Quản lý mật khẩu dễ dàng với tích hợp Microsoft 365 của chúng tôi

Tích hợp Zoho Vault với tài khoản Microsoft 365 của bạn để lưu trữ, chia sẻ và quản lý an toàn mật khẩu doanh nghiệp của bạn.

BẮT ĐẦU

Không còn phải mệt mỏi với những thứ liên quan đến mật khẩu nữa

Hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn cầu điều hành các hoạt động hàng ngày trên Microsoft Office 365 và đạt được những lợi ích tuyệt vời. Giờ đây, với tích hợp của Zoho Vault với Office 365, các doanh nghiệp cũng có thể quản lý mật khẩu của mình một cách an toàn. Zoho Vault giúp bạn lưu trữ, chia sẻ và quản lý mật khẩu một cách an toàn và đơn giản hóa việc đăng nhập vào ứng dụng điện toán đám mây với tính năng đăng nhập một lần mạnh mẽ.

Không còn phải mệt mỏi với những thứ liên quan đến mật khẩu nữa

Nhập người dùng của bạn một cách dễ dàng

Nhập người dùng Microsoft 365 của bạn chỉ qua vài bước và sắp xếp người dùng của bạn hiệu quả thành các nhóm khác nhau.

Nhập người dùng của bạn một cách dễ dàng

Nâng cao năng suất và bảo mật

Tiết kiệm thời gian với tính năng đăng nhập một lần và truy cập Zoho Vault bằng thông tin đăng nhập Microsoft 365 hiện có của bạn. Bạn có thể tạo mật khẩu mạnh, tự động lưu mật khẩu, sắp xếp tất cả mật khẩu vào Zoho Vault, chia sẻ mật khẩu khi cần với các quyền chi tiết và đăng nhập vào các website chỉ bằng một cú nhấp chuột.

  • Nền tảng đi theo giao thức chứng minh không cần tiết lộ thông tin

    Zoho Vault mã hóa tất cả dữ liệu của bạn trong trình duyệt, chuyển dữ liệu qua kết nối SSL an toàn và chỉ lưu trữ dữ liệu được mã hóa trong máy chủ. Khóa mã hóa chỉ có người dùng biết, chúng tôi không hề lưu trữ. Sản phẩm này hoàn toàn theo giao thức chứng minh không cần tiết lộ thông tin và đảm bảo mức độ bảo mật và quyền riêng tư cao nhất.

  • Các ứng dụng và tiện ích mở rộng miễn phí

    Zoho Vault cung cấp các ứng dụng gốc miễn phí dành cho thiết bị di động (iOS, Android, Windows) và tiện ích mở rộng trình duyệt (Chrome, Firefox, Safari) để giúp người dùng thực hiện các hoạt động quản lý mật khẩu của mình từ bất cứ đâu.

Đảm bảo mức độ an toàn xứng đáng cho mật khẩu doanh nghiệp của bạn.

BẮT ĐẦU