Những tính năng mới

2020

Th6

Updates

Đã bổ sung mẫu mới

Zoho Survey hiện có sẵn 265 mẫu bằng 26 ngôn ngữ. Đọc thêm...

Updates

Những cải tiến trong câu hỏi Ma trận dạng hộp văn bản

 • Câu hỏi ma trận dạng hộp văn bản giờ đây hỗ trợ tìm kiếm tất cả các trường trong báo cáo. Bây giờ, bạn có thể tìm kiếm câu trả lời dựa trên cột đã chọn, tương tự như các bộ lọc có sẵn cho các câu hỏi khác.
 • Câu hỏi ma trận dạng hộp văn bản hiện hỗ trợ tính năng lấy ngẫu nhiên.
 • Câu hỏi ma trận dạng hộp văn bản hỗ trợ bảng thống kê trong tóm tắt phản hồi nếu tùy chọn trả lời có giá trị số. Đọc thêm...
Updates

Những cải tiến trong Logic trang

 • Tùy chọn để chuyển hướng đến trang đã được loại bỏ khỏi logic câu hỏi và được thêm vào như logic Bỏ qua trang trong Logic trang.
 • Giờ đây, bạn cũng có thể sử dụng các câu hỏi từ trang trước của khảo sát để đặt logic chuyển hướng trang. Đọc thêm...
Updates

Những cập nhật trong ứng dụng iOS

 • Ứng dụng Zoho Survey dành cho thiết bị iOS hiện hỗ trợ câu hỏi Ma trận dạng hộp văn bản trong báo cáo.
 • Bây giờ, bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Zoho Survey trên thiết bị iOS bằng cách sử dụng Apple ID.

Tháng 5

Updates

Tải lên tập tin nay đã khả dụng trong Mua phản hồi

Tính năng Mua phản hồi đã được cải tiến để hỗ trợ các câu hỏi dạng Tải lên tập tin. Đọc thêm...

Updates

Những cập nhật trong ứng dụng iOS

Bây giờ, bạn có thể tạo báo cáo bảng chéo có nhiều cột.

 • Biểu đồ và bảng sẽ được hiển thị cho mỗi hàng và cột.
 • Bây giờ, cột bảng chéo sẽ hỗ trợ các câu hỏi dạng ma trận và câu hỏi mở, ngoại trừ câu hỏi ma trận dạng thả xuống, câu hỏi ma trận dạng hộp văn bản và trường văn bản (tiêu đề/mô tả).
Enhancement

Những cải tiến trong phân phối email

Bây giờ, bạn có thể thiết lập lời mời và lời nhắc trong phân phối email theo các cách sau:

 • Lên lịch vào một ngày và giờ cụ thể.
 • Tự động hóa định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc tùy chỉnh khoảng thời gian). Đọc thêm...
Enhancement

Những cải tiến khác

 • Bây giờ, bạn có thể sao chép các chủ đề mà bạn đã tạo.
 • Trường “Nhận xét” cho câu hỏi đóng hiện cũng đã khả dụng trong tích hợp CRM và Webhook.
 • Câu hỏi ma trận dạng hộp văn bản hỗ trợ chuyển hướng và tích hợp CRM.

Th4

Updates

Khảo sát trong thư đã được cải tiến với tên gọi mới: Email nội tuyến

Giờ đây, bạn có thể nhúng câu hỏi từ khảo sát (nhiều lựa chọn, thang đánh giá, danh sách thả xuống hoặc NPS) vào email. Đọc thêm...

Enhancement

Những cải tiến trong báo cáo bảng chéo

 • Bây giờ, bạn có thể tạo báo cáo bảng chéo có nhiều cột. Biểu đồ và bảng sẽ được hiển thị cho mỗi hàng và cột.
 • Bây giờ, cột bảng chéo sẽ hỗ trợ các câu hỏi dạng ma trận và câu hỏi mở, ngoại trừ câu hỏi ma trận dạng thả xuống, câu hỏi ma trận dạng hộp văn bản và trường văn bản (tiêu đề/mô tả).
 • Giờ đây, bạn cũng có thể chia sẻ và lên lịch cho báo cáo bảng chéo. Đọc thêm...

Th3

Updates

Phân phối email hỗ trợ nhiều mục nhập email trong danh sách liên lạc

Địa chỉ email xuất hiện trong danh sách liên lạc bao nhiêu lần thì bấy nhiêu thư mời qua email sẽ được gửi đi và các biến thư mời tương ứng sẽ được ghi lại cho mỗi lần xuất hiện của email. Đọc thêm...

