Sơ yếu lý lịch theo định dạng mẫu.

Tạo sơ yếu lý lịch ứng viên có thương hiệu cho nhiều yêu cầu tuyển dụng khác nhau với các mẫu Sơ yếu lý lịch theo định dạng mẫu có thể tùy chỉnh của Zoho Recruit.

Đăng ký ngay
Sơ yếu lý lịch theo định dạng mẫu
Mẫu cơ bản

Mẫu cơ bản

Mẫu cơ bản sử dụng thông tin đã qua phân tích từ sơ yếu lý lịch đính kèm trong hồ sơ ứng viên và điền thông tin chi tiết vào một bản thiết kế sơ yếu lý lịch có thể tùy chỉnh. Bạn được cung cấp tùy chọn soạn lại thông tin từ sơ yếu lý lịch đã được định dạng theo mẫu nếu muốn.

Mẫu tiêu chuẩn

Không giống như mẫu cơ bản, mẫu tiêu chuẩn không sử dụng sơ yếu lý lịch đính kèm của ứng viên để tạo sơ yếu lý lịch theo định dạng mẫu. Loại mẫu này sử dụng thông tin từ các trường hồ sơ ứng viên và trực tiếp đưa dữ liệu hồ sơ vào bản thiết kế sơ yếu lý lịch cá nhân có thể tùy chỉnh. Bạn có thể tùy chỉnh toàn bộ mẫu nhưng một số trường chỉ có thể được đặt bên dưới một số phần nhất định.

Mẫu tiêu chuẩn

Thu hút. Chuyển đổi. Phát triển.

Tạo định dạng sơ yếu lý lịch riêng, thêm yếu tố nhận biết thương hiệu bằng giao diện công ty trước khi gửi cho khách hàng.

Đăng ký ngay