Ký, gửi và quản lý tài liệu nhanh chóng, dễ dàng

Tìm hiểu xem việc ký số, gửi và quản lý tài liệu ràng buộc pháp lý một cách an toàn bằng Zoho Sign đơn giản như thế nào.

Hãy thử Zoho Sign

Gửi tài liệu

Gửi tài liệu trong nháy mắt

Tải tài liệu lên

Tải lên tài liệu từ ổ đĩa cục bộ hoặc nhập từ dịch vụ lưu trữ đám mây ưu tiên của bạn.

Màn hình dòng thời gian

Thêm danh sách người nhận

Thêm người nhận, xác định vai trò và đặt thứ tự ký cho tài liệu.

Màn hình dòng thời gian

Bố trí các trường biểu mẫu và gửi tài liệu

Bố trí các trường biểu mẫu cho từng người ký và nhấn gửi.

Màn hình dòng thời gian

Ký tài liệu từ bất kỳ đâu

Mở liên kết ký tên

Khởi tạo quy trình ký tên bằng cách nhấp vào liên kết được gửi qua email cho bạn.

Màn hình dòng thời gian

Nhập mã xác thực

Nhập mã xác thực nếu bắt buộc và bắt đầu ký.

Màn hình dòng thời gian

Điền vào các giá trị trường

Điền vào tất cả các trường và hoàn tất quy trình ký tên

Màn hình dòng thời gian

Quản lý tài liệu

Quản lý tài liệu đã ký dễ dàng.

Kiểm tra trạng thái tài liệu

Kiểm tra xem tài liệu của bạn đang ở trạng thái nào và dựa theo đó nhanh chóng thực hiện hành động.

Màn hình dòng thời gian

Biên bản kiểm tra đầy đủ

Có được lịch sử đầy đủ về tất cả các thao tác được thực hiện trên tài liệu cùng với chứng nhận hoàn thành cho các tài liệu đã hoàn tất.

Màn hình dòng thời gian

Mẫu tùy chỉnh

Tạo và sử dụng các mẫu tùy chỉnh bất cứ khi nào bạn cần.

Màn hình dòng thời gian