Quy trình tuyển dụng

Khi lập kế hoạch chiến lược tuyển dụng cho tổ chức của mình, bạn cần hiểu rõ về quy trình tuyển dụng. Giao diện trực quan của Zoho Recruit giúp bạn thống nhất toàn bộ đội ngũ.

Đăng ký ngay
Quy trình tuyển dụng
Cái nhìn toàn cảnh

Cái nhìn toàn cảnh

Quy trình tuyển dụng của Zoho Recruit cung cấp thông tin phân tích toàn diện và cập nhật về từng giai đoạn tuyển dụng. Xem trạng thái của từng cơ hội việc làm và theo dõi ứng viên thông qua từng giai đoạn của quy trình tuyển dụng.

Có khả năng tùy chỉnh cao

Điều chỉnh quy trình tuyển dụng cho phù hợp với cách thức tuyển dụng. Thêm hoặc xóa và đánh mã màu cho các giai đoạn để tùy chỉnh giao diện của nhóm.

Có khả năng tùy chỉnh cao

Giờ đây như một widget

Zoho Recruit cung cấp chế độ xem tổng hợp cho Quy trình tuyển dụng để bạn có thể xem ngay từ bảng chỉ số của mình. Xem nhanh tất cả công việc và giai đoạn cập nhật của ứng viên.

Giờ đây như một widget

Thu hút. Chuyển đổi. Phát triển.

Theo dõi tất cả các giai đoạn của quy trình tuyển dụng và cả ứng viên qua Quy trình tuyển dụng của Zoho Recruit.

Đăng ký ngay