การใช้นามแฝงโดเมนและการแยกจากโดเมนย่อย

องค์กรต่างๆ สามารถใช้ตัวเลือกการใช้นามแฝงโดเมนหรือการแยกจากโดเมนย่อยเพื่อจัดการโดเมนและโดเมนย่อยหลายโดเมนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ Zoho Mail

ในกรณีที่คุณกำลังมองหาโดเมนใหม่เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจของคุณ คุณสามารถซื้อโดเมนผ่านทาง Zoho และตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับ Zoho Mail ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

นามแฝงโดเมน

นามแฝงโดเมนคือกระบวนการแมปโดเมนใหม่เป็นนามแฝงเข้ากับโดเมนที่มีอยู่ ซึ่งได้รับการกำหนดค่าไว้แล้วใน Zoho วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจถึงการส่งอีเมลที่ระบุที่อยู่ไปยังโดเมนที่จัดทำนามแฝงใหม่ไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในโดเมนที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณได้ตั้งค่า zylker.com และได้กำหนดค่าบัญชีอีเมลตามโดเมนดังกล่าวแล้วเพื่อรับอีเมลใน Zoho คุณสามารถเพิ่มโดเมนนามแฝงใหม่ 'zylkertravels.com' และแมปเข้ากับ 'zylker.com' ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าบัญชี/นามแฝงใหม่สำหรับโดเมน zylkertravels.com

อีเมลที่ส่งไปยัง user@zylkertravels.com จะถูกส่งไปยังบัญชี user@zylker.com โดยอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับนามแฝงโดเมน

ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าโดเมนเป็นนามแฝงโดเมน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จดทะเบียนโดเมนใหม่แล้ว และมีสิทธิ์เพียงพอที่จะเข้าถึงระเบียน DNS ของโดเมนนั้น
 2. พิสูจน์ยืนยันโดเมนโดยใช้วิธีตรวจสอบด้วย CNAME/HTML
 3. ตั้งค่าการส่งอีเมลสำหรับโดเมนนามแฝงด้วยการเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมน

ขั้นตอนในการกำหนดค่านามแฝงโดเมน:

 1. เข้าสู่ระบบ คอนโซลผู้ดูแลระบบ Zoho Mail
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอย่างน้อยหนึ่งโดเมน ซึ่งได้รับการเพิ่มและตั้งค่าใน Zoho Mail แล้ว
 3. ไปที่เมนู Domains และเลือกโดเมนที่คุณต้องการกำหนดค่านามแฝง
 4. ไปที่แท็บ Settings และค้นหาส่วน Domain Aliasing
 5. ในดรอปดาวน์ Select new alias domain ให้เลือกโดเมนที่คุณต้องการเพิ่มเป็นนามแฝงโดเมน แล้วคลิกไอคอน
 6. การดำเนินการนี้จะเพิ่มโดเมนที่เลือกเป็นนามแฝงของโดเมนหลัก

ประเด็นที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับนามแฝงโดเมน

 1. โดเมนนามแฝงใหม่ (zylkertravels.com) ควรได้รับการพิสูจน์ยืนยันใน Zoho แต่การโฮสต์อีเมลควรอยู่ในสถานะปิดใช้งาน
 2. ผู้ดูแลระบบควรกำหนดค่าการส่งอีเมลสำหรับโดเมนใหม่ เพื่อให้มั่นใจในการส่งอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ Zoho
 3. การส่งอีเมลจะถูกแมปดังตารางด้านล่าง โดยที่ zylkertravels.com เป็นโดเมนนามแฝง และ zylker.com เป็นโดเมนที่มีอยู่:
  ที่อยู่ในช่อง ถึงส่งไปยัง
  user@zylkertravels.comuser@zylker.com
 4. บัญชี user@zylkertravels.com จะไม่มีอยู่ใน Zoho ควรกำหนดค่าเฉพาะบัญชี @zylker.com ใน Zoho
 5. เมื่อคุณเพิ่มโดเมนเป็นนามแฝงโดเมน เราจะปิดใช้งานการโฮสต์อีเมลสำหรับโดเมนนั้น และทำให้เป็นนามแฝง โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในโดเมนเมื่อเราปิดใช้งานการโฮสต์อีเมล:
  1. การกำหนดค่าระดับโดเมนทั้งหมด เช่น DKIM, การกำหนดเส้นทางอีเมล ฯลฯ จะถูกลบออก
  2. ที่อยู่อีเมลและนามแฝงทั้งหมดที่สร้างด้วยโดเมนดังกล่าวจะถูกลบ
   1. ที่อยู่อีเมลที่ถูกลบจะถูกแทนที่ด้วยนามแฝงตามโดเมนอื่นๆ ที่มีอยู่
   2. หากไม่มีนามแฝงตามโดเมนอื่น ที่อยู่อีเมลในรูปแบบ username@zohomail.com จะถูกตั้งค่าเป็นที่อยู่กล่องจดหมาย
   3. หากไม่ได้ตั้งค่าชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมลในรูปแบบ timestamp_zuid@zohomail.com จะถูกตั้งค่าเป็นที่อยู่กล่องจดหมาย
  3. ที่อยู่อีเมลของกลุ่มทั้งหมดที่สร้างด้วยโดเมนดังกล่าวจะถูกลบ
  4. หากมีการเพิ่มที่อยู่อีเมลที่สร้างด้วยโดเมนเป็นสมาชิกกลุ่ม ความเป็นสมาชิกกลุ่มจะถูกลบออก

