Tích hợp Zoho CRM với Zoho Survey

Kết hợp phản hồi khảo sát với dữ liệu CRM để tìm hiểu điều gì làm cho khách hàng của bạn hài lòng nhất và điều gì giúp cải thiện hiệu quả của đội ngũ bán hàng.

Dùng thử Zoho Survey

Tại sao sử dụng tính năng tích hợp này?

Sự kết hợp hoàn hảo của hai sản phẩm - đáp ứng nhu cầu của nhau. Sử dụng Zoho CRM để gửi khảo sát đến cơ sở khách hàng và sử dụng Zoho Survey để thêm thông tin nhận được vào cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn.

why-the-integration

Đội ngũ bán hàng và hỗ trợ luôn được cập nhật

Mang đến lợi thế cho đội ngũ bán hàng và hỗ trợ bằng cách cập nhật cho họ các phản hồi khảo sát mới nhất từ khách hàng. Đồng bộ hóa phản hồi theo thời gian thực với Zoho CRM, đảm bảo mọi người đều có thông tin mới nhất về khách hàng tiềm năng và khách hàng đã có.

up-to-date-sales-support

Thông tin chuyên sâu hơn

Hợp nhất các thẻ với Zoho CRM để xem mọi người phản hồi như thế nào khi họ trả lời khảo sát của bạn và chiến dịch email nào họ đã nhận được. Xem chi tiết trong tài khoản Zoho Survey hoặc tài khoản Zoho CRM của bạn khi có phản hồi. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ để tự động điền vào khảo sát, giúp người trả lời dễ dàng trả lời khảo sát hơn.

deeper-insignts

Cải thiện khả năng giữ chân khách hàng

Chấm điểm câu trả lời của khách hàng để tìm hiểu vị trí của bạn đối với họ. Cải thiện khả năng giữ chân bằng cách hỏi đúng loại câu hỏi.

Cải thiện khả năng giữ chân khách hàng

Tích hợp Zoho Campaigns

Sử dụng Zoho Campaigns để gửi khảo sát cho mọi danh sách email của bạn. Campaigns sẽ cho thấy cách đối tượng khảo sát tương tác với tin nhắn của bạn và Survey sẽ cho thấy họ đã trả lời câu hỏi của bạn như thế nào. Zoho CRM liên kết tất cả lại với nhau bằng cách cho nhóm của bạn một chế độ xem có tổ chức về tất cả dữ liệu này.

Tích hợp Zoho Campaigns