แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

ตัวเลือกโดเมน

หากคุณต้องการทดลองใช้ Zoho Mail สำหรับธุรกิจของคุณด้วยจำนวนบัญชีต่ำสุดโดยไม่เปลี่ยนแปลงระเบียน MX ของโดเมนหลัก คุณสามารถลองใช้คุณสมบัตินามแฝงของโดเมนหรือการแบ่งโดเมนย่อยได้ บริษัทและองค์กรสามารถใช้ตัวเลือกนามแฝงของโดเมนหรือการแบ่งโดเมนย่อย สำหรับการย้ายผู้ใช้ไปยัง Zoho Mail แบบแบ่งระยะ โดยไม่รบกวนการตั้งค่าอีเมลปัจจุบัน 

แม้แต่องค์กรที่มีหลายโดเมนก็สามารถเลือกตัวเลือกนามแฝงโดเมนเพื่อจัดการโดเมนดังกล่าวทั้งหมดได้อย่างง่ายดายด้วย Zoho Mail

ในกรณีที่คุณกำลังมองหาโดเมนใหม่เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจของคุณ คุณสามารถซื้อโดเมนผ่านทาง Zoho และตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับ Zoho Mail ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม 

นามแฝงโดเมน

นามแฝงโดเมนคือกระบวนการแมปโดเมนใหม่เป็นนามแฝงเข้ากับโดเมนที่มีอยู่ ซึ่งได้รับการกำหนดค่าไว้แล้วใน Zoho วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจถึงการส่งอีเมลที่ระบุที่อยู่ไปยังโดเมนที่จัดทำนามแฝงใหม่ไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในโดเมนที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้ตั้งค่า mydomain.com และได้กำหนดค่าบัญชีอีเมลของคุณแล้วโดยยึดตามโดเมนใน Zoho เพื่อรับอีเมล คุณสามารถเพิ่มโดเมนนามแฝงใหม่ 'zylernew.com' และแมปเข้ากับ 'zylker.com' ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าบัญชี/นามแฝงใหม่สำหรับโดเมน zylernew.com

อีเมลที่ส่งไปยัง user@zylepnew.com จะถูกส่งไปยังบัญชี user@zylker.com โดยอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว

ขั้นตอนในการเพิ่มโดเมนใหม่สำหรับนามแฝงโดเมน

 1. เข้าสู่ระบบ https://zoho.com/mail ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับสูง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอย่างน้อยหนึ่งโดเมน ซึ่งได้รับการเพิ่มและตั้งค่าใน Zoho Mail แล้ว
 3. คลิก แผงควบคุม >> โดเมน >> เพิ่มโดเมน
 4. เพิ่มโดเมนใหม่ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นนามแฝง 
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนโดเมนใหม่แล้ว และมีสิทธิ์เพียงพอที่จะเข้าถึงระเบียน DNS ของโดเมนนั้น
 6. พิสูจน์ยืนยันโดเมนโดยใช้วิธีตรวจสอบด้วย CNAME/HTML
 7. ตั้งค่าการส่งอีเมลสำหรับโดเมนนามแฝงด้วยการเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมน

ขั้นตอนในการเปิดใช้นามแฝงโดเมนสำหรับโดเมนที่เพิ่ม:

เมื่อต้องการเพิ่มโดเมนเป็นโดเมนนามแฝง ควรปิดใช้งานสถานะการโฮสต์อีเมลสำหรับโดเมน เฉพาะโดเมนที่ปิดใช้การโฮสต์อีเมลเท่านั้นที่จะปรากฏในเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดค่านามแฝงโดเมน 

 1. คลิก แผงควบคุม >> โดเมน
 2. ปิดใช้งานการโฮสต์อีเมลสำหรับโดเมนนามแฝงใหม่ (zylkernew.com) โด้วยการคลิกไอคอนเมลในหน้าโดเมน
 3. หลังจากปิดใช้งานแล้ว ให้เลือกแท็บ นามแฝงโดเมน 
 4. เลือก โดเมนหลัก (โดเมนที่มีอยู่ - zylker.com) จากเมนูแบบเลื่อนลงเมนูแรก
 5. เลือก โดเมนนามแฝง (โดเมนนามแฝงใหม่ - zylkernew.com) จากเมนูแบบเลื่อนลงที่สอง
 6. คลิก เพิ่ม เพื่อสร้างนามแฝงโดเมนใหม่
 7. เมื่อเพิ่มแล้ว ชื่อโดเมนจะแสดงในรายการนามแฝงโดเมน 
   

ประเด็นที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับนามแฝงโดเมน:

 1. โดเมนนามแฝงใหม่ (zylernew.com) ควรได้รับการพิสูจน์ยืนยันใน Zoho แต่การโฮสต์อีเมลควรอยู่ในสถานะปิดใช้งาน โปรดดูภาพที่ใต้หัวข้อที่ 2
 2. โดเมนที่มีอยู่ (โดเมนปลายทาง - zylker.com) ควรเปิดใช้งานสำหรับการโฮสต์อีเมลและมีบัญชีที่อิงตามโดเมนใน Zoho
 3. ผู้ดูแลระบบควรกำหนดค่าการส่งอีเมลของโดเมนใหม่ เพื่อให้มั่นใจในการส่งอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ Zoho
 4. การส่งอีเมลจะถูกแมปดังตารางด้านล่าง โดยที่ zylernew.com จะเป็นโดเมนนามแฝง และ zylker.com เป็นโดเมนที่มีอยู่:
  ที่อยู่ในช่อง ถึงส่งไปยัง
  user@zylkernew.comuser@zylker.com
 5. บัญชี user@zylernew.com จะไม่มีอยู่ใน Zoho ควรกำหนดค่าเฉพาะบัญชี @zylker.com ใน Zoho
 6. ขอแนะนำให้กำหนดค่า Catch All สำหรับโดเมนปลายทาง (ที่มีอยู่) (zylker.com) เพื่อหลีกเลี่ยงการตีกลับที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการจับคู่บัญชีผิด