Updates

Tóm tắt phản hồi đã được cải tiến với các biểu đồ mới

Hàng loạt biểu đồ đã được thêm vào các câu hỏi phù hợp như một phần của việc tùy chỉnh tóm tắt phản hồi. Đọc thêm...

Updates

Thêm nhiều điều kiện trong Logic

Bây giờ, người dùng có thể thêm nhiều điều kiện cho logic trang kết thúc trong cài đặt. Đọc thêm...

Tính năng mới

Hỗ trợ câu hỏi ma trận dạng hộp văn bản

Câu hỏi ma trận dạng hộp văn bản hoàn toàn mới tương tự như các câu hỏi ma trận khác, nhưng hỗ trợ thêm hộp văn bản cho các lựa chọn trả lời. Đọc thêm...

Updates

Áp dụng lấy ngẫu nhiên cho tất cả câu hỏi

Bây giờ, bạn có thể lấy ngẫu nhiên, lật ngược và xoay vòng tất cả câu hỏi hoặc một tập hợp câu hỏi trên một trang. Đọc thêm...

Enhancement

Các cập nhật khác

 • Câu hỏi xếp hạng sao hiện hỗ trợ hai định dạng hiển thị, tiêu chuẩn và thu gọn, để xác định khoảng cách giữa các ngôi sao.
 • Tóm tắt phản hồi hỗ trợ các câu hỏi ở định dạng văn bản phong phú thay vì văn bản đơn giản.
 • Khảo sát pop-up hiện đã được cải tiến để có thể kích hoạt được theo cách thủ công bằng tập lệnh.
 • Tóm tắt phản hồi cũng được cải tiến để hiển thị trường văn bản (tiêu đề/mô tả) và mô tả trang trong báo cáo mặc định. Ngoài ra, các báo cáo tùy chỉnh và xu hướng đã được cải tiến để tùy chỉnh hiển thị số liệu thống kê lượt truy cập khảo sát và số lượng phản hồi, trường văn bản (tiêu đề/mô tả) và mô tả trang.
 • Bây giờ, bạn có thể thêm trường “Nhận xét” vào tất cả câu hỏi đóng (Nhiều lựa chọn (Một đáp án và Nhiều đáp án), câu hỏi dạng Thả xuống, Loại hình ảnh (Một đáp án và Nhiều đáp án), Thang đánh giá (lựa chọn Trọng số và Likert), Xếp hạng sao, NPS, Thanh trượt và Xếp hạng)

Feb

Updates

Trình tạo của Zoho Survey hiện đã có phiên bản của 15 ngôn ngữ mới

Zoho Survey đã được cải tiến để hỗ trợ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hàn, tiếng Đan mạch, tiếng Ba Lan, tiếng Ukraina, tiếng Việt, tiếng Hungary, tiếng Bulgari, tiếng Trung (phồn thể), tiếng Croatia, tiếng Séc và tiếng Hindi trong trình tạo. Cải tiến này cũng đã được tích hợp trong ứng dụng Survey dành cho iOS.

Updates

Dịch sang tiếng Malayalam và tiếng Miến Điện

Zoho Survey đã bổ sung hai ngôn ngữ, tiếng Malayalam và tiếng Myanmar (tiếng Miến Điện) vào tính năng dịch.

Updates

Thông tin nhân khẩu học mới trong Mua phản hồi

Tính năng Mua phản hồi đã được cải tiến với việc bổ sung tính năng xác định mục tiêu theo khu vực, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, tình trạng việc làm và bằng cấp ngành nghề trong thông tin nhân khẩu học. Đọc thêm...

Updates

Các cập nhật khác

 • Cải tiến mới nhất được thực hiện cho tính năng miền tùy chỉnh chỉ hiển thị URL miền tùy chỉnh của biểu mẫu và báo cáo trực tiếp sau khi cài đặt SSL.
 • Tính năng kích hoạt email đã được cải tiến để hỗ trợ nhiều điều kiện với hàm AND và OR.
 • Phản hồi cá nhân đã được cải tiến để hiển thị ID duy nhất của phản hồi, URL công khai của phản hồi và URL biểu mẫu trực tiếp mà qua đó các phản hồi được ghi lại. ID duy nhất của phản hồi được cung cấp trong tất cả các biến xuất và chèn.
 • Ngoài ra, Phản hồi cá nhân hiện đã được cải tiến để hỗ trợ nội dung văn bản phong phú (ngoại trừ màu phông chữ, cỡ phông chữ và màu nền) thay vì văn bản đơn giản.
 • Những cải tiến mới nhất được thực hiện cho Khảo sát pop-up hỗ trợ ghi dữ liệu từ một tham số URL, cookie hoặc biến tập lệnh với sự trợ giúp của các biến tùy chỉnh. Ngoài ra, tính năng gửi bằng một cú nhấp chuột đã được bổ sung cho câu hỏi dạng nút chọn (radio button) trong khảo sát pop-up.

