Outlook PST-migratie

Outlook PST-migratie

Beheerders kunnen voor meerdere gebruikers e-mails migreren vanuit Outlook PST-bestanden naar Zoho Mail met behulp van de optie Outlook PST-migratie in de Zoho-migratiewizard. 

Outlook PST-migratie voor meerdere gebruikers met meerdere PST-bestanden

De beheerder kan verschillende PST-bestanden migreren naar de accounts van verschillende gebruikers. De doelaccounts moeten in Zoho onder dezelfde organisatie worden gemaakt voordat het migratieproces wordt gestart. Als u meerdere PST-bestanden voor meerdere gebruikers wilt migreren, voert u voorafgaand aan de migratie de hieronder aangegeven voorbereidende stappen uit.

 Voorbereidende stappen - tekstbestand

U moet een tekstbestand aanmaken met de gegevens van de accounts die moeten worden gemigreerd, en de mappen ordenen zoals in de volgende stappen wordt uitgelegd.

 1. Maak een nieuwe migratiemap in het systeem voor het migreren van meerdere gebruikers. 
 2. Maak een nieuw tekstbestand in de map met de lijst van accounts die moeten worden gemigreerd, waarbij het e-mailadres van elk account op een nieuwe regel staat (onder elkaar).
 3. De accounts moeten al zijn gemaakt in Zoho onder de organisatie en vermeld in het gedeelte Gebruikersgegevens. 
 4. Maak submappen onder de migratiemap met de notatie gebruiker1@uwdomein.com, gebruiker2@uwdomein.com, enzovoort bij elk account in het tekstbestand, die worden aangemaakt als submap onder de migratiemap. 
 5. Plaats de PST-bestanden van elke gebruiker onder de bijbehorende gemaakte submappen.  
 6. Controleer of de inhoud van het tekstbestand overeenkomt met de gegevens van de submap.

Mapnamen - best practices

Andere talen dan Engels en speciale tekens:

 • Wij raden mapnamen in het Engels aan voor betere migratieresultaten. Als u mapnamen in een andere taal hebt, zorg er dan voor dat het lokale systeem waarop u de wizard installeert en uitvoert, de talen ondersteunt die door de PST-bestanden worden gebruikt. 
 • Speciale tekens worden niet ondersteund in mapnamen. Eventuele speciale tekens worden verwijderd uit de mapnaam. 
 • Als u problemen ondervindt met mapnamen in een andere taal dan Engels, kunt u tijdelijke mapnamen in het Engels maken tijdens de migratie en deze na de migratie weer de gewenste naam geven in de webinterface.

Mappen met systeemmapnamen:

Als u mapnamen op het hoofdniveau hebt die overeenkomen met de systeemmappen (Postvak In/Concepten/Postvak Uit/Verzonden), worden de e-mails naar de desbetreffende mappen gemigreerd. Dergelijke systeemnamen worden echter niet ondersteund voor onderliggende mappen.

Daarnaast zouden zulke mappen, behalve Postvak In, geen submappen moeten hebben. Als u mappen met dergelijke gereserveerde namen hebt, kunt u voor betere resultaten de naam van de mappen wijzigen. 

Verkeerde mapnamen 

Voorgestelde wijzigingen in mapnamen

 Postvak In/Concepten

Concepten

Sjablonen

$revenue$and%income%

おはようございます

Concepten/referenties

Postvak In/mijnConcepten

mijnConcepten

mijnSjablonen

OpbrengstEnInkomsten

Goedemorgen

mijnConcepten/Referenties

 PST-bestanden met wachtwoordbeveiliging:

Als sommige gebruikers PST-bestanden hebben die met een wachtwoord zijn beveiligd , maakt u een tekstbestand 'pass.txt' onder de mappen van de betreffende gebruikers. Typ voor elke gebruiker de naam van het PST-bestand, gevolgd door een komma en het wachtwoord om het specifieke PST-bestand te openen. Voeg de gegevens van elk PST-bestand voor dezelfde gebruiker in op een nieuwe regel, in dezelfde indeling. 

