Cùng bắt tay vào việc.

Chia sẻ không chỉ bảng tính mà cả ý tưởng cá nhân.

Dùng thử Zoho Sheet ngay!

Phối hợp làm việc dù bạn ở bất cứ đâu

Không để khoảng cách địa lý giới hạn hiệu quả làm việc của nhóm. Zoho Sheet hỗ trợ bạn chia sẻ bảng tính và cộng tác với đồng nghiệp theo thời gian thực, tạo một môi trường làm việc ảo xóa nhòa mọi khoảng cách.

làm việc cùng nhau

Chỉnh sửa theo thời gian thực

Zoho Sheet không những cho phép những người cộng tác chỉnh sửa bảng tính của bạn mà còn đảm bảo gửi thông báo đến bạn về mọi thao tác mà họ thực hiện. Xem các thay đổi của bảng tính khi có người chỉnh sửa và theo dõi những thay đổi này để đối chiếu về sau.

Xem các chỉnh sửa theo thời gian thực của cộng tác viên trên trang tính

Bình luận theo ngữ cảnh

Đưa ra bình luận trên một ô tính, một vùng tính hoặc toàn bộ trang tính và @đề cập tên đồng nghiệp để đảm bảo họ luôn nhận được thông báo từ người muốn tương tác với họ. Khi được người khác nhắc tên, bạn chỉ cần giải quyết các vấn đề trong phần bình luận để ẩn bình luận, để lại và mở những bình luận chưa giải quyết để thảo luận sau.

Cập nhật với cả nhóm

Liên quan đến việc thảo luận trên bảng tính, tùy chọn chat nhóm trong Zoho Sheet hỗ trợ tất cả người cộng tác thể hiện các quan điểm cá nhân. Bên cạnh đó, nếu có vấn đề mà tất cả mọi người hoặc một số thành viên đặc biệt cần biết, tính năng "Thông báo đến người cộng tác" sẽ giúp bạn nhận gửi thông báo qua email.

features-collaboration-keep-the-team-in-the-loop-group-chat
features-collaboration-keep-the-team-in-the-loop-1

Bảo mật bảng tính

Kiểm soát dữ liệu đã chia sẻ bằng cách giới hạn truy cập đến bảng tính của bạn. Khóa tất cả hoặc một số người cộng tác cụ thể hoặc khóa toàn bộ trang tính để ngăn chặn các chỉnh sửa ngẫu nhiên. Kiểm tra các thay đổi với Biên bản kiểm tra và xem lại hoặc khôi phục các phiên bản trước đó với lịch sử phiên bản. Tất cả tính năng này giúp bạn nắm toàn quyền kiểm soát dữ liệu do bạn làm chủ sở hữu. Tìm hiểu thêm.

features-user-controls-difference-permissions-different-accesses
features-user-controls-lock-just-what-needs-to-be
features-user-controls-revise-revisit-restore
features-user-controls-audit-trail

Bình luận, trao đổi, cộng tác.

Dùng thử Zoho Sheet