เป็น
สถาปนิกให้กับ
แหล่งความช่วยเหลือของคุณ

เปลี่ยน Zoho Desk ให้เป็นแบบที่คุณชอบด้วยโมดูลแบบกำหนดเอง สร้างโมดูลที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินธุรกิจของคุณโดยเฉพาะและสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโมดูลเหล่านี้เพื่อให้พนักงานของคุณทราบถึงบริบททางธุรกิจที่ครอบคลุม ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับแต่งการโต้ตอบในการบริการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้อย่างง่ายดาย

ลงทะเบียนฟรี
ลากอุตสาหกรรมมาที่นี่
Zoho Desk - โมดูลแบบกำหนดเอง
Zoho Desk - โมดูลแบบกำหนดเอง
Zoho Desk - โมดูลแบบกำหนดเอง
Zoho Desk - โมดูลแบบกำหนดเอง
Zoho Desk - โมดูลแบบกำหนดเอง
Zoho Desk - โมดูลแบบกำหนดเอง
Zoho Desk - โมดูลแบบกำหนดเอง
Zoho Desk - โมดูลแบบกำหนดเอง
Zoho Desk - โมดูลแบบกำหนดเอง
Zoho Desk - โมดูลแบบกำหนดเอง
แบนเนอร์โมดูลแบบกำหนดเอง แบนเนอร์โมดูลแบบกำหนดเอง mobile-doodle
การขนส่ง
การศึกษา
การประกัน
การดูแลสุขภาพ
อสังหาริมทรัพย์
การรับรอง
การค้าปลีก
Ecommerce

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้
ด้วยโมดูลแบบกำหนดเอง

การให้บริการโดยทราบบริบท

เพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานสามารถทำการโต้ตอบที่เหมาะสมกับบุคคลได้โดยการมอบบริบททางธุรกิจและลูกค้าให้อย่างครบถ้วน

ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

ลูกค้าของคุณจะได้รับบริการที่ราบรื่นโดยไม่ต้องอธิบายข้อมูลซ้ำด้วยโฟลว์ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น

ลดการเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่างๆ ช่วยให้พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ออกแบบแหล่งความช่วยเหลือของคุณได้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

สร้างและตั้งค่าโมดูลแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดาย ซึ่งง่ายพอๆ กับการเพิ่มตั๋วใหม่ สร้างโมดูลหลายโมดูลสำหรับกระบวนการเฉพาะของคุณ ตั้งชื่อโมดูลตามความจำเป็น ควบคุมการมองเห็นข้อมูล และจัดระเบียบโมดูลเหล่านั้นบนจอแสดงผลเพื่อให้ตรงกับเวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจของคุณ

แพ็คเกจทัวร์

ปรับแต่งทุกรายละเอียด

ทำให้แต่ละโมดูลเป็นขุมพลังด้านข้อมูลของคุณ จัดเก็บข้อมูลสำหรับกระบวนการเฉพาะของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับพนักงานด้วยเค้าโครงฟิลด์

การเพิ่มฟิลด์ต่างๆ เช่น ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ให้กับเค้าโครงโมดูลแพ็กเกจทัวร์ การเพิ่มฟิลด์ต่างๆ เช่น ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ให้กับเค้าโครงโมดูลแพ็กเกจทัวร์

ค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

สร้างมุมมองข้อมูลของคุณที่มีการบูรณาการมากขึ้นโดยสร้างการเชื่อมต่อระหว่างสองโมดูลโดยใช้ฟิลด์ Look up เพื่อให้พนักงานของคุณมีบริบททั้งหมดที่จำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

การเพิ่มฟิลด์ Look up แพ็กเกจทัวร์ในโครงร่างโมดูลผู้ติดต่อ การเพิ่มฟิลด์ Look up แพ็กเกจทัวร์ในโครงร่างโมดูลผู้ติดต่อ

ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

แจ้งให้บุคคลที่จำเป็นทราบถึงการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ต้องได้รับการดูแลโดยการตั้งค่าการเตือนและการแจ้งเตือนภายในแต่ละโมดูล

สร้างกฎการแจ้งเตือนเพื่อส่งอีเมลไปยังพนักงานที่ระบุเกี่ยวกับสถานะที่นั่งว่างสำหรับแพ็กเกจทัวร์สร้างกฎการแจ้งเตือนเพื่อส่งอีเมลไปยังพนักงานที่ระบุเกี่ยวกับสถานะที่นั่งว่างสำหรับแพ็กเกจทัวร์

