เพิ่มการมีส่วนร่วมและการเติบโตด้วยการแบ่งย่อยกลุ่มลูกค้า

แบ่งย่อยผู้มีแนวโน้ม/ลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อระบุโอกาสในการขายแบบ Cross-sell/Up-sell และสร้างแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้า และปรับปรุง ROI ให้ดีขึ้น

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ลำดับความสำคัญของการติดตามผลครั้งต่อไป
  • แบ่งย่อยบันทึกอย่างง่ายดายตามเกณฑ์ต่างๆ
  • ปรับแคมเปญให้เป็นส่วนตัว 

ลำดับความสำคัญของลีดได้ดีขึ้นด้วยการให้คะแนน

การให้คะแนนลีดทำให้คุณลำดับความสำคัญของผู้มีแนวโน้ม โดยกำหนดคะแนนให้พวกเขาตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดขึ้น หากคุณรู้สึกว่าลีดจากอุตสากรรมใดต้องการการใส่ใจมาก หรือหากมีงานแสดงผลิตภัณฑ์ใดที่สร้างมูลค่าได้มากกว่า คุณก็จะสามารถกำหนดคะแนนที่สูงกว่าให้กับลีดที่ตรงกับเกณฑ์นี้ และให้คุณลำดับความสำคัญการดำเนินการต่างๆ ได้

ค้นหาบันทึกที่ต้องการได้ง่ายๆ เพียงใช้แท็ก

ทำให้การทำแบ่งย่อยและการค้นหาบันทึกลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการแท็กคำสำคัญ ทำเครื่องหมายบันทึกด้วยคำสำคัญต่างๆ ที่ระบุแหล่งที่มาของลีด อุตสาหกรรม หรือเกณฑ์การแบ่งย่อยที่กำหนดเองอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้เพื่อให้แบ่งกลุ่มและระบุบันทึกที่เป็นของแท็กเดียวกันได้

การจัดการเขตสำหรับการขายที่จำกัดเป้าหมาย

จัดระเบียบทีมขายของคุณเพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ กลุ่มสินค้า หรือเขตแบบกำหนดเองที่คุณระบุ แชร์บัญชี ทรัพยากรที่จัดสรร กำหนดเป้าหมาย และทำยอดได้เกินเป้าหมายไปพร้อมๆ กับการให้บริการที่ยอดเยี่ยม