Migratie vanuit Office 365

Migratie van Office 365 naar Zoho Mail

Migratie vanuit Office 365-accounts:

Zoho Mail biedt flexibele opties voor de migratie van Office 365-accounts. E-mails, contactpersonen en agendagegevens kunnen vanuit Office 365-accounts naar Zoho Mail worden gemigreerd.

Voor de migratie vanuit Office 365 naar Zoho Mail zijn de inloggegevens vereist van de Office 365-beheerder of -gebruiker die de rol ApplicationImpersonation heeft. Imitatie is een toegangsmethode die door de beheerder wordt geleverd, waarmee bepaalde leden van de organisatie toegang hebben tot de gebruikersgegevens. Dit kan worden gedaan vanuit het Exchange-beheercentrum in Office 365. Deze toegang is nodig om de gebruikersgegevens naar Zoho Mail te kunnen migreren. 

Als u ApplicationImpersonation zojuist in Office 365 hebt geconfigureerd, duurt het mogelijk even voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd. Als u direct na de configuratie een migratie probeert toe te voegen, kunt u zich mogelijk niet aanmelden.

Stappen voor het toevoegen van servergegevens voor migratie vanuit Office 365:

 1. Meld u aan bij https://mailadmin.zoho.com.
 2. Kies Migratie onder E-mailbeheer.
 3. Klik op Migratie toevoegen om de servergegevens voor de migratie op te geven.
 4. Geef ter referentie een naam voor de migratie op.
 5. Selecteer Apps als het migratieprotocol.
 6. Selecteer Office 365 om de servergegevens automatisch in te vullen.
 7. U kunt instellen dat ook uw contact- en agendagegevens worden gemigreerd.
 8. Als u Contacten selecteert, worden alle contactpersonen van uw vorige account onder de relevante categorieën in Zoho Mail gemigreerd. 
 9. Als u Agenda onder Gegevens selecteert, worden de respectieve agenda's aangemaakt in Zoho Mail en worden de gegevens naar elke agenda gemigreerd. Zorg ervoor dat aan alle vereisten voor de migratie van agenda's vanuit Office 365 wordt voldaan.
 10. Voer het e-mailadres van de beheerder en het beheerderswachtwoord van het Office 365-domein in van waaruit u wilt migreren.
 11. Voeg in Mappenlijst uitsluiten de lijst met mappen toe die u tijdens de migratie wilt overslaan. Plaats de namen van de mappen tussen dubbele aanhalingstekens ("Map 1"), zodat alleen die map wordt overgeslagen. Als u wilt dat alle submappen van een bovenliggende map worden gemigreerd, voert u de mapnaam in, gevolgd door /* tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1/*"). Kijk hier voor uitgebreide informatie over de conventie.
 12. Klik op Migratie toevoegen om de servergegevens op te slaan. 
 13. In de volgende stap voegt u de accountgegevens toe die moeten worden gemigreerd. 

Vereisten voor agendamigratie vanuit Office 365:

 • Om ervoor te zorgen dat de migratie volledig kan worden uitgevoerd, moeten alle gebruikers in het Office 365-account worden aangemaakt in Zoho Mail voordat u de agenda migreert.
 • Om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden gemigreerd, moet de domeinnaam in Zoho Mail hetzelfde zijn als de domeinnaam in Office 365. Als uw domein in Office bijvoorbeeld abc.com is, moet de domeinnaam in Zoho Mail ook abc.com zijn.