สำหรับ
ธุรกิจ
ทุกประเภท

สำรวจความเป็นไปได้ของโมดูล
แบบกำหนดเองด้วยกรณีการใช้งานแบบเจาะจงอุตสาหกรรม

โลจิสติกส์และการขนส่ง
การศึกษา
บริการด้านการเงิน
ไอที
การดูแลสุขภาพ
อสังหาริมทรัพย์

โลจิสติกส์และการขนส่ง

ความท้าทาย
โซลูชัน
การใช้งาน
ความท้าทาย

บริษัทบรรจุหีบห่อและขนย้ายให้บริการขนย้ายแก่ลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์บริการลูกค้า พวกเขาสามารถบันทึกทุกคำขอที่เข้ามา และมอบหมายให้พนักงานไปตรวจสอบสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าลงทะเบียน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบจะถูกบันทึกไว้ในสเปรดชีต ซึ่งทำให้เกิดเก็บข้อมูลแบบ Silo และเป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการส่งมอบที่เฉพาะเจาะจง

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประสานงานของพนักงาน และลดประสิทธิภาพในการให้บริการลงในที่สุด

โซลูชัน

เพื่อให้การทำงานราบรื่น บริษัทจึงตัดสินใจรวมโมดูลแบบกำหนดเองไว้ในซอฟต์แวร์การบริการลูกค้าของตน มีการสร้างโมดูลเฉพาะสำหรับแต่ละกระบวนการ เช่น:

ยานพาหนะ
 • ID ยานพาหนะ
 • หมายเลขใบอนุญาต
 • รายละเอียดบริการล่าสุด
 • ชื่อรุ่น
 • ความจุ
คนขับ
 • ชื่อคนขับ
 • หมายเลขติดต่อ
 • รายละเอียดข้อมูลประจำตัว
 • ที่อยู่
พนักงาน
 • ชื่อพนักงาน
 • ตำแหน่ง
 • หมายเลขติดต่อ
 • ที่อยู่
 • รายละเอียดข้อมูลประจำตัว
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • ชื่อ
 • หมายเลขติดต่อ
 • เวลากะงาน
 • สถานที่ให้บริการ
คลังสินค้า
 • ชื่อ
 • พื้นที่
 • เมือง
 • รัฐ
 • รหัส PIN
 • ผู้จัดการ
 • ความพร้อม
 • หมายเลขติดต่อ

นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อแจ้งให้ผู้จัดการและตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าทราบถึงจำนวนรถที่อยู่ในระดับต่ำ

การใช้งาน

ลูกค้าที่ต้องการบริการขนย้ายจะติดต่อบริษัทขนย้าย หลังจากเข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะค้นหาและมอบหมายให้พนักงานไปตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของลูกค้าโดยตรงจากหน้าจอตั๋ว ประสิทธิภาพนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากโมดูลตั๋วเชื่อมต่อกับโมดูลของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านฟิลด์ Lookup

หลังจากการตรวจสอบและยืนยันรายการจากลูกค้า พนักงานสามารถเชื่อมโยงโมดูลต่างๆ เช่น รายละเอียดคนขับ หมายเลขยานพาหนะ คลังสินค้าที่ใกล้กับที่ตั้งมากที่สุด และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ากับตั๋วใบเดียวกันได้อย่างง่ายดาย ทำให้เกิดภาพรวมที่ครอบคลุม หากความพร้อมของยานพาหนะเหลือต่ำกว่า 3 คันหลังจากการจองนี้ ผู้จัดการและพนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเพื่อวางแผนสำหรับการจองในอนาคต

ในกรณีที่ลูกค้าเผชิญกับเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด พนักงานสามารถติดต่อคนขับได้อย่างรวดเร็วผ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตั๋ว และเปลี่ยนเส้นทางไปยังคลังสินค้าที่ใกล้ที่สุด เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดเวลาการจัดส่งใหม่สำหรับวันที่ที่ต้องการได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและปราศจากความตึงเครียด

การศึกษา

ความท้าทาย
โซลูชัน
การใช้งาน
ความท้าทาย

ก่อนหน้านี้ โรงเรียนประถมศึกษาอาศัยกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง และนั่นส่งผลให้เกิดความท้าทายเมื่อผู้ปกครองประสบปัญหาความล่าช้าของรถบัสระหว่างการรับส่ง การให้ข้อมูลความคืบหน้ากลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ทีมผู้ดูแลระบบเสียเวลาอันมีค่า และทำให้ผู้ปกครองวิตกกังวล

