Tự động hóa các quy trình, nâng cao hiệu suất

Tự động hóa toàn bộ chu kỳ tuyển dụng của bạn bằng Zoho Recruit. Ngay từ việc tìm nguồn ứng viên, quản lý sơ yếu lý lịch của họ và đến sau cùng là tuyển dụng, hãy tiết kiệm thời gian cho các công việc thủ công bằng cách tự động hóa quy trình công việc của bạn. Và tập trung vào những gì đáng chú ý nhất.

Thông báo workflow

Sử dụng các mẫu email đã được tạo hoặc tùy chỉnh các mẫu mới và tạo Thông báo workflow, sẽ tự động gửi thông báo qua email khi quy tắc workflow được kích hoạt.

Các nhiệm vụ trong workflow

Các nhiệm vụ trong workflow được phân công cho nhà tuyển dụng khi kích hoạt một quy tắc workflow cụ thể. Nén một nhóm các nhiệm vụ với chỉ một cú nhấp chuột.

Trường

Bạn có thể tự động cập nhật giá trị trường bên trong tài khoản Zoho Recruit khi bắt đầu quy tắc workflow liên quan.

Các quy tắc

Các công ty dịch vụ nhân sự có nhiều người tuyển dụng giờ đây đã có thể sử dụng chức năng quy tắc phân công để phân công hồ sơ đã nhập cho các người tuyển dụng khác nhau.

Ứng dụng của bên thứ ba

Hay còn gọi là webhook, tính năng này cho phép nhà tuyển dụng sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba trong Zoho Recruit để hoàn thành nhiệm vụ. Tương tự như gửi hóa đơn cho khách hàng hoặc hơn thế nữa.

webhooks

Macro

Macro là một cách đơn giản để nén nhiều chức năng. Cài đặt chức năng macro để gửi email, gửi tin nhắn văn bản, cập nhật trạng thái ứng viên, cập nhật trường và cả nhiệm vụ.