Th1

Mới

Tạo khảo sát pop-up 

Khảo sát giờ đây có thể được nhúng vào website dưới dạng pop-up. Tùy chọn nhúng JavaScript và pop-up đã được tích hợp trong các khảo sát pop-up như một phần của bản cập nhật này. Đọc thêm...

Mới

Nắm bắt cảm tính với tính năng Phân tích văn bản 

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng thấy được cảm tính của phản hồi với sự trợ giúp của tính năng Phân tích văn bản (Phân tích cảm tính và Word Cloud) đã được triển khai trong nhiều loại câu hỏi. Đọc thêm...

Updates

Các cập nhật khác

 • Các cải tiến mới nhất hỗ trợ hiển thị mô tả trang và tiêu đề trong phản hồi cá nhân. Tiêu đề và mô tả sẽ được hiển thị hoặc ẩn đi dựa trên logic được áp dụng trong phản hồi cá nhân.
 • Bây giờ, bạn có thể chọn định dạng hiển thị (theo chiều dọc hoặc chiều ngang) cho các câu hỏi thang đánh giá bằng hình ảnh và trọng số trên iPhone và iPad.
 • Bây giờ, bạn có thể xóa ảnh mà bạn đã tải lên trong thư viện ảnh.
 • Tùy chọn Không áp dụng đã được bao gồm trong logic. (Câu hỏi, Cài đặt, Trình kích hoạt email và Bộ lọc)
 • Chức năng trình kích hoạt và Webhook hiện đã hỗ trợ câu hỏi dạng Tải tập tin lên và Chữ ký. Tập tin có thể truy cập được bằng URL công khai, được cung cấp như một giá trị cho câu hỏi đã ánh xạ.
   

2019

Th12

Enhancement

Đính kèm phản hồi cá nhân trong Zoho CRM

Giờ đây, bạn có thể đính kèm phản hồi cá nhân dưới dạng tập tin PDF trong hồ sơ CRM của mình.

Enhancement

Xuất phản hồi cá nhân trong Zoho CRM

Giờ đây, bạn có thể xuất phản hồi cá nhân dưới dạng tập tin PDF khi xem phản hồi trong CRM.

Updates

Các cập nhật khác

 1. Bây giờ, bạn có thể chọn định dạng hiển thị, theo chiều dọc hoặc chiều ngang, cho các tùy chọn trong câu hỏi xếp hạng sao bằng hình ảnh.

 2. Giờ đây, bạn có thể chọn định dạng hiển thị, theo chiều dọc hoặc chiều ngang, cho thang đánh giá bằng trọng số.

 3. Ảnh và video có trong khảo sát sẽ được giữ lại trong quá trình dịch.

 4. Bây giờ, bạn có thể hiển thị xếp hạng khảo sát tổng thể cùng với tóm tắt số liệu thống kê xếp hạng trung bình.

 5. Các trang không có câu hỏi nào sẽ được bỏ qua tự động trong biểu mẫu khảo sát trực tiếp.

Th11

Enhancement

Xem xếp hạng trung bình trong báo cáo

Bây giờ, bạn có thể xem xếp hạng trung bình của tất cả các câu hỏi đánh giá trong khảo sát của bạn.

Enhancement

Báo cáo hiện có bao gồm phân tích TURF

Phân tích các tùy chọn kết hợp được người trả lời lựa chọn từ nhiều người chọn nhất đến ít người chọn nhất cho loại câu hỏi nhiều lựa chọn sử dụng hộp kiểm với Phân tích TURF (Tổng phạm vi và tân suất không trùng lặp). Đọc thêm...

Updates

Các cập nhật khác

 1. Bạn có thể lọc theo ngôn ngữ trong ứng dụng iOS.
 2. Nhúng câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi ma trận hoặc câu hỏi xếp hạng bất kỳ từ trang đầu tiên của khảo sát vào email của bạn.
 3. Bạn có thể thêm tập tin đính kèm ở định dạng CSV vào báo cáo đã lên lịch.
 4. Lọc điều kiện cho logic câu hỏi, trình kích hoạt email, báo cáo, dựa trên câu hỏi đã được trả lời và câu hỏi chưa được trả lời.