โซลูชัน

ด้วยโมดูลแบบกำหนดเอง โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนการสื่อสารใหม่ พวกเขาสร้างโมดูลเหล่านี้เพื่อจัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลสำคัญภายในซอฟต์แวร์การบริการลูกค้าของตน

คนขับ
 • ชื่อ
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • รายละเอียดข้อมูลประจำตัว
พนักงานช่วยเหลือ
 • ชื่อ
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • บทบาท
 • ที่อยู่
รถบัส
 • หมายเลขยานพาหนะ
 • หมายเลขรถบัส
 • รายละเอียดบริการล่าสุด
ตำแหน่งที่ตั้ง
 • พื้นที่
 • รหัส PIN
 • โรงพยาบาลใกล้เคียง
ครู
 • ชื่อ
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ID อีเมล
 • ตำแหน่ง
ประวัติทางการแพทย์ของนักเรียน
 • การแพ้
 • การเจ็บป่วย
 • ยา
นักเรียน
 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • หมายเลขเส้นทางรถบัส
 • ชื่อผู้ปกครอง
 • ระดับชั้น
การใช้งาน

ข้อมูลที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

ความเจ็บป่วยของนักเรียน: ในกรณีที่นักเรียนป่วยระหว่างการเดินทาง พนักงานสามารถติดต่อทีมผู้ดูแลระบบเพื่อขอความช่วยเหลือได้ ทีมผู้ดูแลระบบสามารถดูโปรไฟล์นักเรียน ตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อผู้ปกครองโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลในไฟล์ต่างๆ นอกจากนี้ ทีมงานยังสามารถนำทางคนขับไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ในกรณีฉุกเฉิน

การเปลี่ยนแปลงจุดรับส่ง: ผู้ปกครองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับส่งของเด็กสามารถส่งคำขอไปยังทีมผู้ดูแลระบบได้ สามารถแจ้งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้โดยการตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโมดูลนักเรียน เช่น รายละเอียดคนขับรถ เจ้าหน้าที่ และครู

บริการด้านการเงิน

ความท้าทาย
โซลูชัน
การใช้งาน
ความท้าทาย

ผู้ให้บริการประกันชีวิตสัตว์เลี้ยงมักจะได้รับคำถามเกี่ยวกับประเภทของประกันและการเคลม ส่งผลให้พนักงานต้องใช้เวลาอย่างมากในการค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแอปพลิเคชันต่างๆ หรือในเอกสารที่เป็นกระดาษด้วยตนเอง ซึ่งจะกินเวลาที่สามารถใช้สำหรับการบริการลูกค้าแบบส่วนบุคคล

โซลูชัน

การรวมข้อมูลการรับประกันไว้ที่ส่วนกลางโดยใช้โมดูลแบบกำหนดเองสามารถลดเวลาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมาก บริษัทประกันใช้โมดูลแบบกำหนดเองเพื่อจัดระเบียบข้อมูลในลักษณะต่อไปนี้:

รายละเอียดสัตว์เลี้ยง
 • ชื่อ
 • สายพันธุ์
 • ชื่อการประกัน
 • ประเภทของสัตว์เลี้ยง
 • ที่อยู่
รายละเอียดเจ้าของ
 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • รายละเอียดการติดต่อ
ประวัติทางการแพทย์
 • การเจ็บป่วย
 • เงื่อนไขเฉพาะสายพันธุ์
 • การฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้

ข้อมูลเฉพาะแผนก

รายละเอียดการประกัน
 • ประกันสัตว์เลี้ยง
 • ประเภทสัตว์เลี้ยง
 • ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ
 • ข้อจำกัดด้านอายุ
 • ระยะเวลา
 • การยกเว้นสายพันธุ์
 • ค่าประกัน

ในสถานการณ์นี้ แผนกสนับสนุนเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นโมดูล "รายละเอียดการประกัน" ในขณะที่โมดูลที่เหลือจะสามารถเข้าถึงได้โดยทุกแผนกภายในองค์กร

