แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

EuroDNS - เพิ่มระเบียน CNAME สำหรับการพิสูจน์ยืนยัน

ถ้าตัวจัดการ DNS ของโดเมนของคุณโฮสต์อยู่ที่ Euro DNS ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่ออัปเดตระเบียน CNAME เพื่อใช้ยืนยัน

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมนที่ eurodns.com
 2. เลือก โดเมนของฉัน >> จัดการโดเมนของฉัน จากเมนูทางด้านซ้าย 
 3. เลือกโดเมนที่คุณต้องการแก้ไข 
 4. ระเบียน DNS ของโดเมนที่เลือกจะปรากฏขึ้น คลิกลิงค์ ‘แก้ไขโซน DNS’ ที่ด้านล่างสุดของหน้า ภายใต้การดำเนินการ 
 5. คลิกลิงค์ 'เพิ่มระเบียน CNAME' ภายใต้หัวข้อ ระเบียน CNAME : ชื่อที่ยอมรับได้ [นามแฝงโฮสต์]
 6. ในฟิลด์นามแฝง: ให้ป้อนรหัส zb****** ที่สร้างขึ้นใน Zoho
 7. ในฟิลด์ ชื่อโฮสต์: ให้เพิ่ม domain.zoho.com
 8. คลิกปุ่ม บันทึกการตั้งค่า

ขณะนี้คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากรอประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมง ให้เข้าสู่ระบบแผงควบคุมของ Zoho Mail และคลิก ยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้ีอีเมลได้

อัปเดตระเบียน MX เพื่อ​รับ​อี​เมล: Euro DNS

ถ้า DNS ของคุณโฮสต์โดย EuroDNS ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนของคุณและเริ่มต้นรับอีเมล

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมนที่ eurodns.com.
 2. ไปที่ แผงควบคุม > โดเมนที่ลงทะเบียนแล้ว
 3. เลือก จัดการโดเมน ที่อยู่ถัดจากชื่อโดเมนที่คุณต้องการเพิ่มระเบียน MX
 4. คลิก จัดการโซน
 5. ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ชื่อว่า เพิ่ม DNS ให้เลือก MX (Mail Exchanger)
 6. ในฟิลด์โฮสต์ ให้ป้อน @ เพื่อแสดงถึงโดเมนราก
 7. ในช่องเซิร์ฟเวอร์เมล ให้ป้อน mx.zoho.com. (โปรดทราบว่าเครื่องหมายจุดเป็นค่าบังคับที่ต้องมีอยู่ในทั้งสองระเบียนเมื่อจบค่าระเบียน)
 8. ระบุลำดับความสำคัญเป็น 10
 9. ให้เพิ่มอีกระเบียนหนึ่ง โดยมีค่าเป็น mx2.zoho.com. และลำดับความสำคัญเป็น 20

  ค่า MX ในตารางด้านบนจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

  หมายเหตุ:

  จุด (.) ที่อยู่ท้ายสุดของระเบียน MX นั้นจะใส่หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ DNS ของคุณ เราขอแนะนําให้คุณไปที่เอกสารสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อดูวิธีการที่แท้จริงในการเพิ่มรายการ MX

 10. คลิก บันทึกการตั้งค่า เพื่อบันทึกรายการ MX

การเปลี่ยนแปลงค่าระเบียน MX อาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงจึงจะมีผลในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต DNS คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน MX โดยใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามได้ที่ www.mxToolbox.com โดยระบุชื่อโดเมนของคุณ นอกจากนี้คุณยังอาจขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ DNS ของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการ MX โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ได้อีกด้วย

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com