Th10

Mới

Theo dõi lưu lượng truy cập khảo sát của bạn

Giờ đây, bạn có thể phân tích lưu lượng truy cập vào các khảo sát của mình thông qua Google Analytics, Google Tag Manager và Facebook Pixel. Đọc thêm...

Updates

Các cập nhật khác

 1. Các bổ sung được thực hiện cho tính năng lấy ngẫu nhiên tùy chọn. Bạn có thể lật ngược, xoay vòng và sắp xếp các lựa chọn trả lời theo thứ tự từ dưới lên. 
 2. Biểu tượng cảm xúc đã được thêm vào thang đánh giá cho câu hỏi loại Likert.
 3. Ứng dụng iOS hiện hỗ trợ tùy chọn Không áp dụng cho câu hỏi có nhiều lựa chọn và giá trị thập phân cho câu hỏi dạng số liệu.

Th9

Updates

Trình tạo khảo sát hiện có sẵn phiên bản tiếng Bahasa

Trình tạo của Zoho Survey hiện có sẵn phiên bản tiếng Bahasa, hay tiếng Indonesia. Ngôn ngữ này được thêm vào 9 ngôn ngữ đã có sẵn trong trình tạo của chúng tôi, bao gồm tiếng Nhật, tiếng Trung giản thể, tiếng Bồ Đào Nha Brazil, tiếng Tây Ban Nha LATAM, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hà Lan, tiếng Thái và tiếng Nga.

Enhancement

Chỉnh sửa các phản hồi được thu thập ở chế độ ngoại tuyến

Người dùng có thể thực hiện bất kỳ chỉnh sửa và sửa đổi cần thiết nào trong các phản hồi được thu thập thông qua chế độ ngoại tuyến. 

Enhancement

Lọc báo cáo dựa trên ngôn ngữ

Bạn có thể lọc phản hồi dựa trên ngôn ngữ của khảo sát mà bạn đã dịch. Các phản hồi được thu thập bằng các ngôn ngữ đã chọn sẽ được hiển thị dưới dạng báo cáo tùy chỉnh.

Updates

Trình tạo khảo sát hiện dùng được với người dùng iPhone

Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa cũng như tạo khảo sát trên iPhone, bên cạnh việc xem báo cáo, tạo báo cáo và quản lý khảo sát.

Th8

Enhancement

Đính kèm tập tin PDF trong trình kích hoạt email

Giờ đây, bạn có thể đính kèm câu trả lời của một người trả lời dưới dạng tập tin PDF trong khi thiết lập trình kích hoạt email. 

Enhancement

Thang đánh giá hiện hỗ trợ tùy chọn “không áp dụng”

Bạn có thể chọn bao gồm tùy chọn “Không áp dụng” cho tất cả các loại câu hỏi dạng thang đánh giá.

Th7

Mới

Trình tạo khảo sát hiện đã có trong ứng dụng iOS (iPad)

Giờ đây, bạn có thể tạo khảo sát trong ứng dụng khảo sát dành cho iOS đối với người dùng iPad, bên cạnh việc xem báo cáo và quản lý khảo sát.

Enhancement

Chọn các tùy chọn dành riêng cho câu hỏi Nhiều lựa chọn (nhiều câu trả lời)

Chọn các tùy chọn dành riêng cho câu hỏi Nhiều lựa chọn (nhiều câu trả lời). Tùy chọn này sẽ hạn chế người trả lời chọn một tùy chọn khác nếu họ đã chọn một tùy chọn dành riêng.

Th6

Mới

Zoho Survey hiện đã được tích hợp với Slack

Tiến hành thăm dò ý kiến trong các kênh Slack để thu thập ý kiến nhanh chóng. Đăng khảo sát để thu thập ý kiến chuyên sâu. Chia sẻ kết quả khảo sát với đội ngũ và thông báo cho họ về mọi phản hồi mới. Đọc thêm...

Enhancement

Chia sẻ báo cáo bằng nhiều ngôn ngữ

Chia sẻ báo cáo bằng ngôn ngữ của khảo sát mà bạn đã dịch. Giờ đây, bạn có tùy chọn để chia sẻ báo cáo bằng nhiều ngôn ngữ cùng lúc. Đọc thêm...