หมายเหตุ:

ขอแนะนำให้กำหนดค่า Catch All สำหรับโดเมนปลายทาง (ที่มีอยู่) (zylker.com) เพื่อหลีกเลี่ยงการตีกลับที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการจับคู่บัญชีผิด

การแบ่งโดเมนย่อย:

การแบ่งโดเมนย่อยเป็นกระบวนการลบโดเมนย่อยออกจากโดเมนหลัก และส่งอีเมลไปยังโดเมนหลักโดยตรง สมมติว่า คุณได้กำหนดค่าโดเมนย่อย child.domain.com ของคุณให้ส่งอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ Zoho อีเมลใดๆ ที่ส่งไปยังที่อยู่ user@subchild.mydomain.com จะถูกส่งไปยัง user@mydomain.com โดยอัตโนมัติหากการแบ่งโดเมนย่อยเปิดใช้งานอยู่สำหรับโดเมน mydomain.com

ตัวอย่าง:

สมมติว่า โดเมนหลักคือ zylker.com และผู้ดูแลระบบต้องการกำหนดค่า sales.zylker.com สำหรับบัญชีอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการขายของคุณ, support.zylker.com สำหรับบัญชีอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของคุณ ฯลฯ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างนามแฝงโดยยึดตามโดเมนย่อยเหล่านี้โดยเฉพาะ แต่ให้ดำเนินการง่ายๆ โดยเปิดใช้การแบ่งโดเมนย่อยสำหรับ zylker.com ในกรณีดังกล่าว อีเมลที่ส่งไปยัง sales.zylker.com หรือ support.zylker.com จะถูกส่งไปยังบัญชี zyler.com ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ที่อยู่ในช่อง ถึงส่งไปยัง
patricia@sales.zylker.compatricia@zylker.com
charles@support.zylker.comcharles@zylker.com

อีเมลใดๆ ที่ส่งไปยัง user@sub.yourdomain.com จะถูกส่งไปยัง user@yourdomain.com โดยอัตโนมัติ หลังจากทำการแบ่งโดเมนย่อย

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการกำหนดค่าการแบ่งโดเมนย่อย:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนหลักได้ถูกเพิ่มและตรวจสอบแล้ว
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนย่อยใดๆ ที่คุณใช้ได้ถูกกำหนดค่าให้ส่งอีเมลใน Zoho

ขั้นตอนในการกำหนดค่าการแบ่งโดเมนย่อย:

 1. เข้าสู่ระบบ คอนโซลผู้ดูแลระบบ Zoho Mail
 2. ไปที่เมนู Domains และเลือกโดเมนที่คุณต้องการกำหนดค่าการแบ่งโดเมนย่อย
 3. ไปที่แท็บ Settings และค้นหาส่วน Subdomain Stripping
 4. คลิกปุ่มสลับเพื่อเปิดการแบ่งโดเมนย่อยสำหรับโดเมน

การใช้งานการแบ่งโดเมนย่อย:

คุณยังสามารถสร้างโดเมนย่อยที่เฉพาะเจาะจง เช่น sales.yourdomain.com, supportyourdomain.com ฯลฯ สำหรับข้อกำหนดในการทำงาน และเผยแพร่ที่อยู่อีเมลโดยอิงตามโดเมนย่อยดังกล่าวในเว็บไซต์ของคุณ ฯลฯ เมื่อกำหนดค่าการส่งอีเมลสำหรับโดเมนพิเศษแล้ว อีเมลที่ส่งไปยัง Zoho จะถูกกำหนดเส้นทางไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องใน yourdomain.com วิธีนี้จะช่วยให้คุณกรองอีเมลจากแหล่งต่างๆ ไปยังบัญชีเดียวกันได้อย่างง่ายดาย

หรือคุณสามารถใช้ตัวเลือกการแบ่งโดเมนย่อยสำหรับการทดลองใช้งาน Zoho Mail คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนจริง แต่คุณจำเป็นต้องสร้างและอัปเดตระเบียน MX สำหรับโดเมนย่อย เช่น sub.yourdomain.com ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถดำเนินงานการตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมด เช่น การเพิ่ม/การยืนยันโดเมน การสร้างบัญชี ฯลฯ โดยไม่ต้องชี้ทิศทางของระเบียน MX คุณสามารถเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมลสำหรับบัญชีที่เลือกบางส่วนจาก @yourdomain.com ไปยัง sub.yourdomain.com จนกว่าคุณจะตัดสินใจเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนจริง

 1. คุณสามารถใช้โดเมนเริ่มต้นของคุณใน Zoho ระหว่างการตั้งค่าการโฮสต์อีเมล
 2. สร้างผู้ใช้ใน Zoho Mail
 3. เปิดใช้งานการแบ่งโดเมนย่อยใน Zoho Mail
 4. ในบัญชีอีเมลที่ใช้งานปัจจุบันของคุณ ให้กำหนดค่าการส่งต่ออีเมลที่ระดับผู้ใช้จากบัญชีอีเมล user@yourdomain.com ไปยัง user@sub.yourdomain.com สำหรับผู้ใช้ทดลองใช้

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com