Het bestand pass.txt voor een bepaalde gebruiker ziet eruit zoals in de volgende afbeelding: 

my_email_backup1.pst,passw0rd1

my_email_backup3.pst,passw0rd3

Zorg ervoor dat u de desbetreffende pass.txt-bestanden onder de bijbehorende mappen maakt voor alle gebruikers die PST-bestanden met wachtwoordbeveiliging hebben.

Instructies voor het migreren van meerdere PST-bestanden voor meerdere gebruikers: 

 1. Start de wizard met de snelkoppeling op het bureaublad of voer het bestand ZohoExchangeMigration.exe uit vanuit de map \Zoho\Zoho Exchange Migration\bin onder het installatiepad.
 2. Selecteer in het dialoogvenster 'Migratietype selecteren' de optie Migratie van e-mails en andere gegevens vanuit Exchange/PST/EML.
 3. U wordt gevraagd om uw aanmeldgegevens van Zoho in te voeren. Voer uw aanmeldgegevens beheerder in.
 4. In de vervolgkeuzelijst 'Migratie voor' selecteert u Meerdere gebruikers. Klik op Volgende om door te gaan.
 5. Selecteer in de migratieopties PST-migratie en klik op Volgende.
 6. Klik in het dialoogvenster Accountverificatie op Bladeren en upload het .txt-bestand onder de migratiemap waarin u de e-mailadressen van de gebruikers hebt ingevoerd. Raadpleeg de voorbereidende stappen voor meer informatie.
 7. De accountgegevens van de gebruikers in het tekstbestand worden in een tabel vermeld.
 8. Klik op Accounts verifiëren. De kolom Status geeft aan welke accounts niet bestaan in Zoho Mail. 
 9. Als er bij een account 'Bestaat niet' staat, moet u de gebruiker maken voor het geval dat u deze hebt gemist. Als de gebruiker een account heeft maar met een ander e-mailadres, kunt u een alias maken voor de gebruiker met het specifieke e-mailadres.
 10. Klik op Volgende nadat de accountverificatieprocedure is voltooid.
 11. Klik in het dialoogvenster met PST-gegevens van de gebruiker op Bladeren en upload de map met de PST-bestandenRaadpleeg de voorbereidende stappen voor meer informatie.
 12. De lijst met PST-bestanden wordt onder elke gebruiker weergegeven. De PST-bestanden waarbij een probleem is opgetreden tijdens het scannen, worden rood weergegeven. 
 13. Als u bepaalde mappen voor het migratieproces wilt uitsluiten, vouwt u de lijst met gebruikers uit en schakelt u de betreffende selectievakjes uit.
 14. Als u een map wilt uitsluiten voor alle gebruikers, typt u de naam van de map in het tekstvak 'Mapopties voor alle gebruikers' en klikt u op Volgende.
 15. Het dialoogvenster Foutgegevens wordt weergegeven met de PST-bestanden die niet kunnen worden gemigreerd. 
 16. Als bij de met een wachtwoord beveiligde PST-bestandeneen fout is opgetreden, kunt u proberen de wachtwoorden te verwijderen en op Opnieuw klikken om terug te gaan naar stap 14.
 17. Selecteer in het scherm Opties voor migratiegegevens de gegevens die u wilt migreren naar de betreffende Zoho-accounts. Standaard zijn alle parameters geselecteerd.
 18. U kunt meerdere accounts selecteren en uw parametervoorkeuren bewerken in het menu Bewerkopties.
 19. Als u e-mails wilt migreren die in een bepaalde periode vallen, selecteert u 'E-mails tussen' en voert u de begin- en einddatum in. Klik op Wijzigingen toepassen voor geselecteerde gebruikers.
 20. Zorg ervoor dat u de juiste voorkeuren voor uw accounts hebt geselecteerd. U kunt de vorige schermen niet bewerken of openen nadat u de migratie hebt gestart.
 21. Klik op Migratie starten om het migratieproces te starten.
 22. Zorg ervoor dat u gedurende de volledige duur van de migratie verbonden blijft met internet.
 23. In de kolom Status staat informatie voor het account dat wordt gemigreerd.
 24. U kunt op een specifiek e-mailadres onder de kolom Accountnaam klikken om de gedetailleerde voortgang voor die gebruiker te bekijken.
 25. De migratiesnelheid is afhankelijk van de netwerksnelheid, de grootte van de gegevens die worden gemigreerd, en andere factoren. U ziet een melding wanneer de migratie is voltooid. Mocht u verbindingsproblemen ondervinden, dan kunt u uw internetverbinding controleren en op Fouten opnieuw proberen klikken.

