Bedrijfsrechten

Bedrijfsrechten

In een bedrijfsaccount kunt de rechten beperken die elke gebruiker heeft voor groepen, Zoho Docs en Agenda. Deze bevoegdheden kunnen worden geconfigureerd in het gedeelte Organization Privileges. Deze beperking zal van invloed zijn op het maken van groepen in Zoho en het gebruik van de Zoho Docs-toepassing, en bepaalt het toegangsniveau dat iedere gebruiker heeft voor de Agenda-toepassing. 

Groepsrechten

In Zoho Mail kunnen bedrijven algemene e-mailadressen maken, zodat een groep gebruikers deze kan delen voor een gemeenschappelijk doel. U kunt bevoegdheden om groepen te maken beperken, zodat dit alleen mogelijk is op basis van de rol die aan de gebruiker is toegewezen.

Aanmelden bij mailadmin.zoho.com, ga naar Organization Privileges en selecteer Groups.

De hoofdbeheerder kan ervoor kiezen het maken van bedrijfsgroepen of persoonlijke groepen toe te staan of te weigeren. Voor meer informatie over de bedrijfsgroepen of persoonlijke groepen volgt u deze Help-pagina.

In het configuratiescherm kan het beperkingsniveau afzonderlijk worden ingesteld voor bedrijfsgroepen en persoonlijke groepen. 

Schakel het selectievakje voor Allow to create Organization Groups in of uit, afhankelijk van het feit of u wilt toestaan of weigeren dat medewerkers van het bedrijf groepen maken. Kies met de opties of u dit wilt toestaan voor alleen de Super Admin, Administrator of All Members van het bedrijf. 

Zo kunt u ook de optie Allow to create Personal Groups kiezen in het configuratiescherm. 

Persoonlijke groepen kunnen ook worden gemaakt met leden die geen deel uitmaken van de bedrijf. U kunt dit toestaan of weigeren met behulp van de optie Create Personal Group with Non-Organization User .

Docs-rechten

Aanmelden bij mailadmin.zoho.com, ga naar Organization Privileges en selecteer Docs. U kunt de rechten voor delen, exporteren en publiceren in Docs bewerken in dit gedeelte.

Deelrechten:

Allow users to share documents outside this organization - u kunt kiezen of documenten die zijn gemaakt onder uw Zoho Docs-bedrijfsaccount kunnen worden gedeeld met leden buiten het bedrijf.

Allow users to receive documents from outside this organization - u kunt kiezen of de medewerkers van uw bedrijf documenten kunnen ontvangen van buiten het bedrijf. 

Exportrechten:

Bevoegdheden om bestanden te exporteren vanuit Zoho Docs kunnen worden beperkt op basis van de rol. U kunt de rol Admin of User selecteren in de vervolgkeuzelijst. 

Publicatierechten:

U kunt documenten publiceren binnen of buiten uw bedrijf vanuit Zoho Docs. Wanneer u een document publiceert, wordt een link gegenereerd die u kunt gebruiken om uw document te delen en in te sluiten in websites of blogs.

Deze bevoegdheid kan worden beperkt in het configuratiescherm. U kunt het publiceren van documenten volledig toestaan, beperken tot binnen het bedrijf of ook toestaan aan gebruikers buiten uw bedrijf. 

Agendarechten

U kunt verschillende agenda-bevoegdheden bewerken via het configuratiescherm van Zoho Mail.

Aanmelden bij mailadmin.zoho.com, ga naar Organization Privileges en selecteer Calender. Lokaliseer de bevoegdheden die u wilt bewerken en selecteer de relevante opties.

Toegang om e-mailmelding-adres te bewerken - meldingen over herinneringen worden verzonden naar een e-mailadres dat kan worden gekozen op calendar.zoho.com. Dit e-mailadres kan worden bewerkt. U kunt kiezen welke e-mailadressen mogen worden gebruikt. U kunt alle e-mailadressen toestaan, u kunt e-mailadressen toestaan die zijn gekoppeld aan de geverifieerde Zoho-accounts of u kunt andere e-mailadressen niet toestaan.

Agenda-uitnodigingen verzenden en ontvangen - u kunt bepaalde leden uitnodigen of uitnodigingen ontvangen om deel te nemen aan een gebeurtenis via Zoho Calendar. Stel het toegangsniveau in voor wie uitnodigingen kan verzenden of ontvangen. Dit kunt u toestaan voor iedereen, alleen voor de medewerkers van het bedrijf of voor niemand.

Zich abonneren op agenda's - u kunt zich abonneren op agenda's die openbaar zijn, zodat de desbetreffende gebeurtenissen worden toegevoegd aan uw eigen agenda. U kunt het toegangsniveau voor wie zich kan abonneren op openbare agenda's hier instellen.

Agenda delen - een openbare agenda kan worden gedeeld met anderen binnen of buiten het bedrijf. Het niveau van toegang tot deze agenda's hangt af van de bevoegdheden die u hebt ingesteld. U kunt het toegangsniveau voor wie agenda's kan delen hier instellen.

Agenda's importeren/exporteren - u kunt een ICS-bestand importeren in uw Zoho Calendar of agendagegevens exporteren uit Zoho Calendar. Deze optie kan hier worden toegestaan of geweigerd.

Feestdagenagenda's bekijken - feestdagenagenda's zijn standaard beschikbaar voor alle regio's in Zoho Calendar. U kunt toestaan of weigeren dat medewerkers van uw bedrijf feestdagenagenda's bekijken.

Privé-URL voor agenda's genereren - gebruikers die niet willen dat hun agenda openbaar is, kunnen een privé-URL genereren en delen met wie ze willen. U kunt dit toestaan of weigeren in de agendarechten.

Vrij/bezet-informatie weergeven - informatie over of een bedrijfsmedewerker vrij of bezet is, kan door andere medewerkers van het bedrijf worden bekeken. Bedrijfsbeheerders kunnen toestaan of weigeren dat gebruikers deze informatie bekijken. Als het is toegestaan, wordt deze informatie zichtbaar, ongeacht of de agenda openbaar of privé is.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com