Zoho Exchange-migratie

Migratie vanuit Microsoft Exchange Server

De Exchange-migratiewizard kan worden gebruikt voor het rechtstreeks vanuit een in-house Exchange Server of een Hosted Exchange-omgeving migreren van e-mails. Als u de wizard al hebt geïnstalleerd, kunt u direct de instructies volgen voor het migreren van de gegevens vanaf de Exchange Server en naar het installatieproces gaan.

Zorg ervoor dat u beheerdersrechten hebt op de clientcomputer om de wizard te installeren en uit te voeren. Controleer ook of de e-mailaccounts waarnaar de e-mails moeten worden gemigreerd, in Zoho Mail zijn gemaakt en toegankelijk zijn voor de gebruikers. Als u wilt beginnen bij het inrichten van gebruikers in de Exchange-omgeving, kiest u de optie voor gebruikersmigratie in de wizard en volgt u de instructies.

Zoho Mail ondersteunt nu migratie vanaf Exchange Server via het web. De migratieopties voor Exchange Servers worden aangeboden in de gebruikersinterface van Zoho Mail. Voor migratie via het web is het niet nodig om de migratiewizard te downloaden. Ga voor meer informatie naar deze help-pagina.

Als de Exchange Server online toegang heeft, raden we u aan te migreren met behulp van de weboptie, omdat deze een stuk sneller is en u meer controle over de migratie biedt.

 Stappen voor het uitvoeren van de Exchange-migratiewizard:

