Tiết kiệm thời gian và chi phí với phần mềm bảng chấm công

Zoho Projects cung cấp các chức năng theo dõi và quản lý thời gian giúp đơn giản hóa việc tiến hành dự án, tính toán thời gian thực hiện nhiệm vụ, xuất dữ liệu bảng chấm công ra định dạng mong muốn và gửi hóa đơn để nhận thanh toán bằng Zoho Invoice hoặc Zoho Books.

Dễ dàng theo dõi thời gian của bạn

Phần mềm bảng chấm công có thể ghi lại ngày bắt đầu và ngày kết thúc của nhiệm vụ. Bảng chấm công bao gồm phân tích chi tiết các nhiệm vụ được hoàn thành trong suốt dự án. Bạn có thể ghi lại thông tin chi tiết từng nhiệm vụ và theo dõi tất cả từ một nơi duy nhất trong một hệ thống bảng chấm công. Quản lý thời gian trong dự án bằng cách ghi nhật ký thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần.

Phần mềm bảng chấm công dự án - Zoho Projects

Ghi lại số giờ để tính phí

Thời gian dành cho nhiệm vụ có thể được khách hàng trả phí theo giờ làm việc và ngày làm việc là số giờ được tính phí và thời gian không được khác hàng trả phí là số giờ không được tính phí. Bạn có thể chọn báo cáo dựa trên người dùng, chu kỳ thanh toán hoặc thời gian tùy theo nhu cầu kinh doanh với phần mềm bảng chấm công trực tuyến của chúng tôi.

Phần mềm bảng chấm công - Zoho Projects

Xuất bảng chấm công theo nhiều định dạng khác nhau

Xuất tất cả dữ liệu bảng chấm công (định dạng xls / csv) với chỉ một cú nhấp chuột và gửi dữ liệu cho khách hàng, quản lý dự án, các bên liên quan để họ xem qua các nhiệm vụ đã hoàn thành cho mục đích thanh toán tiếp theo hoặc theo dõi thời gian của nhân viên. Bạn cũng có thể xuất bảng chấm công ra tập tin pdf bằng phần mềm bảng chấm công nhân viên này.

Phần mềm bảng chấm công trực tuyến - Zoho Projects

Tạo và gửi hóa đơn cho khách hàng bằng hệ thống bảng chấm công của chúng tôi

Tạo hóa đơn từ bảng chấm công và gửi cho khách hàng thanh toán hoặc trả lương cho nhân viên bằng công cụ quản lý bảng chấm công của chúng tôi. Bạn có thể tải tất cả dữ liệu bảng chấm công của mình bằng tùy chọn Tạo hóa đơn có sẵn của công cụ bảng chấm công vào hệ thống tạo hóa đơn của chúng tôi là Zoho Invoice hoặc Zoho Books.

Công cụ bảng chấm công - Zoho Projects

Trạng thái thanh toán trên bảng chấm công

Với phần mềm quản lý bảng chấm công này, bạn có thể thiết lập quy trình phê duyệt và trạng thái thanh toán cho bảng chấm công. Chọn trạng thái thanh toán mặc định cho các mục nhập của bạn ngay cả trước khi bạn ghi thời gian. Bạn cũng có thể quản lý bảng chấm công bằng cách thiết lập một quy trình phê duyệt cho các mục nhập để dễ dàng lọc các mục nhập đã được phê duyệt và chưa được phê duyệt.

Phần mềm quản lý bảng chấm công - Zoho Projects

Bộ hẹn giờ cho nhiệm vụ

Bạn có thể thực hiện quản lý thời gian bằng cách đặt hẹn giờ cho nhiệm vụ của bạn. Sau khi bạn dừng đồng hồ tính giờ, các mục nhập sẽ tự động được ghi vào phần mềm bảng chấm công dự án. Bộ hẹn giờ giúp tính toán số giờ làm việc thực tế trong một dự án.

Phần mềm bảng chấm công nhân viên - Zoho Projects