การใช้งาน

เมื่อลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการประกันที่เฉพาะเจาะจง พนักงานสามารถรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้จากโมดูลการประกันสัตว์เลี้ยง หากลูกค้าตัดสินใจที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป ก็จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด เช่น รายละเอียดของสัตว์เลี้ยงและประวัติทางการแพทย์ กับรายละเอียดของเจ้าของได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเคลมประกัน แผนกเคลมสามารถใช้โมดูลแบบกำหนดเองเพื่อจัดเก็บข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้:

ข้อมูลเฉพาะแผนก

สัตวแพทย์
 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • หมายเลขติดต่อ
 • หมายเลขใบอนุญาต
 • ที่อยู่

ข้อมูลเฉพาะแผนก

คลินิก
 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • หมายเลขติดต่อ

ข้อมูลเฉพาะแผนก

ใบแจ้งหนี้
 • การรักษา
 • ยาที่สั่งจ่าย
 • ค่าใช้จ่าย

มีเพียงแผนกเคลมเท่านั้นที่จะมองเห็นข้อมูลนี้ และสามารถเชื่อมโยงกับประวัติทางการแพทย์ รายละเอียดเจ้าของ และรายละเอียดสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ได้ ข้อมูลที่ได้รับการรวมศูนย์นี้ช่วยให้พนักงานสามารถเร่งกระบวนการเคลมประกันได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของลูกค้าจากการอธิบายข้อมูลเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก

ไอที

ความท้าทาย
โซลูชัน
การใช้งาน
ความท้าทาย

ผู้ให้บริการโฮสต์เว็บเป็นที่รู้จักในด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล แชทสด และแม้แต่ WhatsApp อย่างไรก็ตาม สำหรับบริการโฮสต์เว็บ เวลาถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากประสิทธิภาพของเว็บไซต์นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ แต่เนื่องจากข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ตามแอปพลิเคชันต่างๆ จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการอย่างตรงเวลา

โซลูชัน

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ให้บริการได้เลือกใช้โมดูลแบบกำหนดเองเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดภายในซอฟต์แวร์การบริการลูกค้าของตนมาใช้เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้ไว้ภายในแต่ละโมดูล

เวอร์ชันซอฟต์แวร์
 • ชื่อซอฟต์แวร์
 • เวอร์ชัน
 • วันที่เผยแพร่
 • ข้อบกพร่องในการใช้งานร่วมกัน
ปลั๊กอิน
 • ชื่อปลั๊กอิน
 • เวอร์ชัน
 • วันที่และเวลาที่เปิดใช้งาน
 • ปลั๊กอินที่ใช้ร่วมกันได้
การผสานรวม
 • ชื่อ
 • คีย์ API
การใช้งาน

ในปัจจุบัน เมื่อลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเว็บไซต์ช้าและปัญหาด้านประสิทธิภาพ ซึ่งมักจะมาพร้อมกับรายละเอียดเวอร์ชันซอฟต์แวร์ พนักงานก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรวมถึงรายการปลั๊กอินและการผสานรวมที่รองรับของแต่ละเวอร์ชันอย่างครอบคลุม ด้วยบริบทที่ครบถ้วน ตอนนี้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการรวบรวมข้อมูลที่อยู่คนละส่วนกัน

การดูแลสุขภาพ

ความท้าทาย
โซลูชัน
การใช้งาน
ความท้าทาย

โรงพยาบาลที่ให้บริการคำปรึกษาต้องเผชิญกับความท้าทายในการมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับผู้ป่วย ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่มีอยู่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถถามคำถามต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีให้กับพนักงานมักจะถูกจำกัด

โซลูชัน

การใช้โมดูลแบบกำหนดเองในซอฟต์แวร์การบริการลูกค้าช่วยให้พวกเขาสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยได้ พวกเขาสร้างโมดูลต่อไปนี้:

การทดสอบเพื่อตรวจสอบสุขภาพ
 • การทดสอบที่ครอบคลุม
 • ข้อกำหนดเบื้องต้น
 • ค่าใช้จ่าย
 • การทดสอบที่แนะนำ
รายละเอียดนักเทคนิคห้องปฏิบัติการ
 • ชื่อ
 • ตำแหน่งที่นั่ง
 • เวลาทำการ
รายละเอียดแพทย์
 • ชื่อ
 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • ความพร้อม
 • ตำแหน่งที่นั่ง
ตำแหน่งที่ตั้ง
 • ชื่อโรงพยาบาล
 • ที่อยู่
การใช้งาน

