Kho lưu trữ bản trình bày trung tâm cho các nhóm phân tán

Xây dựng một nơi làm việc gắn kết hơn và nâng cao hình ảnh thương hiệu với Thư viện trong Zoho Show, công cụ lưu trữ đám mây cho tất cả các bản chiếu, mẫu và phông chữ của tổ chức.

Tập hợp các bộ phận lại với nhau, xây dựng thương hiệu mạnh hơn

Trao quyền cho nhóm của bạn làm việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn bằng cách đơn giản là thay đổi mục đích của bất kỳ trang chiếu hoặc bản trình bày nào được thêm vào Thư viện tổ chức trung tâm. Tạo điều kiện cộng tác giữa tất cả các bộ phận và đảm bảo tính nhất quán cho thương hiệu của bạn.

Cấp quyền theo vai trò

Cấp quyền truy cập tài nguyên thuyết trình cho mọi người trong tổ chức của bạn dựa trên vai trò của họ trong công ty.

Theo dõi và giám sát thay đổi

Luôn được cập nhật về các thay đổi và bổ sung được thực hiện đối với thư viện bởi các thành viên trong nhóm, ngay cả từ những người đang làm việc từ xa, với quy trình phê duyệt tập trung của Show.

Gửi

Xem xét

Tạo

Tài nguyên cho mọi nhu cầu thuyết trình

Dù đó là trang chiếu, phông chữ hay mẫu bạn muốn sử dụng, chúng tôi đều có thư viện dành cho chúng.

Thư viện mẫu

Chuẩn hóa các bản trình bày thành công của công ty bằng cách thêm chúng làm mẫu. Các nhóm tương tác trực tiếp với khách hàng giờ đây đã có một nơi chung để chia sẻ các mẫu thiết kế trang chiếu và ý tưởng nội dung.

Thư viện trang chiếu

Thêm và xác định lại mục đích những trang chiếu thông dụng như Trang chiếu tiêu đề hoặc trang chiếu Giới thiệu về công ty để giảm đáng kể thời gian mà đội ngũ của bạn dành để tái tạo tài nguyên.

Thư viện phông chữ

Đừng đi tìm kiếm phông chữ thương hiệu của bạn mỗi khi tạo bản trình bày. Sắp xếp, lưu trữ và xem tất cả phông chữ của công ty bạn tại một nơi.

Bắt đầu xây dựng kho lưu trữ cho tổ chức của bạn

Đăng ký gói bất kỳ để bắt đầu sử dụng Thư viện.

Một bộ công cụ hiệu suất và giao tiếp toàn diện cho các nhóm

Bao gồm các công cụ Office Suite, WorkDrive, Mail, Cliq và Meeting

Đăng ký

Giải pháp quản lý tập tin và cộng tác nội dung cho mọi đội ngũ

Quyền truy cập vào tất cả các công cụ Zoho Office Suite

Đăng ký

Một hệ điều hành toàn diện dành cho doanh nghiệp

Hơn 40 ứng dụng kinh doanh hợp nhất, tích hợp dựng sẵn mạnh mẽ và các chức năng AI/BI nâng cao

Đăng ký