การแบ่งโดเมนย่อย:

การแบ่งโดเมนย่อยเป็นกระบวนการลบโดเมนย่อยออกจากโดเมนหลัก และส่งอีเมลไปยังโดเมนหลักโดยตรง สมมติว่า คุณได้กำหนดค่าโดเมนย่อย child.domain.com ของคุณให้ส่งอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ Zoho อีเมลใดๆ ที่ส่งไปยังที่อยู่ user@subchild.mydomain.com จะถูกส่งไปยัง user@mydomain.com โดยอัตโนมัติหากการแบ่งโดเมนย่อยเปิดใช้งานอยู่สำหรับโดเมน mydomain.com 

ตัวอย่าง: 

สมมติว่า โดเมนหลักคือ zylker.com และผู้ดูแลระบบต้องการกำหนดค่า sales.zylker.com สำหรับบัญชีอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการขายของคุณ, support.zylker.com สำหรับบัญชีอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของคุณ ฯลฯ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างนามแฝงโดยยึดตามโดเมนย่อยเหล่านี้โดยเฉพาะ แต่ให้ดำเนินการง่ายๆ โดยเปิดใช้การแบ่งโดเมนย่อยสำหรับ zylker.com ในกรณีดังกล่าว อีเมลที่ส่งไปยัง sales.zylker.com หรือ support.zylker.com จะถูกส่งไปยังบัญชี zyler.com ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ที่อยู่ในช่อง ถึงส่งไปยัง
patricia@sales.zylker.compatricia@zylker.com
charles@support.zylker.comcharles@zylker.com

อีเมลใดๆ ที่ส่งไปยัง user@sub.yourdomain.com จะถูกส่งไปยัง user@yourdomain.com โดยอัตโนมัติ หลังจากทำการแบ่งโดเมนย่อย 

ขั้นตอนในการกำหนดค่าการแบ่งโดเมนย่อย:

 1. เข้าสู่ระบบ https://www.zoho.com/mail ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูง
 2. คลิก แผงควบคุม >> โดเมน 
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนหลักได้ถูกเพิ่มและตรวจสอบแล้ว
 4. คลิก การแบ่งโดเมนย่อย
 5. รายการของโดเมนที่กำหนดค่าไว้ในองค์กรของคุณจะแสดงรายการ 
 6. คลิก เปิด ทั่วทั้งโดเมนเพื่อเปิดใช้งานการแบ่งโดเมนย่อยสำหรับโดเมนดังกล่าว
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนย่อยใดๆ ที่คุณใช้ได้ถูกกำหนดค่าให้ส่งอีเมลใน Zoho

การใช้งานการแบ่งโดเมนย่อย:

คุณสามารถใช้ตัวเลือกการแบ่งโดเมนย่อยสำหรับการทดลองใช้งาน Zoho Mail คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนจริง แต่คุณจำเป็นต้องสร้างและอัปเดตระเบียน MX สำหรับโดเมนย่อย เช่น sub.yourdomain.com ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถดำเนินงานการตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมด เช่น การเพิ่ม/การยืนยันโดเมน การสร้างบัญชี ฯลฯ โดยไม่ต้องชี้ทิศทางของระเบียน MX คุณสามารถเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมลสำหรับบัญชีที่เลือกบางส่วนจาก @yourdomain.com ไปยัง sub.yourdomain.com จนกว่าคุณจะตัดสินใจเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนจริง 

 1. คุณสามารถใช้โดเมนเริ่มต้นของคุณใน Zoho ระหว่างการตั้งค่าการโฮสต์อีเมล 
 2. สร้างผู้ใช้ใน Zoho Mail 
 3. เปิดใช้งานการแบ่งโดเมนย่อยใน Zoho Mail 
 4. ในบัญชีอีเมลที่ใช้งานปัจจุบันของคุณ ให้กำหนดค่าการส่งต่ออีเมลที่ระดับผู้ใช้จากบัญชีอีเมล user@yourdomain.com ไปยัง user@sub.yourdomain.com สำหรับผู้ใช้ทดลองใช้

นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างโดเมนย่อยที่เฉพาะเจาะจง เช่น sales.yourdomain.com, supportyourdomain.com ฯลฯ สำหรับข้อกำหนดในการทำงาน และเผยแพร่ที่อยู่อีเมลโดยอิงตามโดเมนย่อยดังกล่าวในเว็บไซต์ของคุณ ฯลฯ เมื่อกำหนดค่าการส่งอีเมลสำหรับโดเมนพิเศษแล้ว อีเมลที่ส่งไปยัง Zoho จะถูกกำหนดเส้นทางไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องใน yourdomain.com วิธีนี้จะช่วยให้คุณกรองอีเมลจากแหล่งต่างๆ ไปยังบัญชีเดียวกันได้อย่างง่ายดาย 


Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com