เมื่อลูกค้าถามเกี่ยวกับการทดสอบบางอย่าง พนักงานสามารถให้รายละเอียดทั้งหมดพร้อมกันโดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถแนะนำเวลานัดหมายได้ตามความพร้อมของนักเทคนิค เมื่อวันนั้นเหลือคิวให้บริการเพียง 5 คิว เจ้าหน้าที่จะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดกำหนดการที่เหมาะสมที่สุดและป้องกันไม่ให้ลูกค้าต้องเสียเวลารอ

นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถให้รายละเอียดต่างๆ เช่น สถานที่ทำการทดสอบ และนักเทคนิคที่ต้องติดต่อผ่านการเชื่อมโยงที่สร้างขึ้นระหว่างโมดูลเหล่านี้ และจองการนัดหมายกับลูกค้าตามลำดับ หลังจากแบ่งปันผลลัพธ์แล้ว ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าสามารถแนะนำผู้ป่วยไปยังผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมได้โดยการตรวจสอบโมดูลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับโมดูลแพทย์ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องดำเนินการในระบบด้วยตัวเอง ทำให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้พบกับแพทย์ที่เหมาะสมภายในโรงพยาบาลเดียวกัน

อสังหาริมทรัพย์

ความท้าทาย
โซลูชัน
การใช้งาน
ความท้าทาย

บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก โดยจัดเก็บรายละเอียดสินทรัพย์ทั้งหมดไว้ในโบรชัวร์หรือโฟลเดอร์ ซึ่งทำให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ช้า

โซลูชัน

บริษัทได้ใช้โมดูลแบบกำหนดเองเพื่อจัดการกับความท้าทายนี้ โมดูลเหล่านี้ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างง่ายดายเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว พวกเขาสร้างโมดูลสำหรับ:

รายละเอียดสินทรัพย์
 • ชื่อสินทรัพย์
 • ที่อยู่
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
ผู้ให้กู้จำนอง
 • ชื่อผู้ให้กู้
 • อัตราดอกเบี้ย
 • ข้อกำหนดในการขอสินเชื่อ
บริษัทประกันภัย
 • ชื่อบริษัท
 • จำนวนเงินประกัน
 • เกณฑ์คุณสมบัติ
รายละเอียดการบำรุงรักษา
 • ค่าใช้จ่าย
 • บริการที่ครอบคลุม
 • ระยะเวลาการครอบครอง
 • วันที่เริ่มต้น
 • วันที่ต่ออายุ
ผู้ดูแลจัดการขยะ
 • ชื่อผู้ให้บริการ
 • ที่ตั้งของผู้ให้บริการ
 • หมายเลขติดต่อ
 • ค่าใช้จ่าย
ผู้ให้บริการสัญญาณทีวี
 • ชื่อผู้ให้บริการ
 • ที่ตั้งของผู้ให้บริการ
 • หมายเลขติดต่อ
 • ค่าใช้จ่าย
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • ชื่อผู้ให้บริการ
 • ที่ตั้งของผู้ให้บริการ
 • หมายเลขติดต่อ
 • ค่าใช้จ่าย
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
 • ชื่อ
 • พื้นที่บริการ
 • หมายเลขติดต่อ
 • ความพร้อม
การใช้งาน

เมื่อลูกค้าขอเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์ พนักงานที่ได้รับมอบหมายสามารถกำหนดเวลาการโทรและแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญ เช่น ผู้ให้กู้จำนองที่มี ตัวเลือกประกัน และรายละเอียดการบำรุงรักษาสินทรัพย์

เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ให้เป็นส่วนบุคคลยิ่งขึ้น พนักงานยังสามารถแบ่งปันรายละเอียดต่างๆ เช่น ผู้ดูแลจัดการขยะ ผู้ให้บริการสัญญาณทีวี และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับโมดูลรายละเอียดสินทรัพย์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีข้อมูลทั้งหมดที่พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้า

นอกจากนี้ หากลูกค้ารายเดียวกันยื่นคำขอการบำรุงรักษาในภายหลัง พนักงานก็สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่ครอบคลุมภายใต้แผนการบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็ว และมอบหมายเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานบริการคล่องตัวขึ้น

เชื่อมโยงช่องว่างระหว่าง
ข้อมูลด้วย Zoho Desk

 • ทดลองใช้ฟรี 15 วัน
 • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
 • ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์