Tiết kiệm thời gian và chi phí với bảng chấm công

Zoho Projects cung cấp chức năng theo dõi thời gian giúp đơn giản hóa việc tiến hành dự án, tính toán thời gian thực hiện nhiệm vụ, xuất dữ liệu bảng chấm công ra định dạng mong muốn và gửi hóa đơn để nhận thanh toán bằng Zoho Invoice hoặc Zoho Books.

Dễ dàng theo dõi thời gian của bạn

Bảng chấm công có thể ghi lại ngày bắt đầu và ngày kết thúc của nhiệm vụ. Bảng chấm công bao gồm phân tích chi tiết các nhiệm vụ được hoàn thành trong suốt dự án. Bạn có thể ghi lại thông tin chi tiết từng nhiệm vụ và theo dõi tất cả từ một nơi duy nhất. Bạn có thể ghi lại thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần tùy theo dự án.

Ghi lại số giờ để tính phí

Thời gian dành cho nhiệm vụ có thể được khách hàng trả phí theo giờ làm việc và ngày làm việc là số giờ được tính phí và thời gian không được khác hàng trả phí là số giờ không được tính phí. Bạn có thể chọn báo cáo dựa trên người dùng, thanh toán hoặc thời gian tùy theo nhu cầu.

Xuất bảng chấm công theo nhiều định dạng khác nhau

Xuất tất cả dữ liệu bảng chấm công (định dạng xls / csv) với chỉ một cú nhấp chuột và gửi dữ liệu cho khách hàng, quản lý dự án, các bên liên quan để họ xem qua nhiệm vụ đã hoàn thành cho mục đích thanh toán hoặc trả lương cho nhân viên trong đợt tiếp theo. Bạn cũng có thể xuất bảng chấm công của mình ra dưới dạng tập tin pdf.

Tạo hóa đơn và tính phí khách hàng

Tạo hóa đơn từ bảng chấm công và gửi cho khách hàng để nhận thanh toán hoặc trả lương cho nhân viên. Bạn có thể tải tất cả dữ liệu bảng chấm công của mình bằng tùy chọn Tạo hóa đơn có sẵn của bảng chấm công vào hệ thống tạo hóa đơn của chúng tôi là Zoho Invoice hoặc Zoho Books.

Trạng thái thanh toán trên bảng chấm công

Thiết lập quy trình phê duyệt và trạng thái thanh toán cho bảng chấm công. Chọn trạng thái thanh toán mặc định cho các mục nhập của bạn ngay cả trước khi bạn ghi thời gian. Bạn cũng có thể thiết lập quy trình phê duyệt cho các mục nhập để dễ dàng lọc các mục nhập đã được phê duyệt và chưa được phê duyệt.

Bộ hẹn giờ cho nhiệm vụ

Bây giờ bạn có thể thiết lập bộ hẹn giờ cho nhiệm vụ của mình, và khi bạn dừng bộ hẹn giờ, các mục nhập sẽ tự động được ghi vào bảng chấm công của bạn. Bộ hẹn giờ giúp tính toán số giờ làm việc thực tế trong một dự án.