Zoho Desk ได้รับรางวัล MagicQuadrant ของ Gartner สำหรับศูนย์การมีส่วนร่วมของลูกค้า (CEC), 2020

สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ การให้การบริการลูกค้าเป็นหัวใจขององค์กรคือสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ Zoho Desk ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดนี้ องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วโลกใช้ Zoho Desk เพื่อดำเนินการการบริการลูกค้าที่ซับซ้อนของพวกเขา

ลองใช้ Zoho Desk ได้ฟรี

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง:

*Gartner, Magic Quadrant for CRM Customer Engagement Center, Brian Manusama | Nadine LeBlanc, 04 มิถุนายน 2020

*Gartner ไม่รับรองผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ระบุไว้ในการเผยแพร่การวิจัยของตนเอง และไม่แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีใดเลือกเพียงผู้จำหน่ายที่มีคะแนนสูงสุดหรือการกำหนดอื่นใดเท่านั้น การเผยแพร่งานวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยแสดงออกหรือโดยนัย ในส่วนของการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการค้าขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