Việc phân loại và nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng trở nên đơn giản với điểm số cho khách hàng tiềm năng

Đăng ký ngay

Chấm điểm khách hàng tiềm năng theo thời gian thực. Dễ như ăn bánh.

Các công cụ chấm điểm khách hàng tiềm năng theo thời gian thực rất quan trọng đối với đội ngũ bán hàng để xác định khách hàng tiềm năng nào họ cần nhắm đến và ưu tiên.

SalesIQ cho phép bạn dễ dàng phân loại khách truy cập theo bốn cấp độ dựa trên ngôn ngữ hình thể kỹ thuật số của họ, bao gồm thời gian dành cho website, thời gian hoạt động gần nhất, số lần truy cập trước đây, và 20 tiêu chí khác.

Tập trung vào khách hàng tiềm năng xứng đáng với sự chú ý của bạn.

Nhiều loại khách hàng tiềm năng khác nhau xem qua website của bạn. Thường xuyên hơn là không, tất cả họ đều không thể hiện mức độ quan tâm giống nhau. Một số tìm hiểu sâu hơn một chút và dành nhiều thời gian hơn. Phân khúc những khách truy cập này dựa trên mức độ quan tâm của họ. Khách hàng tiềm năng nóng và ấm ở lại bên trong các vòng trong khi khách hàng tiềm năng lạnh được chuyển ra ngoài như những ngôi sao. Bạn có thể ưu tiên và dành nhiều thời gian hơn cho những khách truy cập cần sự chú ý của bạn nhiều hơn.

Chế độ xem danh sách tuyệt vời.

Làm thế nào chúng ta có thể quên người bạn tốt của mình, chế độ xem danh sách, khi miêu tả/ phân tích khách truy cập website. Ưu tiên khách hàng tiềm năng trên website ở trạng thái nóng, ấm và lạnh trong bốn cột với cùng mức độ tuyệt vời bằng cách sử dụng 'Vòng' để theo dõi khách truy cập theo thời gian thực.

Nhiều quy tắc. Chấm điểm khách hàng tiềm năng hiệu quả.

Tạo điểm số cho khách hàng tiềm năng dựa trên hai hoặc nhiều quy tắc. Kết hợp nhiều quy tắc giúp bạn chấm điểm khách hàng tiềm năng mạnh mẽ cho phép bạn biết được khách hàng tiềm năng mục tiêu nào là 'nóng' & 'ấm' trên website của bạn.