Uitgaand filter

Uitgaand filter

Met uitgaande filters in Zoho Mail kunt u uw uitgaande e-mails organiseren. Bovendien kunt u automatisch bepaalde acties uitvoeren voor uw uitgaande e-mails.

Inhoudsopgave

Nieuw filter maken

 1. Meld u aan bij Zoho Mail.
 2. Klik op het pictogram Instellingen.
 3. Ga naar Filters.
 4. Als u meerdere e-mailaccounts hebt geconfigureerd, selecteert u het gewenste account.
 5. Open het tabblad Filter voor uitgaande e-mails. Klik op Nieuw filter.
 6. Het dialoogvenster Filter maken verschijnt op het scherm. In dit dialoogvenster vult u de naam, filtervoorwaarden en acties in.
 7. Geef een Naam op voor het filter, om het te identificeren.
 8. Kies hoe u de filteracties wilt uitvoeren.
  • Wanneer aan een of meer van de voorwaarden wordt voldaan (op 'Or' gebaseerd filter) - de acties worden verwerkt, ook als aan één van de voorwaarden is voldaan.
  • Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan (op 'And' gebaseerd filter) - de acties worden alleen verwerkt als aan alle opgegeven voorwaarden is voldaan.
  • Voor alle inkomende berichten - de acties worden verwerkt voor alle inkomende berichten, ongeacht of aan de voorwaarden is voldaan.
 9. Kies de gewenste parameter voor het Voorwaardetype en geef de Voorwaarde op voor de desbetreffende parameter. 
 10. Selecteer het overeenkomstpatroon voor de voorwaarden die u hebt opgegeven. De beschikbare opties variëren en zijn afhankelijk van de gekozen parameter. 
  1. Voor parameter "Van" kan het patroon bijvoorbeeld "Bevat", "Begint met", "Eindigt op", enzovoort, zijn. 
  2. Voor parameter "Prioriteit" is het overeenkomstpatroon "Is", "Hoger dan" en "Lager dan".
 11. Als u de noodzakelijke voorwaarden hebt toegevoegd, kiest u de acties die u wilt instellen voor uw filter.
 12. Voor de acties 'Verplaatsen naar map', 'Markeren met vlag als' en 'Taggen als' selecteert u de geschikte map, tag of vlag in de vervolgkeuzelijst voor het actieveld.
 13. Selecteer Stoppen met verwerken van andere filters om het uitvoeren van andere filters te stoppen.
 14. Klik op Opslaan om uw filtervoorkeuren op te slaan.

Voorwaarden en acties

Voorwaarden

Het gemaakte filter wordt toegepast op alle e-mails die voldoen aan de voorwaarde die u opgeeft, binnen de grenzen van het voorwaardetype. De beschikbare voorwaarden en operationele parameters voor uitgaande filters zijn als volgt:

VoorwaardenOperationele parameter
VanBevat, Bevat niet,
Begint met, Eindigt op,
Is, Is niet
Onderwerp
Aan
Cc
Aan/Cc
PrioriteitIs, Is lager dan, Is hoger dan
TussenDatum, Tijd

Acties

Dit zijn de acties die wordt uitgevoerd op de e-mails die voldoen aan de filtervoorwaarden:

 • Verplaatsen naar map - u kunt een map selecteren en de e-mail verplaatsen naar die map. U kunt ook een nieuwe mapnaam invoeren en klikken op Maken om een nieuwe map te maken.
 • Markeren met vlag als - de geselecteerde vlag (Info/Belangrijk/Opvolgen) wordt toegepast op de e-mails.
 • Taggen als - de tag die u selecteert, wordt toegepast op de e-mails.
 • Automatisch op cc zetten - de contacten die u opgeeft, worden automatisch toegevoegd aan het veld Cc tijdens het verzenden van de e-mail.
 • Automatisch op Bcc zetten - de contactpersonen die u opgeeft, worden automatisch toegevoegd aan het veld Bcc tijdens het verzenden van de e-mail.
 • Handtekening toevoegen - de geselecteerde handtekening wordt toegevoegd aan de e-mails die voldoen aan de voorwaarden.

  Let op:

  Tijdens het configureren van het filter Handtekening toevoegen moeten de volgende regels worden gevolgd:

  • De inhoud van de e-mail die aan de filtercriteria voldoet, mag geen handtekening bevatten voordat de e-mail wordt verzonden.
  • De handtekening die is geselecteerd tijdens het maken van het filter, mag niet zijn gekoppeld aan een e-mailadres.
 • Ontvanger vragen - u kunt de optie "Leesbevestiging vragen" of "Niet vragen" selecteren voor de e-mails.
 • Prioriteit wijzigen - u kunt Hoog, Normaal of Laag als prioriteit voor de e-mails selecteren.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com