Configuratiescherm van Zoho Mail - Help

Domeinopties

Als u Zoho Mail wilt uitproberen voor uw bedrijf, met een minimum aantal accounts en zonder de MX-records van het hoofddomein te wijzigen, kunt u functies proberen voor het gebruik van domeinaliassen of het strippen van subdomeinen. Bedrijven en organisaties kunnen gebruikmaken van opties voor domeinaliassen of het strippen van subdomeinen, om gebruikers gefaseerd te migreren naar Zoho Mail, zonder de huidige e-mailconfiguratie te verstoren. 

Zelfs de bedrijven met meerdere domeinen kunnen kiezen voor domeinaliassen om al dergelijke domeinen eenvoudig te beheren met Zoho Mail.

Als u op zoek bent naar een nieuw extra domein voor uw bedrijf, kunt u een domein kopen via Zoho dat vooraf is geconfigureerd voor Zoho Mail. Meer informatie

Domeinaliassen

Een domeinalias gaan gebruiken, is het koppelen van een nieuw domein als een alias aan een bestaand domein dat al is geconfigureerd in Zoho. Dit zorgt ervoor dat e-mails geadresseerd aan het nieuwe aliasdomein automatisch worden afgeleverd bij de overeenkomstige accounts in het bestaande domein.

Voorbeeld: u hebt mijndomein.com ingesteld en hebt reeds geconfigureerde e-mailaccounts gebaseerd op dit domein in Zoho om e-mails te ontvangen. U kunt een nieuwe aliasdomein, zylkernew.com, toevoegen en deze toewijzen aan 'zylker.com', zonder dat u nieuwe accounts/aliassen hoeft in te stellen voor het domein zylkernew.com.

De e-mails verzonden naar user@zylkernew.com worden automatisch afgeleverd bij het account user@zylker.com, dat al is ingesteld.

Stappen om nieuw domein voor domeinaliassen toe te voegen

 1. Aanmelden bij https://zoho.com/mail als de hoofdbeheerder.
 2. Zorg ervoor dat u ten minste één domein hebt dat al is toegevoegd en ingesteld in Zoho Mail.
 3. Klik op Control Panel >> Domains >> Add Domain.
 4. Voeg het nieuwe domein toe dat u wilt toevoegen als alias. 
 5. Zorg ervoor dat u al bent geregistreerd voor het nieuwe domein en bevoegd bent om de DNS-records van het domein te openen.
 6. Verifieer het domein met CNAME/ HTML-verificatiemethoden.
 7. Stel e-maillevering in voor het aliasdomein door MX-records van het domein te wijzigen.

Stappen om domeinaliassen in te schakelen voor het toegevoegde domein:

Om een domein toe te voegen als aliasdomein, moet de e-mailhostingstatus worden uitgeschakeld voor het domein. Alleen de domeinen waarvoor e-mailhosting is uitgeschakeld, worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst voor het configureren van domeinaliassen. 

 1. Ga naar Control Panel >> Domains
 2. Schakel e-mailhosting uit voor het nieuwe aliasdomein (zylkernew.com) door te klikken op het mail-pictogram op de pagina met domeinen.
 3. Nadat dit is uitgeschakeld, selecteert u het tabblad Domain Alias
 4. Selecteer het Primary Domain (bestaand domein - zylker.com) in de eerste vervolgkeuzelijst.
 5. Selecteer de Domain Alias Name (nieuwe aliasdomein - zylkernew.com) in de tweede vervolgkeuzelijst.
 6. Klik op Add om een nieuwe domeinalias te maken.
 7. Zodra deze is toegevoegd, wordt de alias vermeld in de lijst met domeinaliassen. 
   

Aandachtspunten met betrekking tot domeinaliassen:

 1. Het nieuwe aliasdomein (zylkernew.com) moet worden geverifieerd in Zoho, maar e-mailhosting moet zijn uitgeschakeld. Bekijk de afbeelding onder punt 2.
 2. Voor het bestaande domein (doeldomein - zylker.com) moet e-mailhosting zijn ingeschakeld. Het moet domeingebaseerde accounts in Zoho hebben.
 3. E-maillevering van een nieuw domein moet worden geconfigureerd door de beheerder om te zorgen voor e-maillevering naar Zoho-servers.
 4. De e-maillevering wordt toegewezen zoals in de tabel hieronder, waarbij zylkernew.com het aliasdomein is en zylker.com het bestaande domein:
  Naar adresAfgeleverd bij
  user@zylkernew.comuser@zylker.com
 5. Het account user@zylkernew.com bestaat niet in Zoho. Alleen het account user@zylker.com moet worden geconfigureerd in Zoho.
 6. Het is raadzaam om een catch-all-account te configureren voor het (bestaande) doeldomein (zylker.com) om te voorkomen dat e-mail wordt teruggestuurd als gevolg van niet-overeenkomende accounts.

