Dẫn đầu bảng xếp hạng trên G2Crowd và GetApp

Với hơn 200 đánh giá trên mỗi bài, Zoho Survey dẫn đầu trong số các phần mềm khảo sát trực tuyến.