Phần mềm theo dõi thời gian

Khi thực hiện nhiệm vụ, bạn cần sử dụng triệt để thời gian để không bỏ lỡ thời hạn công việc. Bạn cần có một phần mềm theo dõi thời gian trực tuyến dễ sử dụng để có thể ghi lại thời gian làm việc, chạy báo cáo và tính phí khách hàng. Zoho Projects cung cấp các tính năng theo dõi thời gian giúp đơn giản hóa việc tiến hành dự án, tính toán thời gian thực hiện nhiệm vụ, xuất dữ liệu bảng chấm công ra định dạng mong muốn và gửi hóa đơn cho khách hàng để nhận thanh toán.

Lợi ích chính của phần mềm theo dõi thời gian:

  • Truy cập bảng chấm công mọi lúc mọi nơi với một trình duyệt web đơn giản một cách an toàn.
  • Ghi lại số giờ làm việc thực tế cho dự án để xác định thời hạn công việc.
  • Phân tích lịch sử thanh toán, thông báo hóa đơn mới, tiết kiệm thời gian và nhận thanh toán.
  • Giao diện ghi và theo dõi thời gian dành cho một nhiệm vụ thân thiện với người dùng.
  • Thu thập thông tin về thời gian đã sử dụng giúp tối đa số giờ được tính phí và giảm thiếu số giờ không được tính phí.

Dễ dàng theo dõi thời gian.

Bảng chấm công có thể ghi lại ngày bắt đầu và ngày kết thúc của nhiệm vụ hoặc chỉ thời lượng thực hiện nhiệm vụ. Bảng chấm công bao gồm phân tích chi tiết các nhiệm vụ được hoàn thành trong suốt dự án. Bạn có thể ghi lại thông tin chi tiết của từng nhiệm vụ và theo dõi tất cả từ một nơi duy nhất.

Ghi lại số giờ để tính phí.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ có thể được khách hàng trả phí theo giờ và theo ngày làm việc là số giờ được tính phí và thời gian không được khác hàng trả phí là số giờ không được tính phí. Khi ghi số giờ làm việc, bạn có thể chọn người dùng, thời lượng và trạng thái thanh toán mà theo đó mục nhập bảng chấm công sẽ được tạo.

Xuất bảng chấm công theo nhiều định dạng khác nhau.

Xuất tất cả dữ liệu bảng chấm công ra dưới dạng tập tin xls hoặc csv với chỉ một cú nhấp chuột và gửi dữ liệu cho khách hàng hoặc quản lý dự án để xem qua nhiệm vụ đã hoàn thành cho mục đích thanh toán, trả lương cho nhân viên hoặc ước tính chi phí dự án. Bạn cũng có thể xuất bảng chấm công của mình ra dưới dạng tập tin pdf.

Tạo hóa đơn và tính phí khách hàng.

Tạo hóa đơn từ bảng chấm công và gửi cho khách hàng để nhận thanh toán hoặc trả lương cho nhân viên. Bạn có thể tải tất cả dữ liệu bảng chấm công vào Zoho Invoice bằng tùy chọn Tạo hóa đơn có trong tab Hóa đơn và Chi phí.