Migratie vanuit Exchange Server

Migratie vanuit Exchange Server naar Zoho Mail

Migratie vanuit Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server is een e-mail- en agendaserver die is ontwikkeld door Microsoft. U kunt e-mails en contact- en agendagegevens migreren van Exchange Server naar Zoho Mail. De desbetreffende gebruikersaccounts moeten worden gemaakt in Zoho Mail voordat u de migratie toevoegt. Volg deze link voor gedetailleerde instructies voor het toevoegen van gebruikers.

Voor het migreren van de gegevens hebt u de URL van EWS (Exchange Web Services) nodig (deze wordt gebruikt om de servernaam van uw Exchange-account te vinden), en het e-mailadres en wachtwoord van het Exchange-account waarmee u toegang hebt tot de postvakken. Daarnaast moet u de bronserver voorbereiden voordat u uw gegevens migreert.

De bronomgeving voorbereiden

Voor het migreren van gegevens van uw Exchange-account, moet u beschikken over een beheerdersaccount met de rol ApplicationImpersonation. Dit zorgt ervoor dat de beheerder toegang heeft tot de postvakken van alle gebruikers om hun accounts te migreren vanuit de Exchange Server. Wij raden u aan een nieuw gebruikersaccount te maken en de vereiste toegang aan dit account toe te wijzen omdat andere beheerders mogelijk niet de vereiste toegang hebben.

Bovendien moet u de URL van uw Exchange Web Services (EWS) verifiëren. De EWS-URL wordt gebruikt als naam van uw server. 

Een beheerdersaccount maken:

Exchange 2010:

Als u een account wilt maken in de Exchange Server, opent u de Exchange Management Console en maakt u een nieuw postvak door het gedeelte New Mailbox te volgen op deze Help-pagina. 

Wanneer het postvak is gemaakt, volgt u deze stappen om de vereiste toegang te verlenen.

 1. Open de Exchange Management Shell.
 2. Voer de volgende opdracht in:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Add-MailboxPermission -AccessRights FullAccess -User <gebruikersnaam>

Exchange 2013 en 2016:

Maak een account en voeg een postvak toe aan de Exchange 2013- of 2016- server.

Wanneer het postvak is gemaakt, volgt u deze stappen om de vereiste toegang te verlenen.

 1. Open de Exchange Management Shell.
 2. Voer de volgende opdracht in:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Add-MailboxPermission -AccessRights FullAccess -User <gebruikersnaam>

Rol ApplicationImpersonation toekennen:

Wanneer de beheerder toegang is verleend, geeft u de rol ApplicationImpersonation op met behulp van de volgende stappen:

 1. Open de Exchange Management Shell.
 2. Voer de volgende opdracht in:

New-ManagementRoleAssignment -Role ApplicationImpersonation -User <gebruikersnaam_beheerder>

waarbij <gebruikersnaam_beheerder> de gebruikersnaam is van het account waarvoor u beheerderstoegang hebt verleend.

De EWS-URL bepalen:

De EWS-URL wordt gebruikt voor het ophalen van de servernaam van uw Exchange Server. Doorgaans is de standaardindeling voor de EWS-URL  https://mail.domain.com/EWS/Exchange.asmx. Dit werkt echter niet bij alle Exchange Servers.

In dergelijke gevallen kan een Powershell-opdracht worden gebruikt in de Exchange Server.

 1. Open de Exchange Management Shell.
 2. Voer het volgende in:  Get-WebServicesVirtualDirectory |Select name, *url* | fl
 3. De EWS-URL wordt weergegeven.

Als uw Exchange Server geen online toegang heeft, kunt u migreren met behulp van de Zoho Exchange-migratiewizard. Voor meer informatie, klikt u hier.

