การกำหนดค่าระเบียน DNS สำหรับ Euro DNS

Zoho Mail มีหลายตัวเลือกในการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนของคุณและกำหนดค่าการนำส่งอีเมลใน Euro DNS

เพิ่มระเบียน TXT สําหรับการยืนยัน

ถ้าตัวจัดการ DNS ของโดเมนของคุณโฮสต์อยู่ที่ Euro DNS ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่ออัปเดตระเบียน TXT เพื่อใช้ยืนยัน

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมนของคุณที่ eurodns.com
 2. ไปที่ Domain names > Active
 3. ไปที่โดเมนที่ต้องการ แล้วคลิก Manage ทางด้านขวา
 4. คลิกที่ Manage Zone และเลือก New Record
 5. เลือก TXT ในเมนูดรอปดาวน์ Type
 6. ใส่รายละเอียดระเบียน TXT ของคุณ
  • ในฟิลด์ Host ให้พิมพ์ @
  • ในฟิลด์ TXT value ให้ป้อนค่า TXT ที่สร้างขึ้นในคอนโซลผู้ดูแลระบบ Zoho Mail
 7. คลิก Save Record แล้วคลิก Save Zone
 8. ตอนนี้ให้กลับไปที่หน้า mailadmin.zoho.com และคลิก 'Verify by TXT'
 9. โดเมนจะได้รับการยืนยัน หากมีการเผยแพร่ข้อมูล DNS อย่างถูกต้อง คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนถัดไปเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ได้

เพิ่มระเบียน CNAME สําหรับการยืนยัน

ถ้าตัวจัดการ DNS ของโดเมนของคุณโฮสต์อยู่ที่ Euro DNS ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่ออัปเดตระเบียน CNAME เพื่อใช้ยืนยัน

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมนที่ eurodns.com
 2. ไปที่ Domain names > Active
 3. ไปที่โดเมนที่ต้องการ แล้วคลิก Manage ทางด้านขวา
 4. คลิกที่ Manage Zone และเลือก New Record
 5. เลือก CNAME ในเมนูดรอปดาวน์ Type
 6. ในฟิลด์ Alias ให้ป้อนรหัส zb****** ที่สร้างขึ้นใน Zoho
 7. ในฟิลด์ Host Name ให้เพิ่ม domain.zoho.com
 8. คลิก Save Record แล้วคลิก Save Zone

ขณะนี้คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากรอประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมง ให้เข้าสู่ระบบแผงควบคุมของ Zoho Mail และคลิก Verify เมื่อโดเมนของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณสามารถเริ่มเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลได้

อัปเดตระเบียน MX เพื่อรับอีเมล

ถ้า DNS ของคุณถูกโฮสต์ไว้กับ EuroDNS ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนของคุณสำหรับการส่งอีเมล เพิ่มระเบียน SPF และ DKIM เพื่อป้องกันการปลอมแปลงที่อยู่อีเมลโดเมนของคุณ

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมนที่ eurodns.com.
 2. ไปที่ Domain names > Active
 3. เลือก Manage Domain ที่อยู่ถัดจากชื่อโดเมนที่คุณต้องการเพิ่มระเบียน MX
 4. คลิก Manage Zone
 5. ในเมนูดรอปดาวน์ที่ชื่อว่า Add DNS ให้เลือก MX (Mail Exchanger)
 6. ในฟิลด์ Host ให้ป้อน @ เพื่อแสดงถึงรูทโดเมน
 7. ในฟิลด์ Mail Server ให้ป้อน mx.zoho.com. (โปรดสังเกตว่าจุด "." เป็นค่าบังคับที่ต้องมีอยู่ในส่วนท้ายของชื่อของทั้งสองระเบียน) และตั้งค่าลำดับความสำคัญเป็น 10
 8. ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อเพิ่มระเบียน MX ที่สองและสามและลำดับความสำคัญ
 9. คลิก Save settings เพื่อบันทึกรายการ MX

  หมายเหตุ:

  • ค่า MX ที่ระบุข้างต้นจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ คุณสามารถคัดลอกและวางค่าลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในตัวจัดการ DNS ได้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบบันทึก MX ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการอีเมลก่อนหน้าของคุณ ระเบียน MX อื่นๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดจะขัดแย้งกับ Zoho Mail ซึ่งมีผลกระทบกับการนำส่งอีเมล และทำให้อีเมลที่นำส่งสูญหายอย่างถาวร เรียนรู้เพิ่มเติม
  • คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน MX ได้โดยใช้เครื่องมือค้นหา MX ของ Zoho โดยระบุชื่อโดเมนของคุณ ระเบียน MX ที่ควรแสดงขึ้นมาเมื่อคุณตรวจดูในเครื่องมือดังกล่าวได้แก่
   • mx.zoho.com
   • mx2.zoho.com
   • mx3.zoho.com
 10. หากต้องการเพิ่มระเบียน SPF ให้ไปที่โดเมนที่ต้องการแล้วคลิก Manage ทางด้านขวา
 11. คลิกที่ Manage Zone และเลือก New Record
 12. เลือก TXT ในเมนูดรอปดาวน์ Type
 13. ใส่รายละเอียดระเบียน TXT ของคุณ
  • ในฟิลด์ Host ให้พิมพ์ @
  • ในฟิลด์ TXT value ให้ป้อน "v=spf1 include:zoho.com -all"
 14. คลิก Save Record และคลิก Save Zone

  หมายเหตุ:

  • ค่าของระเบียนที่เกี่ยวข้องกับ Euro DNS จะได้รับการระบุในหน้าการแมป DNS ของคอนโซลผู้ดูแลของ Zoho Mail คุณสามารถคัดลอกและวางค่าลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในตัวจัดการ DNS ได้
  • ในกรณีที่คุณกำลังใช้เพียงแค่ Zoho Mail ในการส่งอีเมล ให้เอาชนิดระเบียน SPF อื่นๆ ทั้งหมดออกจาก DNS คลิก 'Save Changes' อีกครั้งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
  • การมีระเบียน SPF หลายระเบียนจะขัดจังหวะการตรวจสอบ SPF ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของ SPF อาจล้มเหลว และอีเมลอาจตกเป็นสแปมในเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับ เรียนรู้เพิ่มเติม
 15. หากต้องการเพิ่มระเบียน DKIM ​ให้คลิกที่ Manage Zone และเลือก New Record
 16. เลือก TXT ในเมนูดรอปดาวน์ Type
 17. ใส่รายละเอียดระเบียน TXT ของคุณ
  • ในฟิลด์ Hostให้คัดลอกค่า "zoho._domainkey" (ซึ่งจะแตกต่างกันในกรณีของตัวเลือกอื่น) จากหน้าการตั้งค่าโดเมนของ Zoho แล้ววางลงในหน้า DNS ของโดเมนของคุณ
  • ในฟิลด์ TXT value ให้คัดลอกค่า "v=DKIM1; k=r**; p=***************....****" จากหน้าการตั้งค่าโดเมนของ Zoho และวางลงในหน้า DNS ของโดเมนของคุณ
 18. คลิก Save Record และคลิก Save Zone

  หมายเหตุ:

  • อาจใช้เวลาตั้งแต่ 4 ถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้ระเบียน DKIM ของคุณเผยแพร่ คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน DKIM ของคุณได้ที่นี่
 19. ในฟิลด์ TTL สำหรับระเบียนทั้งหมด (หากสามารถแก้ไขได้) ให้เลือกเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลโดยเร็วที่สุด

หลังจากเพิ่มระเบียนทั้งสามรายการแล้ว ให้กลับไปที่หน้าการตั้งค่าโดเมน Zoho Mail ของคุณและคลิก Verify All Records อาจใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับอีเมลเมื่อการยืนยันความถูกต้องระเบียน MX ของคุณเสร็จสมบูรณ์และใช้เวลา 4 ถึง 48 ชั่วโมงสำหรับการเผยแพร่ระเบียน SPF และ DKIM

 

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com