So sánh các gói

Zoho Workplace - Plan Comparison

USDINREURGBP
 Ẩn tính năng chung
workplace-pricing-val.json1  

5

 

MAIL

WORKPLACE

 

Mail Lite

Đăng kýBắt đầu

Gói Mail Premium

Đăng kýBắt đầu

Gói Workplace Standard

Đăng kýBắt đầu

Gói Workplace Professional

Đăng kýBắt đầu
GIÁ (CỘNG THUẾ, NẾU CÓ)
Thanh toán hàng năm /Người dùng/Tháng /Người dùng/Tháng /Người dùng/Tháng /Người dùng/Tháng
Thanh toán hàng tháng /Người dùng /Người dùng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng lưu trữ mỗi người dùng5 GB50 GB30 GB 100 GB
Dung lượng lưu trữ trong WorkDrive Team mỗi người dùng--5 GB100 GB
Hỗ trợ và di chuyển
Hỗ trợ 24x7 (email, chat và gọi điện)
Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động
Công cụ di chuyển
Zoho Mail
Webmail
Giới hạn tập tin đính kèm (Mail)25 MBtối đa 250 MB30 MBtối đa 250 MB
Nhóm email 
Chia sẻ email
Chia sẻ thư mục có ủy quyền
Thu hồi email
Chuyển tiếp email
ActiveSync
Bí danh email
Bí danh tên miền
Gắn nhãn trắng--
Tích hợp SSO dựa trên SAML---
Mã hóa S/MIME--
Mã hóa TLS
Lưu giữ email--
eDiscovery (Mail)--
Ứng dụng Zoho Mail cho iOS và Android
Ứng dụng di động Zoho Mail Admin 
Ứng dụng di động Streams để cộng tác nhóm
Zoho WorkDrive
Dung lượng lưu trữ tập tin trực tuyến (Dung lượng lưu trữ nhóm)--
Giới hạn tải lên tập tin--250 MB1 GB
Chia sẻ tập tin và thư mục--
Tìm kiếm nội dung phổ quát--
Chia sẻ tập tin ra bên ngoài--1 liên kết bên ngoài mỗi tập tinNhiều liên kết bên ngoài mỗi tập tin
Mã hóa trên thiết bị lưu trữ (AES 256 bit) và mã hóa SSL/TLS--
Thư mục nhóm---
Vai trò và quyền---
Chia sẻ cấp thư mục con---
Thông báo chưa đọc---
Đồng bộ hóa máy tính--
Zoho Writer, Sheet và Show
Trình chỉnh sửa tài liệu trực tuyến--
Phần mềm bảng tính trực tuyến--
Công cụ thuyết trình trực tuyến--
Ứng dụng Zoho Writer cho iOS và Android--
Ứng dụng Zoho Sheet cho iOS và Android--
Ứng dụng Zoho Show cho iOS và Android--
Calendar
Lịch tích hợp
Đặt trước tài nguyên--
Đồng bộ lịch
Lịch nhóm
Xếp lịch hẹn
Lịch trên thiết bị di động
Nhiệm vụ
Nhiệm vụ
Nhiệm vụ con
Nhiệm vụ nhóm
Chia sẻ nhiệm vụ
Nhiệm vụ định kỳ
Hỗ trợ tập tin đính kèm trong nhiệm vụ
Thêm thư dưới dạng nhiệm vụ
Liên kết nhiệm vụ với Mail
Truy cập trên thiết bị di động vào nhiệm vụ thông qua ứng dụng Streams
Ghi chú
Ghi chú
Ghi chú nhóm
Giấy ghi chú
Chia sẻ ghi chú
Hỗ trợ tập tin đính kèm trong ghi chú
Thêm thư dưới dạng ghi chú
Liên kết ghi chú với Mail
Truy cập trên thiết bị di động vào ghi chú thông qua ứng dụng Streams
Zoho Cliq
Nhắn tin theo thời gian thực
Chat/Kênh dành cho nhóm
Cuộc gọi thoại và video
Ứng dụng Zoho Cliq cho iOS và Android
Zoho Meeting
Công cụ hội thảo qua web trực tuyến (tối đa 100 người tham gia)---
Chia sẻ màn hình---
Lưu trữ đám mây cho tối đa 10 bản ghi---
Ứng dụng Zoho Meeting cho iOS và Android---
Zoho Connect
Mạng nội bộ kiểu mạng xã hội với các nhóm không giới hạn---
Quản lý nhiệm vụ và kiến thức---
Mạng bên ngoài với quyền truy cập dành cho khách không giới hạn---
Diễn đàn---
Ứng dụng Zoho Connect cho iOS và Android---
Zoho Showtime
Phiên từ xa cho tối đa 10 thành viên---
Thăm dò tức thì---
Bảng trắng và chia sẻ màn hình---
Đánh giá và khảo sát---
Phân tích tương tác mạnh mẽ---
Ứng dụng cho người thuyết trình của Zoho ShowTime---
Ứng dụng cho người xem của Zoho ShowTime---