Tích hợp Zoho Vault với Okta và OneLogin

Thiết lập xác thực không cần mật khẩu cho Zoho Vault bằng các giải pháp quản lý truy cập phổ biến như Okta và OneLogin.

BẮT ĐẦU
  • Truy cập mật khẩu bằng một lần bấm

    Truy cập kho lưu trữ mật khẩu của bạn chỉ với một thao tác bấm đơn giản. Zoho Vault tích hợp liền mạch với Okta và OneLogin để cung cấp trải nghiệm đăng nhập dễ dàng.

  • Quyền truy cập của người dùng tùy chỉnh

    Cấp và thu hồi quyền truy cập của người dùng khi cần. Dễ dàng chấm dứt quyền truy cập của những nhân viên đã chuyển sang một nhóm khác hoặc rời khỏi tổ chức của bạn để giữ mật khẩu doanh nghiệp an toàn.

  • Dễ dàng chuyển từ Okta

    Vault cung cấp tính năng đăng nhập một lần rất tiện lợi cho tất cả người dùng doanh nghiệp. Bằng cách chuyển sang Zoho Vault, bạn có thể cấu hình các dịch vụ đăng nhập một lần cho các ứng dụng kinh doanh, không giới hạn số lượng. Di chuyển tất cả người dùng và nhóm của bạn từ Okta ngay lập tức bằng cách nhập vào Zoho Vault chỉ với vài bước đơn giản.

Tìm hiểu cách Vault có thể giúp ích cho các nhóm và doanh nghiệp của bạn

Bạn mới biết đến Zoho Vault? Vault là công cụ quản lý mật khẩu toàn diện nhất dành cho doanh nghiệp

Hãy dùng thử công cụ quản lý mật khẩu tích hợp mạnh mẽ nhất ngay hôm nay

Bạn muốn xem thực tế tính năng sao lưu của Vault? Hãy liên hệ với chúng tôi để được demo riêng.

Đặt lịch demo riêng Nhận báo giá riêng