Stappen voor het toevoegen van gebruikersgegevens voor migratie vanuit Office 365:

 1. Selecteer de migratienaam waaraan u de gegevens over de bron en het doel wilt toevoegen. 
 2. Selecteer Accounts toevoegen om de accountgegevens handmatig toe te voegen.
 3. Geef de gebruikersnaam van de bron en de bestemming op waarnaar de e-mails moeten worden gemigreerd. 
  ​​
 4. Geef de prioriteit op die u wilt instellen voor de migratie van dit account.
 5. Bij Mapoptie kunt u kiezen tussen Alle mappen of Specifieke mappen
 6. Als u Alle mappen kiest, kunt u bepaalde mappen tijdens de migratie overslaan met behulp van de optie Mappenlijst uitsluiten.
 7. Deze optie is bijvoorbeeld handig als de beheerder migraties voor dezelfde groep gebruikers opnieuw uitvoert voor bepaalde nieuwe e-mails of gemiste e-mails. Plaats de namen van de mappen tussen dubbele aanhalingstekens ("Map 1"), zodat alleen die map wordt overgeslagen. Als u wilt dat alle submappen van een bovenliggende map worden gemigreerd, voert u de mapnaam in, gevolgd door /* tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1/*"). Kijk hier voor uitgebreide informatie over de conventie.
 8. Als u Specifieke mappen kiest, kunt u de mappen opgeven die moeten worden opgenomen in Mappenlijst opnemen. 
 9. Voer in Mappenlijst opnemen de namen van de mappen tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1") in. In dit geval wordt alleen deze map opgenomen. Als u wilt dat alle submappen van een bovenliggende map worden gemigreerd, voert u de mapnaam in, gevolgd door /* tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1/*"). Kijk hier voor uitgebreide informatie over de conventie.
 10. De inloggegevens worden geverifieerd met de opgegeven bronserver zodra u op Toevoegen klikt.
 11. Herhaal de stappen totdat u de laatste gebruiker voor migratie hebt toegevoegd. 
 12. Klik op Toevoegen en sluiten om het pop-upvenster te sluiten en terug te gaan naar de pagina Migratie. 

Conventie voor het noemen van mappen:

 • Als u een specifieke bovenliggende map wilt vermelden (bijvoorbeeld Rapporten), voert u "Rapporten" in.
 • Als Rapporten meerdere submappen heeft en u alle submappen wilt vermelden, voert u "Rapporten/*" in.
 • Als Rapporten een submap heeft met de naam 2016 en u deze specifieke submap wilt vermelden, voert u "Rapporten/2016" in. 
 • Als u alle submappen onder Postvak In, alleen de map Marketing zonder de submappen en alleen een specifieke submap met de naam 2012 onder de map Sales-rapporten wilt vermelden, voert u de mappenlijst als volgt in: "Postvak In/*", "Marketing", "Sales-rapporten/2012".

Stappen om gebruikers te importeren vanuit een CSV-bestand:

Naast het handmatig toevoegen van gebruikers voor migratie kunt u de gebruikersgegevens ook toevoegen aan een Excel-werkblad, dit werkblad als een CSV-bestand opslaan en vervolgens uploaden. De gebruikersaccounts die worden vermeld in het CSV-bestand, worden geüpload voor migratie.

 1. Klik op de link Accounts uploaden op de pagina Migratieaccounts.
 2. De indeling van de gebruikersgegevens in het CSV-bestand is afhankelijk van het type migratie dat u hebt gekozen.
 3. In het rechterdeelvenster van het gedeelte Accounts uploaden vindt u een voorbeeld van een CSV-bestand.
  ​​
 4. Download het voorbeeldbestand, bekijk de gegevens en voer uw gebruikersgegevens op dezelfde manier in.
 5. Sla het bestand als CSV-bestand op.
 6. Kies het desbetreffende bestand en klik op OK om de accounts te uploaden.
 7. De toegevoegde gebruikersaccounts worden weergegeven in het gedeelte Accounts.
 8. Controleer of alle accounts die moeten worden gemigreerd, worden vermeld in het gedeelte Accounts. 

Let op:

 • Bij alle migratiemethoden moeten de gegevens van het bronaccount en het doelaccount verplicht worden ingevoerd in het CSV-bestand.
 • Wanneer er zich een probleem voordoet met het uploaden van de gebruikers, wordt automatisch een ander bestand met de foutgegevens gedownload. 