Enhancement

Lưu báo cáo trong Zoho Sheet

Lưu báo cáo khảo sát trong không gian làm việc Zoho Sheet của bạn và truy cập mọi lúc. 

Updates

Những cập nhật trong phân phối email

Lưu các mẫu email bạn đã tạo và sử dụng khi gửi chiến dịch email khảo sát. Ngoài ra, giờ đây bạn có thể thêm sáu biến tùy chỉnh để xác định người trả lời trong báo cáo. Đọc thêm...

Enhancement

Chọn kiểu hiển thị phản hồi cá nhân khi chia sẻ báo cáo

Khi chia sẻ báo cáo, bạn có thể chọn các câu hỏi cần được hiển thị cho phản hồi cá nhân. Tùy chọn hiển thị có thể bao gồm tất cả các câu hỏi, các câu hỏi được hiển thị hoặc các câu hỏi đã có câu trả lời. Đọc thêm...

Updates

Những cập nhật trong tính năng chấm điểm

Bây giờ, bạn có thể thêm tính năng chấm điểm cho các câu hỏi Xếp hạng sao, Xếp hạng sao bằng hình ảnh và Xếp hạng sao dạng ma trận. Đọc thêm...

Tháng 5

Mới

Tắt tính năng thu thập thông tin cá nhân thông qua các kênh tự động

Ngừng thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ email, họ và tên khi gửi khảo sát qua các kênh tự động như phân phối email, CRM, chiến dịch và các nhóm riêng tư. Đọc thêm...

Enhancement

Thêm thông tin từ các ứng dụng tích hợp vào khảo sát của bạn

Người dùng hiện đã có thể lấy dữ liệu từ các ứng dụng tích hợp mới của chúng tôi như Eventbrite, Shopify và Zendesk để đưa vào khảo sát của họ. Có thể được thực hiện bằng cách tùy chỉnh URL dựa trên dữ liệu có sẵn trong các ứng dụng này. Đọc thêm...

Enhancement

Trang kết thúc tùy chỉnh cho khảo sát ngoại tuyến

Trang kết thúc tùy chỉnh được dùng cho khảo sát cũng có thể được áp dụng cho khảo sát ngoại tuyến. Đọc thêm...

Enhancement

Dấu đầu hàng và đánh số trong trình soạn thảo văn bản phong phú

Dấu đầu hàng và đánh số có thể được thêm vào tất cả câu hỏi, mô tả trang, tin nhắn trang kết thúc tùy chỉnh, tin nhắn email, khảo sát kín và tin nhắn trang bị loại trừ. Đọc thêm...

Enhancement

Thiết lập hàng và cột cần thiết cho các câu hỏi ma trận

Đối với các câu hỏi lựa chọn ma trận bắt buộc, bạn có thể chọn số lượng hàng và cột mà người trả lời cần phải trả lời. Đọc thêm...

Th4

Mới

Zoho Survey đã tích hợp với Shopify

Người dùng Shopify hiện có thể phân phối khảo sát đến danh sách email của họ và theo dõi phản hồi khi khách hàng trả lời ngay từ tài khoản Shopify. Đọc thêm...

Mới

Zoho Survey được tích hợp với Zoho Commerce

Gửi khảo sát được tạo trên Zoho Survey từ Nền tảng thương mại điện tử của Zoho. Nhúng câu hỏi khảo sát hoặc cung cấp liên kết khảo sát trong email khách hàng của bạn.

Enhancement

Khảo sát ngoại tuyến hiện đã có chế độ tải lên tự động và ki-ốt

Cho phép tự động tải lên, theo đó các phản hồi được thu thập từ khảo sát ngoại tuyến sẽ được tự động tải lên khi có kết nối internet. Bạn cũng có thể bật chế độ ki-ốt cho các khảo sát ngoại tuyến và đưa ra thực hiện từ cùng một thiết bị. Đọc thêm...

Enhancement

Chèn liên kết nhấp để gọi và nút nhúng video

Bây giờ bạn có thể thêm liên kết cuộc gọi có thể tìm thấy trong liên kết chèn loại câu hỏi. Bạn cũng có thể nhúng video vào câu hỏi. Đọc thêm...

Enhancement

Dữ liệu khả biến khi phân phối email sẽ được hiển thị trong các báo cáo

Dữ liệu khả biến tùy chỉnh được thu thập từ phân phối email sẽ được hiển thị dưới các phản hồi riêng lẻ trong phần báo cáo khảo sát của bạn. Đọc thêm...

