Hệ thống theo dõi ứng viên qua email

Zoho Recruit - Hệ thống theo dõi ứng viên với tích hợp Zoho Mail giúp bạn theo dõi tất cả các liên lạc qua email trong Zoho Recruit mà không cần chuyển sang ứng dụng email. Bạn có thể gửi/nhận email không chỉ bằng Zoho Mail mà còn bằng các ứng dụng email khác như Gmail, Yahoo và Hotmail. Đã đến lúc tạm biệt các hộp thư lộn xộn. Tất cả những gì cần làm bây giờ là thiết lập Resume Inbox và quản lý tất cả các email của bạn từ một nơi.

Hệ thống theo dõi ứng viên qua email

Lợi ích

  • Tải tất cả các email của bạn trong Zoho Recruit.
  • Gửi và nhận email bên trong Zoho Recruit mà không cần chuyển sang ứng dụng email.
  • Chia sẻ email với những người dùng khác trong tổ chức.
  • Xem toàn bộ chuỗi hội thoại qua email.
  • Tích hợp với Gmail, Yahoo, Hotmail và các dịch vụ email khác qua POP.