Gebruikersaccounts ophalen van de bronserver:

U kunt de accountgegevens in Zoho Mail rechtstreeks vanaf de bronserver invullen.

 1. Klik op Gebruikers ophalen op de pagina Migratieaccounts.
 2. U wordt gevraagd de Zoho Mail Admin-app te installeren.
 3. Voer de inloggegevens in van de beheerder van het Office 365-account van waaruit u de migratie uitvoert.
 4. Na het volgen van de aangegeven stappen gaat u terug naar het configuratiescherm van Zoho Mail en klikt u op Volgende. U kunt de toegang tot applicaties vanaf uw account op elk gewenst moment verwijderen uit de migratielijst.
 5. Selecteer uw domeinnaam in de vervolgkeuzelijst en klik op Gebruikers ophalen. 
 6. Selecteer de gebruikers van wie de accounts moeten worden gemigreerd, en klik op >>.
 7. U kunt de accounts bekijken die zijn geselecteerd voor migratie. 
 8. Als u de selectie van een account wilt opheffen, klikt u op het relevante selectievakje en vervolgens op <<.
 9. Nadat u de vereiste accounts hebt geselecteerd, klikt u op Volgende.
 10. Selecteer Mapopties en het datumbereik voor de geselecteerde gebruikers en klik op Toevoegen. Klik hier als u meer wilt weten over de conventie voor het benoemen van mappen.
 11. Indien een van de gebruikersaccounts die u hebt geselecteerd, nog niet is aangemaakt met Zoho Mail, wordt een fout weergegeven en wordt er een CSV-bestand met de foutgegevens gedownload.
 12. U kunt deze accounts aanmaken en de gebruikers vervolgens opnieuw ophalen.
 13. Na het ophalen van de gewenste gebruikers klikt u op Volgende.

Migratieproces starten

In het configuratiescherm gaat u naar Migratie onder E-mailbeheer. Voor een gefaseerde en geplande migratie kunt u meerdere migraties vanaf verschillende servers toevoegen of vanaf dezelfde server voor verschillende groepen gebruikers. 

 1. De lijst van migraties die u hebt toegevoegd, wordt weergegeven op de pagina Migraties.
 2. Klik op de link Starten naast de migratie die u zojuist hebt toegevoegd, om de migratie te starten. 
 3. De migratie wordt gepland en de status wordt gewijzigd in 'In behandeling' voor de migratie die op dat moment wordt uitgevoerd. 
 4. U kunt de algemene migratiestatus bekijken in de lijst en de gedetailleerde migratiestatus in het gedeelte Accounts. 
 5. Er zijn gedetailleerde rapporten en mapgegevens beschikbaar.
 6. Klik op het aantal in het veld Totaal om gedetailleerde informatie per map weer te geven.
   
 7. Eventuele fouten worden weergegeven bij elk account. Klik op de link Mislukt om het aantal e-mails dat niet is gemigreerd, en de reden voor de mislukte migratie weer te geven.
 8. Op dezelfde manier kunt u de statistische gegevens voor de migratie van contactpersonen bekijken door op het aantal te klikken in de kolom Totaal.
 9. De migratiegegevens van de agenda kunnen ook op deze pagina worden bekeken. Klik op het aantal in de kolom Totaal in de categorie Agenda om de gegevens te bekijken.

Wanneer zich fouten hebben voorgedaan tijdens de migratie van contactpersonen en agenda's, klikt u op Mislukte contactpersonen weergeven of Mislukte agenda's weergeven rechtsboven in het venster. Op deze help-pagina vindt u meer informatie over de redenen van een mislukte migratie.

Let op:

U kunt de toegang voor de applicatie verwijderen op de pagina met migraties. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op Geïnstalleerde apps, selecteer Office 365 en klik op Verwijderen. Zorg ervoor dat er geen migraties worden uitgevoerd voordat u de applicatie verwijdert. U moet de Zoho Mail-app installeren en opnieuw verifiëren om meer migraties toe te voegen.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com