Một tính năng giải quyết
mọi nhu cầu

Thực hiện các phép tính riêng biệt và điền dữ liệu vào bảng tính từ các nguồn bên ngoài với các hàm tùy chỉnh của Zoho Sheet. Xem video

DÙNG THỬ NGAY

Tính toán theo cách của bạn

Zoho Sheet hỗ trợ hơn 350 hàm giúp thực hiện từ những phép tính đơn giản đến những công thức chuỗi phức tạp. Với tính năng hàm tự tạo, nay bạn đã có thể tự mình tạo ra một hàm tính riêng biệt đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Hàm và công thức tính toán trong Zoho Sheet

Cách tạo đơn giản

Các hàm tùy chỉnh của Zoho Sheet được cung cấp bởi Deluge, ngôn ngữ lập trình cho người sử dụng không chuyên. Tất cả những việc bạn phải làm là kéo và thả các thành phần vào trình soạn thảo chỉ với một dòng lệnh đơn giản.

create-effortlessly-mob

Nhập tài liệu từ các ứng dụng khác

Sử dụng hàm tùy chỉnh để tìm nạp dữ liệu bối cảnh từ các ứng dụng của Zoho như CRM, Mail,
People, và Books hoặc từ các nguồn khác bằng Giao diện lập trình ứng dụng (API).

pull-data-apps-mob

Dễ sử dụng

Cách sử dụng hàm tùy chỉnh rất đơn giản nhờ các gợi ý bối cảnh, danh sách bảng điều khiển hàm và các chỉ dẫn phạm vi. Hàm tùy chỉnh trong Zoho Sheet còn có thể sử dụng như một phần của hàm phức hoặc hàm chuỗi.

Sử dụng các hàm tùy chỉnh một cách dễ dàng