Servergegevens voor Exchange Server-migratie toevoegen

 1. Aanmelden in het configuratiescherm van Zoho Mail.
 2. Kies onder Mail Administration de optie Migration.
 3. Klik op Add Migration om de servergegevens voor de migratie op te geven.
 4. Geef ter referentie een naam voor de migratie op.
 5. Selecteer Apps als het migratieprotocol.
 6. Selecteer de optie 'Exchange'.
 7. U kunt instellen dat ook uw contact- en agendagegevens worden gemigreerd.
 8. Als u Contacten selecteert, worden alle contactpersonen van uw vorige account onder de relevante categorieën in Zoho Mail gemigreerd. 
 9. Als u Agenda onder Gegevens selecteert, worden de respectieve agenda's aangemaakt in Zoho Mail en worden de gegevens naar elke agenda gemigreerd. Zorg ervoor dat aan alle vereisten voor de migratie van agenda's vanuit Exchange Server wordt voldaan.
 10. Voer het Admin Email Address en het Admin Password in van het Exchange Server-brondomein van waaruit u wilt migreren.
 11. Voeg in Exclude Folder List de lijst met mappen toe die u tijdens de migratie wilt overslaan. Plaats de namen van de mappen tussen dubbele aanhalingstekens ("Map 1"), zodat alleen die map wordt overgeslagen. Als u wilt dat alle submappen van een bovenliggende map worden gemigreerd, voert u de mapnaam in, gevolgd door /* tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1/*"). Kijk hier voor uitgebreide informatie over de conventie.
 12. Klik op Migratie toevoegen om de servergegevens op te slaan. 
 13. In de volgende stap voegt u de accountgegevens toe die moeten worden gemigreerd. 

Vereisten voor agendamigratie vanuit Exchange Server:

 • Om ervoor te zorgen dat de migratie volledig kan worden uitgevoerd, moeten alle gebruikers in het Exchange Server-account worden gemaakt in Zoho Mail voordat u de agenda migreert.
 • Om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden gemigreerd, moet de domeinnaam in Zoho Mail hetzelfde zijn als de domeinnaam in Exchange Server. Als uw domein in Exchange Server bijvoorbeeld abc.com is, moet de domeinnaam in Zoho Mail ook abc.com zijn.

Stappen om gebruikersgegevens voor migratie vanuit Exchange Server toe te voegen:

 1. Selecteer de migratienaam waaraan u de gegevens over de bron en het doel wilt toevoegen. 
 2. Selecteer Add Accounts om de accountgegevens handmatig toe te voegen.
 3. Geef de gebruikersnaam van de bron en de bestemming op waarnaar de e-mails moeten worden gemigreerd. 
  ​​
 4. Geef de prioriteit op die u wilt instellen voor de migratie van dit account.
 5. Bij Mapoptie kunt u kiezen tussen Alle mappen of Specifieke mappen
 6. Als u All Folders kiest, kunt u bepaalde mappen tijdens de migratie overslaan met behulp van de optie Exclude Folder List.
 7. Deze optie is bijvoorbeeld handig als de beheerder migraties voor dezelfde groep gebruikers opnieuw uitvoert voor bepaalde nieuwe e-mails of gemiste e-mails. Plaats de namen van de mappen tussen dubbele aanhalingstekens ("Map 1"), zodat alleen die map wordt overgeslagen. Als u wilt dat alle submappen van een bovenliggende map worden gemigreerd, voert u de mapnaam in, gevolgd door /* tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1/*"). Kijk hier voor uitgebreide informatie over de conventie.
 8. Als u Folder Specific kiest, kunt u de mappen opgeven die moeten worden opgenomen in Include Folder List. 
 9. Voer in Include Folder List de namen van de mappen tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1") in. In dit geval wordt alleen deze map opgenomen. Als u wilt dat alle submappen van een bovenliggende map worden gemigreerd, voert u de mapnaam in, gevolgd door /* tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1/*"). Kijk hier voor uitgebreide informatie over de conventie.
 10. De inloggegevens worden geverifieerd met de opgegeven bronserver zodra u op Add klikt.
 11. Herhaal de stappen totdat u de laatste gebruiker voor migratie hebt toegevoegd. 
 12. Klik op Add and Close om het pop-upvenster te sluiten en terug te gaan naar de pagina Migration. 

