Dễ dàng trao đổi

Zoho Projects cung cấp tính năng cộng tác theo thời gian thực thông qua mô-đun Thảo luận, cho phép tập hợp mọi người trực tuyến để thảo luận về những chủ đề quan trọng. Bạn có thể tạo nhóm chat hoặc lên lịch họp, mời người tham gia và làm việc cùng nhau một cách hiệu quả.

bắt đầu

Chat dự án - Zoho Projects

Cộng tác liền mạch

Tạo chủ đề mới để bắt đầu cuộc trao đổi với một người hoặc một nhóm nhằm thảo luận và đưa ra những quyết định quan trọng nhanh chóng. Mọi trao đổi vẫn luôn ở ngay đó để bạn có thể xem lại những quyết định đã được đưa ra.

Cộng tác liền mạch

Thảo luận qua chat

Mặc định sẽ có một nhóm chat mà tất cả người dùng dự án đều có thể tham gia. Bạn có thể tạo các nhóm chat khác để tách biệt nhiều cuộc hội thoại. Số lượng người mà bạn có thể trò chuyện là không giới hạn.

Thảo luận qua chat

Thảo luận qua cuộc họp

Tránh những rắc rối của các cuộc họp truyền thống và lãng phí thời gian liên quan. Tiến hành các cuộc họp ảo để thảo luận nhanh về một chủ đề cấp bách hoặc lên lịch các cuộc họp trực tuyến tùy theo sự thuận tiện của mọi người. Cách này có thể đặc biệt hữu ích khi nhóm của bạn làm việc từ nhiều nơi trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm

Thảo luận qua cuộc họp