Strippen van subdomeinen:

Subdomeinen strippen is het proces waarbij subdomeinen worden verwijderd van het hoofddomein en e-mails rechtstreeks naar het hoofddomein worden afgeleverd. Als u bijvoorbeeld uw subdomein onderliggend.mijndomein.com hebt geconfigureerd om e-mails af te leveren aan Zoho-servers, wordt e-mail afgeleverd op het adres gebruiker@subonderliggend.mijndomein.com automatisch afgeleverd aan gebruiker@mijndomein.com als het strippen van subdomeinen is ingeschakeld voor het domein mijndomein.com. 

Voorbeeld: 

Stel dat het primaire domein zylker.com is en de beheerder sales.zylker.com wil configureren voor uw sales-gerelateerde e-mailaccounts, ondersteuning.zylker.com voor uw aan ondersteuning gerelateerde e-mailaccounts, enzovoort. U hoeft geen speciale aliassen te maken op basis van deze subdomeinen. U kunt eenvoudig het strippen van subdomeinen inschakelen voor zylker.com. In dat geval worden de e-mails naar sales.zylker.com of ondersteuning.zylker.com automatisch afgeleverd bij de overeenkomstige zylker.com-accounts.

Naar adresAfgeleverd bij
patricia@sales.zylker.compatricia@zylker.com
charles@ondersteuning.zylker.comcharles@zylker.com

Elke bij gebruiker@sub.uwdomein.com afgeleverde e-mail wordt automatisch afgeleverd bij gebruiker@uwdomein.com na het strippen van het subdomein. 

Stappen om het strippen van subdomeinen te configureren:

 1. Aanmelden bij http://www.zoho.com/mail als hoofdbeheerder.
 2. Klik op Control Panel >> Domains. 
 3. Zorg dat het primaire domein is toegevoegd en geverifieerd.
 4. Klik op Subdomain Stripping.
 5. De lijst met domeinen die zijn geconfigureerd in uw bedrijf wordt weergegeven. 
 6. Klik op ON voor het domein om het strippen van subdomeinen in te schakelen voor het domein.
 7. Zorg dat elk subdomein dat u gebruikt, is geconfigureerd om e-mail af te leveren in Zoho.

Toepassingen van het strippen van subdomeinen:

U kunt de optie voor het strippen van subdomeinen idealiter uitproberen met Zoho Mail. U hoeft de MX-records van uw werkelijke domein niet te wijzigen, maar hoeft alleen de MX-records voor een subdomein te maken en bij te werken, bijvoorbeeld sub.uwdomein.com. Zo kunt u alle andere configuratietaken voltooien, zoals het toevoegen/verifiëren van het domein, het maken van gebruikersaccounts, enzovoort, zonder de MX-records te laten verwijzen. U kunt het doorsturen van e-mail inschakelen voor bepaalde accounts, van @uwdomein.com naar sub.uwdomein.com, totdat u besluit om de MX-records van het werkelijke domein te wijzigen. 

 1. U kunt uw standaarddomein in Zoho gebruiken tijdens het instellen van e-mailhosting. 
 2. Maak de gebruikers, in Zoho Mail. 
 3. Schakel het strippen van subdomeinen in Zoho Mail in. 
 4. Configureer in uw huidige actieve e-mailaccount het doorsturen van e-mail op gebruikersniveau van gebruiker@uwdomein.com naar gebruiker@sub.uwdomein.com voor proefgebruikers.

U kunt ook speciale subdomeinen maken zoals sales.uwdomein.com, ondersteuning.uwdomein.com, nzovoort, voor functionele vereisten en de e-mailadressen publiceren op basis van die subdomeinen in uw websites, enzovoort. Wanneer de e-maillevering voor de speciale domeinen is geconfigureerd, worden de e-mails die zijn afgeleverd bij Zoho, doorgestuurd naar de bijbehorende accounts in uwdomein.com. Hierdoor kunt u makkelijk e-mails afkomstig van verschillende bronnen naar hetzelfde account filteren. 


Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com