 Outlook PST-migratie voor één gebruiker:

Instructies voor het migreren van PST-bestanden voor één gebruiker:

 1. Start de wizard met de snelkoppeling op het bureaublad of voer het bestand ZohoMigrationWizard.exe uit vanuit de map \Zoho\Zoho Exchange Migration\bin onder het installatiepad.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Migratietype selecteren de optie Migratie van e-mails en andere gegevens vanuit Exchange/PST/EML.
 3. Voer uw aanmeldgegevens voor Zoho Mail in. Het ingevoerde e-mailaccount moet al deel uitmaken van uw organisatie. 
 4. In het vervolgkeuzemenu 'Migratie voor' wordt standaard Mezelf geselecteerd als u geen beheerder bent. Selecteer anders Mezelf.
 5. Selecteer in de migratieopties PST-migratie en klik op Volgende.
 6. Maak een migratiemap op uw systeem en voeg alle PST-bestanden toe die moeten worden gemigreerd. 
 7. Klik in het scherm met PST-gegevens van de gebruiker op Bladeren en selecteer de map waarin u de PST-bestanden hebt opgeslagen.
 8. De lijst met PST-bestanden die zijn opgeslagen voor deze gebruiker, wordt op het scherm weergegeven. De PST-bestanden waarbij een probleem is opgetreden tijdens het scannen, worden rood weergegeven.
 9. Als u bepaalde mappen voor het migratieproces wilt uitsluiten, vouwt u de mappenlijst uit en schakelt u de desbetreffende selectievakjes uit. Klik op Volgende.
 10. Het dialoogvenster Foutgegevens wordt weergegeven met de PST-bestanden die niet kunnen worden gemigreerd.
 11. Als bij de met een wachtwoord beveiligde PST-bestanden een fout is opgetreden, kunt u proberen de wachtwoorden te verwijderen en op Opnieuw klikken om terug te gaan naar stap 10.
 12. Selecteer in het scherm Opties voor migratiegegevens de gegevens die u wilt migreren naar de het Zoho-account. Standaard zijn alle parameters geselecteerd. 
 13. U kunt uw voorkeuren ook rechtstreeks in het menu Bewerkopties aanpassen.
 14. Als u e-mails wilt migreren die in een bepaalde periode vallen, selecteert u 'E-mails tussen' en voert u de begin- en einddatum in. Klik op Wijzigingen toepassen voor geselecteerde gebruikers.
 15. Zorg ervoor dat u de juiste voorkeuren voor uw accounts hebt geselecteerd. U kunt de vorige schermen niet bewerken of openen nadat u de migratie hebt gestart.
 16. Klik op Migratie starten om het migratieproces te starten.
 17. Zorg ervoor dat u gedurende de volledige duur van de migratie verbonden blijft met internet.
 18. In de kolom Status staat informatie voor het account dat wordt gemigreerd.
 19. U kunt op het e-mailadres klikken onder de kolom Accountnaam om de gedetailleerde voortgang voor de gebruiker te bekijken.
 20. De migratiesnelheid is afhankelijk van de netwerksnelheid, de grootte van de gegevens die worden gemigreerd, en andere factoren. U ziet een melding wanneer de migratie is voltooid. Mocht u verbindingsproblemen ondervinden, dan kunt u uw internetverbinding controleren en op Fouten opnieuw proberen klikken.

Als uw systeem vastloopt of er een andere fout optreedt, wordt de migratie onderbroken. De volgende keer dat u zich aanmeldt, ziet u een melding dat de vorige migratie niet is voltooid. U kunt de gepauzeerde migratie desgewenst hervatten.

​​

​​Migratierapporten

Rapporten kunnen worden bekeken voor de accounts die zijn gemigreerd. Ze kunnen worden geopend door te klikken op de knop 'Rapporten weergeven' na het aanmeldscherm. Klik hier voor meer informatie over het bekijken van migratierapporten.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com