แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

กลุ่ม

รายการกลุ่มหรือรายการส่งอีเมลคือที่อยู่อีเมลทั่วไป ซึ่งแชร์โดยผู้ใช้ชุดหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน เมื่ออีเมลถูกส่งไปยังบัญชีของกลุ่ม สำเนาของอีเมลจะถูกส่งไปยังสมาชิกทุกคนในกลุ่ม การส่งอีเมลนี้สามารถควบคุมได้โดยการตั้งค่าการควบคุมและสิทธิ์ 

กลุ่มสาธารณะ | กลุ่มองค์กร | กลุ่มส่วนตัว | การตั้งค่ากลุ่มขั้นสูง

มีกลุ่มหลายประเภทที่พร้อมใช้งานโดยอิงตามข้อกำหนดที่แตกต่างกันขององค์กร ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกและเพิ่มสมาชิก/ผู้ควบคุมของกลุ่มได้ นอกจากนี้ ผู้ควบคุมสามารถเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มได้อีกด้วย 

 • กลุ่มสาธารณะ (B2B/C2C): ทุกคนจะสามารถส่งอีเมลไปยังบัญชีอีเมลกลุ่มสาธารณะได้ ซึ่งเหมาะสำหรับบัญชีอีเมลกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบทบาท เช่น การสนับสนุน, HR, รายชื่อติดต่อ, ข้อมูล, การตลาด ฯลฯ ซึ่งต้องเปิดเผยต่อรายชื่อติดต่อภายนอกสำหรับการสื่อสารกับองค์กร โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลของผู้ใช้แต่ละราย กลุ่มสาธารณะสามารถรับอีเมลจากอินเทอร์เน็ตภายในหรือภายนอกองค์กร และโดยส่วนใหญ่จะมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร ธุรกิจ หรือผู้ใช้ภายนอก  ตัวอย่างเช่น support@yourdomain.com, sales@yourdomain.com
 • กลุ่มองค์กร (C2E/E2C): เฉพาะผู้ใช้ภายในองค์กรเท่านั้นที่สามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มองค์กรได้ ตัวเลือกนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ แผนกเงินเดือน ฝ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเดียวกันเท่านั้น มีตัวเลือกเพื่อตรวจสอบ/ปฏิเสธอีเมลที่สร้างขึ้นภายนอกองค์กร ตัวอย่างเช่น ysadmin@yourdomain.com, payroll@yourdomain.com
 • กลุ่มแบบปิด/ส่วนตัว (G2G): เฉพาะสมาชิกของกลุ่มเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถส่งอีเมลไปยังบัญชีอีเมลของกลุ่มปิด/ส่วนตัวได้ ตัวเลือกนี้มีไว้สำหรับการสื่อสารภายในทีม การตั้งค่าการแจ้งเตือน การระดมความคิดภายในทีม ฯลฯ โดยมีตัวเลือกในการตรวจสอบ/ปฏิเสธอีเมลที่สร้างขึ้นนอกกลุ่ม ตัวอย่างเช่น myteam@yourdomain.com, gamers@yourdomain.com, writers@yourdomain.com
 • กลุ่มที่มีการตรวจสอบ/มีการจำกัด (C2E): เมื่อคุณต้องการให้มีการตรวจสอบอีเมลที่ส่งไปยังกลุ่ม ก่อนที่จะมีการส่งไปยังกลุ่มจริง คุณสามารถสร้างกลุ่มที่จำกัด/มีการควบคุมได้ คุณสามารถกำหนดกลุ่มดังกล่าวได้ด้วยตนเอง เพื่อยอมรับอีเมลจากผู้ควบคุม/สมาชิกบางคนโดยตรง ในขณะที่อีเมลอื่นๆ ทั้งหมดจะได้รับการควบคุม ผู้ดูแลระบบ/ผู้ควบคุมสามารถดูคิวการควบคุมและยอมรับหรือปฏิเสธอีเมลได้ 
  กลุ่มที่ได้รับการควบคุมดังกล่าวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มอีเมลของพนักงานทั้งหมด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกาศหรือการสื่อสารแบบทางเดียวจาก HR หรือ CEO ไปยังพนักงานทุกคน หรือกลุ่มพนักงานที่อิงตามสถานที่ ตัวอย่างเช่น: allemployees@yourdomain.com, us-employees@yourdomain.com, uk-employees@yourdomain.com 

คุณสามารถสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองเพิ่มเติมได้ โดยมีสิทธิ์ในการส่งอีเมลในนามของที่อยู่อีเมลของกลุ่ม เพื่ออนุญาตให้สมาชิกบางรายส่งอีเมลได้โดยไม่ต้องควบคุม เพิ่มสมาชิกภายนอก และอื่นๆ การตั้งค่าบางส่วนพร้อมใช้งานในส่วน 'การตั้งค่ากลุ่มขั้นสูง' ของแต่ละกลุ่ม 

ปฏิทินกลุ่ม

ขั้นตอนในการสมัครใช้งานปฏิทินกลุ่ม:

 1. เข้าสู่ระบบ mail.zoho.com
 2. คลิก การตั้งค่า >> การตั้งค่าปฏิทิน >> กลุ่ม
 3. เลือกกลุ่มที่เป็นเจ้าของปฏิทินที่คุณต้องการสมัครใช้งาน 
 4. คลิกตัวเลือก สมัครใช้งาน ถัดจาก ปฏิทินกลุ่ม 
 5. คุณจะสามารถดูปฏิทินดังกล่าวได้ ภายใต้ ปฏิทินกลุ่ม ในมุมมองหลักของคุณ 
 6. สมาชิกกลุ่มทั้งหมดสามารถเพิ่มกิจกรรมไปยังกลุ่มได้ 
 7. สมาชิกคนอื่นๆ ที่ได้สมัครใช้งานปฏิทินของกลุ่มจะสามารถดูเหตุการณ์ของกลุ่มได้ 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com