Lan truyền

Chia sẻ trên mạng xã hội tích hợp

Tăng lưu lượng truy cập trang web của bạn với các nút chia sẻ trên mạng xã hội bằng một cú nhấp chuột.

 • Chia sẻ trên mạng xã hội

  Tận dụng sức mạnh của mạng xã hội với các biểu tượng chia sẻ trên mạng xã hội tùy chỉnh của chúng tôi. Bật các nút Chia sẻ trên mạng xã hội để cho phép khách truy cập chia sẻ nội dung website của bạn trên các kênh mạng xã hội khác nhau.

  circulate-social-share
circulate-social-share
circulate-auto-publish
 • Tự động đăng

  Tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức bằng cách lên lịch tự động đăng bài trên blog của bạn cho tất cả các tài khoản mạng xã hội ngay từ website.

  circulate-auto-publish
 • Hồ sơ mạng xã hội

  Hồ sơ mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng và người ủng hộ. Hiển thị các hồ sơ một cách có chiến lược trong trang web của bạn để người truy cập được truy cập vào.

  circulate-social-profiles
circulate-social-profiles