Chấm điểm kết quả khảo sát

Chấm điểm hoặc gán trọng số cho kết quả khảo sát cung cấp cho bạn thông tin rõ hơn về từng người trả lời. Các vị giáo viên và giáo sư, hãy dùng thử Zoho Survey để tạo các bài kiểm tra không cần đến giấy!

Dùng thử Zoho Survey

Phân tích đơn giản

Việc chấm điểm cung cấp biểu thị chính xác cho dữ liệu của bạn. Phân tích dễ dàng hơn khi có số liệu để biểu thị kết quả.

Ví dụ: khi một sản phẩm được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, như chất lượng, dịch vụ khách hàng, giá cả và bao bì, với 10 điểm được gán cho mỗi yếu tố, tổng điểm 48 cho phép chúng ta suy ra rằng đó là một sản phẩm khá thành công. Số liệu đơn đó có thể mang đến cái nhìn toàn diện về mọi việc đang diễn ra.

simplified-analysis

Tầm quan trọng của việc gán trọng số

Mỗi yếu tố có thể không quan trọng như nhau. Chẳng hạn như chất lượng có thể quan trọng hơn bao bì. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ gán trọng số cho tỷ lệ chất lượng cao hơn, giúp mang lại kết quả chính xác và phù hợp hơn.

importance-assigning-weights

Tính năng chấm điểm dành cho giáo viên

Gán điểm cho câu trả lời đúng và không gán điểm cho câu trả lời sai - đó là tất cả những gì cần thiết để biến Zoho Survey thành một bài kiểm tra. Khi học sinh đã làm bài kiểm tra, bạn có thể thấy điểm ngay lập tức với khả năng báo cáo theo thời gian thực của chúng tôi.

scoring-for-teachers

Tính năng chấm điểm dành cho tổ chức

Điểm càng cao, nhận thức của người trả lời về tổ chức của bạn càng cao. Bạn chỉ cần gán giá trị dương cho từng tùy chọn dương, giá trị âm cho tùy chọn âm và giá trị 0 cho tùy chọn trung lập. Kết hợp tính năng này với tích hợp Zoho CRM là bạn đã có thể cung cấp cho đội ngũ bán hàng những lý do tại sao khách hàng tiềm năng hài lòng, không hài lòng hoặc trung lập về các đề xuất của bạn một cách rõ ràng.

scoring-for-organizations