Conventie voor het opgeven van mappen:

 • Als u een specifieke bovenliggende map wilt opgeven (bijvoorbeeld Rapporten), voert u "Rapporten" in.
 • Als Rapporten meerdere submappen heeft en u alle submappen wilt opgeven, voert u "Rapporten/*" in.
 • Als Rapporten een submap heeft met de naam 2016 en u deze specifieke submap wilt opgeven, voert u "Rapporten/2016" in. 
 • Als u alle submappen onder Postvak in, alleen de map Marketing zonder de submappen en alleen een specifieke submap met de naam 2012 onder de map Sales-rapporten wilt opgeven, voert u de mappenlijst als volgt in: "Postvak In/*", "Marketing", "Sales-rapporten/2012".

Stappen om gebruikers te importeren vanuit een CSV-bestand:

Naast het handmatig toevoegen van gebruikers voor migratie kunt u de gebruikersgegevens ook toevoegen aan een Excel-werkblad, dit werkblad als een CSV-bestand opslaan en vervolgens uploaden. De gebruikersaccounts die zijn opgegeven in het CSV-bestand, worden geüpload voor migratie.

 1. Klik op de link Upload Accounts op de pagina Migration Accounts.
 2. De indeling van de gebruikersgegevens in het CSV-bestand is afhankelijk van het type migratie dat u hebt gekozen.
 3. In het rechterdeelvenster van het gedeelte Accounts uploaden vindt u een voorbeeld van een CSV-bestand.
  ​​
 4. Download het voorbeeldbestand, bekijk de gegevens en voer uw gebruikersgegevens op dezelfde manier in.
 5. Sla het bestand als CSV-bestand op.
 6. Kies het desbetreffende bestand en klik op OK om de accounts te uploaden.
 7. De toegevoegde gebruikersaccounts worden weergegeven in het gedeelte Accounts.
 8. Controleer of alle accounts die moeten worden gemigreerd, worden vermeld in het gedeelte Accounts. 

Let op:

 • Bij alle migratiemethoden moeten de gegevens van het bronaccount en het doelaccount verplicht worden ingevoerd in het CSV-bestand.
 • Wanneer er zich een probleem voordoet met het uploaden van de gebruikers, wordt automatisch een ander bestand met de foutgegevens gedownload. 

Migratieproces starten

In het configuratiescherm gaat u naar Migratie onder E-mailbeheer. Voor een gefaseerde en geplande migratie kunt u meerdere migraties vanaf verschillende servers toevoegen of vanaf dezelfde server voor verschillende groepen gebruikers. 

 1. De lijst van migraties die u hebt toegevoegd, wordt weergegeven op de pagina Migraties.
 2. Klik op de link Start naast de migratie die u zojuist hebt toegevoegd, om de migratie te starten. 
 3. De migratie wordt gepland en de status wordt gewijzigd in 'In behandeling' voor de migratie die op dat moment wordt uitgevoerd. 
 4. U kunt de algemene migratiestatus bekijken in de lijst en de gedetailleerde migratiestatus in het gedeelte Accounts. 
 5. Er zijn gedetailleerde rapporten en mapgegevens beschikbaar.
 6. Klik op het aantal in het veld Totaal om gedetailleerde informatie per map weer te geven.
   
 7. Eventuele fouten worden weergegeven bij elk account. Klik op de link Mislukt om het aantal e-mails dat niet is gemigreerd, en de reden voor de mislukte migratie weer te geven.
 8. Op dezelfde manier kunt u de statistische gegevens voor de migratie van contactpersonen bekijken door op het aantal te klikken in de kolom Totaal.
 9. De migratiegegevens van de agenda kunnen ook op deze pagina worden bekeken. Klik op het aantal in de kolom Totaal in de categorie Agenda om de gegevens te bekijken.

Wanneer zich fouten hebben voorgedaan tijdens de migratie van contactpersonen en agenda's, klikt u op Mislukte contactpersonen weergeven of Mislukte agenda's weergeven rechtsboven in het venster. Op deze help-pagina vindt u meer informatie over de redenen van een mislukte migratie.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com