 1. Start de wizard met de snelkoppeling op het bureaublad of voer de wizard uit met behulp van het bestand ZohoExchangeMigration.exe in het installatiepad onder de map \Zoho\Zoho Exchange Migration\bin.
 2. In het welkomstscherm kiest u Migratie van e-mails en andere gegevens vanuit Exchange/PST/EML.
 3. Geef in het volgende scherm de aanmeldgegevens van de Zoho-beheerder voor de migratie op en klik op Aanmelden. Selecteer Meerdere in de vervolgkeuzelijst onderaan en klik op Volgende om door te gaan. 
 4. Om te migreren vanaf Exchange Server selecteert u Exchange-migratie in de opties voor gegevensmigratie.
 5. De Exchange-migratie kan worden uitgevoerd vanaf een in-house Exchange Server of zelfs vanuit een Hosted Exchange-service.
  1. Selecteer Nee om te migreren vanaf een in-house Exchange Server en geef de naam van de Exchange Server, de gebruikersnaam van de Exchange-beheerder en de domeingegevens van de Exchange Server op. 
  2. Om te migreren vanaf Hosted Exchange selecteert u Ja voor Hosted Exchange. De gegevens van de Outlook-profielen in het systeem waarop de migratiewizard wordt uitgevoerd, worden opgehaald en komen in de vervolgkeuzelijst te staan.
  3. Selecteer het betreffende profiel waaraan u de accounts hebt toegewezen die moeten worden gemigreerd. 
 6. In de vervolgkeuzelijst met geverifieerde domeinen staan de domeinen die zijn gekoppeld aan het Zoho-account (opgegeven in stap 3). Selecteer het domein waarnaar u de e-mails wilt migreren, en klik op Volgende. 
 7. Nu moet u de bronmailaccounts aan de doelmailaccounts toewijzen voor e-mailmigratie. 
 8. De brongegevens kunnen worden toegewezen met behulp van een tekstbestand/Global Address List (GAL) of rechtstreeks vanaf de LDAP-server. 
  • Bronaccounts met behulp van een tekstbestand 
   1. Als u een tekstbestand met de gegevens van bronaccounts wilt gebruiken, kiest u de optie Tekstbestand. 
   2. Blader naar en selecteer het tekstbestand in het dialoogvenster. 
   3. De lijst met bronaccounts zou op nieuwe regels moeten worden weergegeven om de gegevens correct te importeren. 
   4. Op basis van de gegevens in het tekstbestand wordt de lijst met gebruikers opgehaald. 
  • Bronaccounts met behulp van een GAL 
   1. Selecteer GAL om de lijst met bronaccounts met behulp van een GAL weer te geven
   2. Kies het type/domein en geef de filtercriteria op
   3. Op basis van de filtercriteria wordt de lijst met gebruikers opgehaald. 
  • Bronaccounts via LDAP (alleen bij in-house Exchange-migratie kunnen de bronaccounts via LDAP worden geselecteerd; dit is niet van toepassing op Hosted Exchange) 
   1. Selecteer LDAP om de lijst met bronaccounts via LDAP weer te geven. 
   2. Geef de basis-DN en de bijbehorende LDAP-query op 
   3. De gebruikers worden op basis van de LDAP-query opgehaald. 
 9. U kunt de lijst van geïmporteerde bronaccounts met een van deze methoden toewijzen met de gebruikersaccounts die in Zoho zijn ingesteld. 
 10. De e-mails kunnen alleen worden gemigreerd als de doelaccounts met een geldig e-mailaccount zijn gemaakt en toegankelijk zijn voor de gebruiker in Zoho.
 11. Klik op Accounts verifiëren om de opgehaalde accounts te verifiëren. De status geeft de beschikbaarheid van de specifieke accounts weer binnen het organisatieaccount gemaakt in Zoho Mail. 
 12. Wanneer sommige accounts als 'Bestaat niet' worden weergegeven, moet u de gebruiker maken voor het geval dat u deze hebt gemist. Als de gebruiker een account heeft maar met een ander e-mailadres, kunt u een alias maken voor het account met het specifieke e-mailadres. 
 13. Na verificatie van de accounts maakt de wizard verbinding met de opgegeven Exchange Server met de desbetreffende e-mailaccounts om de mappenlijst op te halen.
 14. U kunt de mappenlijst weergeven en mappen opnemen of uitsluiten voor migratie met behulp van de selectievakjes naast de mapnamen. 
 15. Als in Exchange om welke reden dan ook sommige accounts niet toegankelijk zijn, worden ze rood weergegeven samen met een foutmelding. 
 16. Controleer voor dergelijke accounts de machtigingen, configuraties en toegangsrechten om ervoor te zorgen dat ze toegankelijk zijn voor het Exchange-beheerdersaccount dat wordt gebruikt bij de migratie.
 17. In het scherm Volgende wordt de lijst met bronaccounts met fouten weergegeven. Selecteer Opnieuw als u toestemmingen/instellingen voor het account hebt gewijzigd om terug te gaan naar stap 15. 
 18. Klik op Doorgaan om deze accounts over te slaan en verder te gaan met het migratieproces voor de overige accounts.
 19. In het volgende scherm selecteert u de entiteiten voor het uitvoeren van de migratie. Standaard worden alle gegevens voor alle accounts gekozen. 
 20. U kunt agendagegevens, contactpersonen, taken en notities opnemen of uitsluiten of er zelfs voor kiezen om alleen e-mailgegevens uit een bepaalde periode voor de accounts te migreren. 
 21. U kunt de entiteiten ook bekijken en wijzigen met behulp van de migratieopties in het onderste gedeelte van het scherm. 
 22. Zodra u de migratie start, kunt u de geselecteerde opties niet meer wijzigen. 
 23. Zorg ervoor dat de bronservers tijdens het gehele migratieproces toegankelijk en online zijn. 
 24. Klik op Migratie starten om het migratieproces te starten voor alle geselecteerde gebruikers. 
 25. De pagina Migratiestatus geeft details weer van het huidige migratieproces. 
 26. De kolom Status geeft de gegevens weer van het account waarvoor de gegevens worden geëxtraheerd van de Exchange Server en worden verwerkt. 
 27. In het deelvenster Uploaden staan de gegevens van het account dat is geëxtraheerd en geüpload naar de Zoho-servers. 
 28. U kunt op een specifiek e-mailadres klikken onder de kolom Accountnaam om de gedetailleerde voortgang voor die gebruiker te bekijken.
 29. Zodra alle bestanden zijn geüpload, kunt u de migratiewizard sluiten, omdat het migratieproces wordt ingepland en uitgevoerd op de Zoho-servers. 
 30. U moet ervoor zorgen dat de migratietool verwerkt en met het netwerk verbonden is totdat alle bestanden van alle gebruikers volledig zijn geüpload naar de server.
 31. De details van de extractie en voortgang voor elk account kunnen ook in de tabel worden bekeken.
 32. U kunt de migratiewizard sluiten nadat alle bestanden zijn uitgepakt en geüpload naar de server.

Migratierapporten

Rapporten kunnen worden bekeken voor de accounts die zijn gemigreerd. Ze kunnen worden geopend door te klikken op de knop 'Rapporten weergeven' na het aanmeldscherm. Klik hier voor meer informatie over het bekijken van migratierapporten.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com