพื่ออัปโหลดบัญชี
 7. บัญชีที่เพิ่มจะแสดงรายการในส่วนบัญชี
 8. ตรวจสอบว่ามีการแสดงรายการบัญชีทั้งหมดที่จะย้ายในส่วนบัญชี 

หมายเหตุ:

 • ในการย้ายทุกประเภท จำเป็นต้องป้อนรายละเอียดบัญชีต้นทางและบัญชีปลายทางในไฟล์ CSV
 • ในกรณีที่มีปัญหาขณะอัปโหลดผู้ใช้ ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์อื่นที่มีรายละเอียดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ 

เริ่มขั้นตอนการย้าย

ใน แผงควบคุม ให้ไปที่ การย้าย ภายใต้ การดูแลระบบเมล คุณสามารถเพิ่มการย้ายหลายรายการจากเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันหรือจากเซิร์ฟเวอร์เดียวกันสำหรับชุดผู้ใช้ต่างๆ เพื่อให้มีการย้ายเป็นระยะและตามแผนที่วางไว้ 

 1. รายการการย้ายที่คุณเพิ่มจะแสดงรายการในหน้าการย้าย
 2. คลิกลิงก์ ‘เริ่ม’ ในการย้ายที่คุณเพิ่งเพิ่มเพื่อเริ่มการย้าย 
 3. การย้ายจะถูกกำหนดเวลาและสถานะจะเป็น ‘กำลังดำเนินการ’ สำหรับการย้ายที่กำลังดำเนินอยู่ 
 4. คุณสามารถดูสถานะการย้ายโดยรวมในรายการ และสถานะการย้ายโดยละเอียดในส่วน บัญชี 
 5. จะมีรายงานโดยละเอียดพร้อมข้อมูลโฟลเดอร์
 6. คลิกที่การนับจํานวนภายใต้ฟิลด์ ทั้งหมด เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดการย้ายตามโฟลเดอร์
   
 7. หากมี ข้อผิดพลาดจะแสดงรายการในแต่ละบัญชี คลิกลิงก์ รายการที่ล้มเหลว เพื่อดูจำนวนอีเมลที่ยังไม่ได้รับการย้ายพร้อมกับสาเหตุที่การย้ายล้มเหลว
 8. ในทํานองเดียวกัน คุณยังสามารถดูสถิติสําหรับการย้ายรายชื่อติดต่อโดยคลิกที่จำนวนที่เกี่ยวข้องภายใต้หมวดหมู่ทั้งหมด
 9. นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายละเอียดการย้ายปฏิทินได้จากหน้าเดียวกัน คลิกจำนวนที่เกี่ยวข้องภายใต้ทั้งหมดในหมวดหมู่ปฏิทินเพื่อดูรายละเอียด

ในกรณีที่มีความล้มเหลวในขณะย้ายรายชื่อติดต่อและปฏิทิน ให้คลิกปุ่ม ดูรายชื่อติดต่อที่ล้มเหลว หรือ ดูปฏิทินที่ล้มเหลว  ที่ส่วนบนขวาของหน้าต่าง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ให้การย้ายล้มเหลว ให้ไปที่หน้าวิธีใช้นี้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com