Enhancement

Cá nhân hóa nội dung thư khi phân phối email

Thêm tên, email và dữ liệu khả biến khác của khách hàng vào nội dung email của bạn khi phân phối email. Đọc thêm...

Enhancement

Cấu hình tập tin PDF khi xuất báo cáo

Bạn có thể cấu hình tên, khổ giấy và hướng của tập tin PDF khi xuất báo cáo. Tệp PDF cho các phản hồi riêng lẻ có thể được xuất sang ngôn ngữ đã dịch. Đọc thêm...

Th3

Enhancement

Các cải tiến trong phân phối email và kích hoạt email

Hiện đã cho phép thêm tên người gửi trong tính năng phân phối email và kích hoạt email. Đọc thêm...

Enhancement

Chia sẻ bản xem trước khảo sát và nhận phản hồi

Cho phép bạn chia sẻ bản xem trước khảo sát với đồng nghiệp hoặc bạn bè và yêu cầu họ cho ý kiến hoặc chỉnh sửa trước khi tiến hành. Đọc thêm...

Enhancement

Gửi lời nhắc khi phân phối email

Với bản cập nhật tính năng mới nhất, bạn có thể gửi email nhắc nhở những người chưa trả lời khảo sát trong tính năng phân phối email. Đọc thêm...

Feb

Mới

Zoho Survey đã được tích hợp với Zendesk

Tính năng tích hợp với Zendesk mới nhất cho phép gửi khảo sát cho khách hàng, thông báo cho họ về nhiều hành động khác nhau. Đọc thêm...

Enhancement

Biểu tượng phím tắt tùy chỉnh trong miền tùy chỉnh

Cập nhật mới nhất của chúng tôi trong tính năng miền tùy chỉnh cho phép thêm biểu tượng phím tắt cho miền của bạn. Đọc thêm...

Enhancement

Các cập nhật cho câu hỏi trắc nghiệm

Đảm bảo bạn thu được câu trả lời đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm. Bây giờ bạn có thể thêm "ít nhất", "nhiều nhất", "chính xác" hoặc "giữa" để quy định số lượng lựa chọn cần thiết. Đọc thêm...

Enhancement

Các cải tiến trong báo cáo

Cải tiến trong báo cáo hiện đã mặc định hiển thị nhãn cho dữ liệu biểu đồ đường. Đọc thêm...

Enhancement

Cải tiến về chấm điểm theo trang

Bản cập nhật tính năng mới nhất hỗ trợ thêm tính năng chấm điểm theo trang trong chủ đề và nội dung email được kích hoạt. Đồng thời có thể thêm tính năng chấm điểm theo trang trong tin nhắn riêng ở trang kết thúc. Đọc thêm...

Th1

Enhancement

Hỗ trợ các câu hỏi kết thúc mở trong tính năng mua phản hồi

Bản cập nhật tính năng mới nhất cho phép bạn thêm câu hỏi kết thúc mở vào khảo sát khi mua phản hồi dựa trên đối tượng mục tiêu của bạn. Đọc thêm...

Enhancement

Hỗ trợ xác thực trường lịch trình

Bây giờ bạn có thể thêm một phạm vi ngày tháng trong câu hỏi lịch trình để người trả lời có thể chọn một ngày trong phạm vi xác định. Đọc thêm...

Enhancement

Những cải tiến trong phân phối email

Bạn hiện đã có thể thay đổi địa chỉ email Từ , sử dụng các bộ lọc mới để xem ai đã mở hoặc chưa mở email của bạn trong danh sách Người nhận và tải xuống danh sách người nhận đã lọc theo định dạng CSV. Đọc thêm...

Enhancement

Những cải tiến trong trình kích hoạt email

Giờ đây bạn đã có thể thay đổi địa chỉ email Từ khi thiết lập trình kích hoạt email. Đọc thêm...

Enhancement

Cập nhật trong trình soạn thảo văn bản phong phú

Bản cập nhật mới nhất hỗ trợ định dạng rõ ràng và thêm vào thuộc tính, tương tự như văn bản hiển thị khi di chuột và URL để thấy hình ảnh trong trình chỉnh sửa văn bản phong phú. Đọc thêm...

Enhancement

Người dùng gói miễn phí hiện đã có thể xuất tập tin PDF

Giờ đây chúng tôi cho phép người dùng sử dụng tính năng xuất tập tin PDF trên cả gói miễn phí cơ bản. Đọc thêm...