Nền tảng từ đầu đến cuối hoàn hảo cho tất cả công việc giấy tờ

Quản lý NDA hoặc hợp đồng từ đầu đến cuối. Với tùy chọn chữ ký điện tử tích hợp, Writer xử lý mọi thứ từ tạo tài liệu đến thu thập chữ ký tự động - cho phép bạn thực hiện công việc không cần giấy tờ.

BẮT ĐẦU VIẾT

Công cụ mạnh mẽ để quản lý nhiều giai đoạn khác nhau khi thu thập chữ ký

01

Tạo tài liệu mẫu

Tạo và định dạng tài liệu hoặc hợp đồng, chèn trường chữ ký, và lưu chúng dưới dạng mẫu mà nhóm của bạn có thể sử dụng lại cho quy trình thu thập chữ ký.

Tạo tài liệu mẫu
02

Chọn phương thức ký tên

Từ việc bạn tự ký tài liệu đến gửi hàng loạt hợp đồng bán hàng được ký bởi khách hàng trên toàn thế giới, Writer cung cấp nhiều công cụ để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả quy trình ký tên của bạn.

Chữ ký mực ướt

Làm việc ít hơn với các nhiệm vụ thường ngày. Quét, lưu trữ và tạo bản sao chữ ký vật lý của bạn và thêm chúng vào tài liệu bất cứ khi nào bạn muốn.

Mời hàng loạt người tham gia vào tài liệu

Yêu cầu tài liệu được ký bởi nhiều người nhận - theo thứ tự cụ thể hoặc cùng một lúc.

Chọn phương thức ký tên Chọn phương thức ký tên
03

Theo dõi tiến độ

Liên tục theo dõi tiến trình của các tài liệu bạn đã gửi để thu thập chữ ký - ai đã ký và ai chưa ký.

Theo dõi tiến độ
Thiết lập thời hạn và lời nhắc

Thiết lập thời hạn và lời nhắc

Thông báo cho người nhận về ngày cuối cùng để ký tài liệu và thỉnh thoảng gửi cho họ lời nhắc để tránh chậm trễ.

Chọn hồi kết cho bạn

Sau khi ký, chọn những việc cần làm với tài liệu bao gồm tùy chọn gửi hàng loạt, gửi thư, lưu trữ và tải về.

gửi CC tài liệu đã ký

Writer luôn giữ người đánh giá được CC trong chuỗi gửi thư bằng cách cho bạn tùy chọn tự động gửi email cho họ bản sao của các tài liệu đã ký đầy đủ.

Ký từ mọi nơi, mọi lúc.

Giải pháp toàn cầu không mâu thuẩn, Zoho Sign có thể được truy cập ở bất cứ đâu. Sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính để gửi và nhận chữ ký an toàn từ mọi nơi!

Ký từ mọi nơi, mọi lúc

Writer cũng phù hợp với nhiều phần mềm khác

Writer cũng cho phép bạn tải tài liệu lên các tài khoản chữ ký để bạn có tùy chọn sử dụng nhiều dịch vụ chữ ký khác nhau hoặc tiếp tục quy trình sau này.

Zoho Sign | Adobe Sign | DocuSign | SignEasy
Giải pháp thay thế Zoho Sign

Bắt đầu. Hãy viết ngay!

Writer là một trình xử lý văn bản mạnh mẽ được xây dựng để hợp tác làm việc.

BẮT ĐẦU VIẾT