การตลาดทางอีเมลสำหรับไปป์ไลน์การขายของ Bigin

ติดตามผู้ติดต่อของคุณทั้งหมดและสร้างธุรกิจเล็กๆ ให้เติบโตด้วย Bigin จาก Zoho CRM จากนั้นก้าวต่อไปและผนวกรวม Zoho Campaigns กับ Bigin เพื่อซิงค์รายละเอียดผู้ติดต่อและส่งแคมเปญอีเมลที่จะดูแลและรักษาลีดของคุณไว้

ทดลองใช้ฟรี

แคมเปญอีเมลแบบมีเป้าหมาย

ซิงค์ผู้ติดต่อของคุณทันทีหรือเป็นระยะๆ เพื่อแชร์ข้อมูลไปยังบัญชี Zoho Campaigns ของคุณและส่งแคมเปญอีเมลที่เกี่ยวข้อง

เก็บรักษาข้อมูลสำคัญไว้

ถ่ายโอนรายละเอียดผู้ติดต่อที่สำคัญจาก Zoho Bigin ไปยัง Zoho Campaigns ด้วยการสร้างฟิลด์ใน Zoho Bigin สำหรับผู้ติดต่อ และจากนั้นแมปเข้ากับบัญชี Zoho Campaigns การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ติดต่อและส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องไปให้พวกเขาได้

ส่งข้อมูลสำหรับการจัดการการติดต่อ

Campaigns จะบันทึกผู้ืที่คลิกและเปิดอีเมลของคุณ จากนั้นคุณสามารถส่งข้อมูลนี้ไปยังบัญชี Zoho Bigin เพื่อให้ทีมขายของคุณเริ่มติดต่อผู้ติดต่อนั้น และจัดการกิจกรรมทางธุรกิจต่อไป

จัดระเบียบการทำการตลาดทางอีเมลเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้ติดต่อและจัดการไปป์ไลน์การขายของคุณ

เริ่มเดี๋ยวนี้