Phân tích tuyển dụng là gì?

Phân tích tuyển dụng là giải pháp kết hợp giữa dữ liệu và phân tích dự đoán cho phép bạn đưa ra quyết định tuyển dụng chính xác hơn và nhanh hơn. Các công cụ phân tích của Zoho Recruit giúp bạn khám phá mọi khía cạnh của doanh nghiệp, biến dữ liệu thành thông tin hữu ích và nâng cao chiến lược tuyển dụng.

Bắt đầu
Phần mềm phân tích tuyển dụng

Xác định các nguồn ứng viên hàng đầu

Tối đa hóa ROI với phần mềm phân tích tuyển dụng của chúng tôi. Với Zoho Recruit, bạn có thể theo dõi số lượng ứng viên chất lượng có được thông qua mỗi nguồn, xác định nơi những ứng viên xuất sắc nhất đã tìm thấy cơ hội việc làm của bạn và tập trung nỗ lực vào các nguồn và nền tảng mang lại hiệu quả.

Tìm ứng viên hiệu quả với Công cụ tăng nguồn ứng viên

Mặc dù rất dễ xác định các tiêu chí để tuyển ứng viên phù hợp cho một vai trò, việc thực sự tìm ra nhân tài lại tiêu tốn rất nhiều thời gian. Với Công cụ tăng nguồn ứng viên của Zoho Recruit, bạn có thể tìm kiếm rất nhiều ứng viên và tìm ngay nhân tài dựa trên chức danh, kỹ năng, vị trí, v.v.

Số liệu tuyển dụng quan trọng
Phân tích dữ liệu tuyển dụng

Tập hợp dữ liệu hiệu suất

Khi tuyển dụng dựa trên dữ liệu, mỗi ứng viên bạn tìm được đều sẽ có giá trị Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng ứng viên bằng cách tính toán và theo dõi các chỉ số hiệu suất tuyển dụng chính (KPI) như thời gian lấp đầy vị trí trống, thời gian tuyển dụng, thời hạn công việc và tỷ lệ chấp nhận thư mời nhận việc ngay từ bảng chỉ số KPI tuyển dụng.

Tạo báo cáo có chủ đích

Hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của bạn và trực quan hóa tiến độ bằng báo cáo. Zoho Recruit đồng bộ hóa với Zoho Analytics để giúp bạn phân tích dữ liệu tuyển dụng và xem nhanh các số liệu quan trọng của công ty theo thời gian thực.

Bảng chỉ số KPI phân tích tuyển dụng

Tại sao bạn cần Phân tích tuyển dụng?

Mỗi ứng viên xuất sắc đều mang lại cho bạn cơ hội mở rộng mạng lưới, xây dựng các mối quan hệ mới và phát hiện nhân tài cho các vị trí công việc trong tương lai. Phân tích dự đoán trong tuyển dụng giúp hợp lý hóa quy trình tìm nguồn, sàng lọc ứng viên và tuyển dụng để bạn có thể nhanh tìm được nhân tài hơn và giảm chi phí cho mỗi đợt tuyển dụng. Một phần mềm phân tích tuyển dụng hiệu quả sẽ giúp diễn giải dữ liệu liên quan để bạn có thể xác định mẫu hình, phát triển giải pháp và cải thiện chiến lược của mình.

Số liệu tuyển dụng nào quan trọng nhất?

Số liệu tuyển dụng cho phép bạn theo dõi tỷ lệ tuyển dụng và tối ưu hóa toàn bộ quy trình tuyển dụng. Sau đây là một số số liệu chính mà bạn cần cân nhắc:

  • Thời gian tuyển dụng - khoảng thời gian từ lúc ứng viên ứng tuyển vào một vị trí trống đến lúc họ chấp nhận thư mời nhận việc
  • Thời gian lấp đầy vị trí trống - thời gian từ lúc bạn đăng tuyển cho một vị trí trống đến lúc ứng viên chấp nhận thư mời nhận việc
  • Nguồn tuyển dụng - giúp nhà tuyển dụng xác định nơi ứng viên tìm thấy cơ hội việc làm và nguồn tuyển dụng mang lại hiệu quả cao nhất
  • Chi phí cho mỗi đợt tuyển dụng - số tiền mà một tổ chức chi ra trong suốt quá trình tuyển dụng
  • Trải nghiệm ứng viên- cảm nhận của ứng viên về quy trình tuyển dụng của công ty
  • Tỷ lệ chấp nhận thư mời nhận việc - số lượng thư mời nhận việc được chấp nhận trên tổng số thư mời nhận việc
  • Thời hạn công việc - thời hạn của công việc đang tuyển

Phân tích mọi khía cạnh của doanh nghiệp với Zoho Recruit

Bắt đầu