เพิ่มการมีส่วนร่วมและการเติบโตด้วยการแบ่งย่อยกลุ่มลูกค้า

แบ่งย่อยผู้มีแนวโน้ม/ลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อระบุโอกาสในการขายแบบ Cross-sell/Up-sell และสร้างแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้า และปรับปรุง ROI ให้ดีขึ้น

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ลำดับความสำคัญของการติดตามผลครั้งต่อไป
  • แบ่งย่อยบันทึกอย่างง่ายดายตามเกณฑ์ต่างๆ
  • ปรับแคมเปญให้เป็นส่วนตัว 

ลำดับความสำคัญของลีดได้ดีขึ้นด้วยการให้คะแนน

การให้คะแนนลีดทำให้คุณลำดับความสำคัญของผู้มีแนวโน้ม โดยกำหนดคะแนนให้พวกเขาตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดขึ้น หากคุณรู้สึกว่าลีดจากอุตสากรรมใดต้องการการใส่ใจมาก หรือหากมีงานแสดงผลิตภัณฑ์ใดที่สร้างมูลค่าได้มากกว่า คุณก็จะสามารถกำหนดคะแนนที่สูงกว่าให้กับลีดที่ตรงกับเกณฑ์นี้ และให้คุณลำดับความสำคัญการดำเนินการต่างๆ ได้

การให้คะแนนลีด

ค้นหาบันทึกที่ต้องการได้ง่ายๆ เพียงใช้แท็ก

ทำให้การทำแบ่งย่อยและการค้นหาบันทึกลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการแท็กคำสำคัญ ทำเครื่องหมายบันทึกด้วยคำสำคัญต่างๆ ที่ระบุแหล่งที่มาของลีด อุตสาหกรรม หรือเกณฑ์การแบ่งย่อยที่กำหนดเองอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้เพื่อให้แบ่งกลุ่มและระบุบันทึกที่เป็นของแท็กเดียวกันได้

ติดแท็กบันทึก CRM

นำสไตล์ภาพที่ไม่เหมือนใครมาใส่ไว้ในแท็กของคุณ

เมื่อทำงานกับบันทึกนับร้อยบันทึกทุกวัน ตัวแสดงภาพที่ไม่ซ้ำกันจะช่วยให้พนักงานขายค้นหาจัดประเภทจัดลำดับความสำคัญ และแบ่งส่วนบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อมโยงสีที่ไม่ซ้ำกับแท็กเพื่อให้พนักงานขายเห็นรายละเอียด เช่น ลำดับความสำคัญ สถานะ ข้อตกลง แผนกที่เกี่ยวข้อง และอีกมากมายได้อย่างรวดเร็ว

แบ่งส่วนลูกค้าของคุณตามประวัติการซื้อ

ค้นหาลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุดของคุณ

ใครคือลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ ผู้ที่ใช้จ่ายคราวละมากๆ หรือผู้ที่ซื้อเป็นประจำ คุณไม่ต้องเดาอีกต่อไป Zoho CRM สามารถช่วยคุณระบุและแบ่งส่วนลูกค้าของคุณตามรูปแบบการซื้อของพวกเขาได้ คุณสามารถสร้างกลุ่มที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าของคุณและกำหนดเกณฑ์สำหรับแต่ละกลุ่มได้ Zoho CRM จะแบ่งส่วนลูกค้าของคุณเข้าสู่กลุ่มเหล่านี้โดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถวางแผนการมีส่วนร่วมของคุณกับแต่ละกลุ่มได้

แบ่งส่วนลูกค้าของคุณตามประวัติการซื้อ

วางแผนแนวทางปฏิบัติของคุณ

การแบ่งส่วนลูกค้าตามความเก่าใหม่ ความถี่ และมูลค่าทางการเงินจากการซื้อของพวกเขาสามารถช่วยคุณวัดมูลค่าตลอดระยะเวลาการเป็นลูกค้า รวมทั้งระบุโอกาสสำหรับการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องและสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้จ่ายคราวละมากๆ ผู้ที่ซื้อเป็นประจำ หรือผู้ที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณก็สามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีความเฉพาะตัวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้

ปรับแต่งแคมเปญและการมีส่วนร่วมของคุณให้เหมาะกับแต่ละเซกเมนต์ของลูกค้า

การจัดการเขตสำหรับการขายที่จำกัดเป้าหมาย

จัดระเบียบทีมขายของคุณเพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ กลุ่มสินค้า หรือเขตแบบกำหนดเองที่คุณระบุ แชร์บัญชี ทรัพยากรที่จัดสรร กำหนดเป้าหมาย และทำยอดได้เกินเป้าหมายไปพร้อมๆ กับการให้บริการที่ยอดเยี่ยม

แบ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณออกเป็นเขต