Phân tích mọi khía cạnh của doanh nghiệp bạn.

Với rất nhiều dữ liệu cần theo dõi nhưng lại không có nhiều thời gian để phân tích, nhà tuyển dụng cần các giải pháp giúp họ đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt. Với tính năng Phân tích tuyển dụng nâng cao của Zoho Recruit do Zoho Analytics cung cấp, hỗ trợ cho tất cả các bài thuyết trình của bạn với xu hướng dữ liệu, lên kế hoạch cho quý tiếp theo và theo dõi cách thức các nhóm thực hiện.

Bắt đầu

Sau đây là danh sách tóm tắt các báo cáo phổ biến có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát triển:

Bảng chỉ số hoạt động

Có cái nhìn tổng quát về tình trạng công việc của bạn, các cuộc phỏng vấn đã được lên lịch và ứng viên. Giống như báo cáo ở đây cho thấy số lượng ứng viên được thêm vào, so sánh với số lượng ứng viên được tuyển dụng và các cuộc phỏng vấn đã được lên lịch.

Bảng chỉ số hoạt động

Bảng chỉ số tổng quan về người dùng

Xem và phân tích xu hướng hiệu suất của đội ngũ để tạo chiến lược mới hoặc điều chỉnh chiến lược hiện có để tăng tốc quy trình tuyển dụng.

Bảng chỉ số tổng quan về người dùng

Bảng chỉ số việc làm

Phân tích xem chiến lược tuyển dụng của bạn có hiệu quả không và liệu bạn có phải suy nghĩ lại những việc đang làm hay không. Bảng chỉ số việc làm cung cấp báo cáo hàng ngày để bạn biết được mình đã đi đến đâu trong quy trình.

Bảng chỉ số việc làm

Bảng chỉ số tổng quan về khách hàng

Phân tích tỷ lệ từ chối hoặc chấp thuận của khách hàng, xem các ứng viên liên quan đến khách hàng cùng với cập nhật trạng thái phỏng vấn.

Bảng chỉ số tổng quan về khách hàng

Bảng chỉ số tổng quan về ứng viên

Nhận thông tin chi tiết về số lượng ứng viên được tuyển dụng, số lượng vị trí chưa tuyển được và số lượng vị trí đang chờ xử lý mỗi tháng.

Bảng chỉ số tổng quan về ứng viên