Thảo luận và đưa ra quyết định với Phòng chat

Zoho Projects cung cấp tính năng cộng tác theo thời gian thực thông qua phòng chat tích hợp sẵn, cho phép tập hợp nhanh mọi người để thảo luận về những chủ đề quan trọng. Điều tuyệt vời nhất chính là mọi thứ đều chạy trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể tạo chủ đề chat, mời người tham gia, thảo luận và (quan trọng nhất là) mọi trao đổi sẽ luôn ở ngay đó.

Đưa ra quyết định với Phòng chat

Bạn có thể tạo chủ đề mới để bắt đầu chat với một người hoặc một nhóm nhằm thảo luận và đưa ra những quyết định quan trọng nhanh chóng khi sử dụng phòng chat. Mọi trao đổi vẫn luôn ở ngay đó để bạn có thể xem lại những quyết định đã được đưa ra.

Discuss and decide

Tham gia cuộc hội thoại trong tích tắc

Mặc định sẽ có một phòng chat mà tất cả thành viên nhóm đều có thể tham gia. Bạn có thể tạo phòng chat khác để tách biệt nhiều cuộc hội thoại. Số lượng người mà bạn có thể chat là không giới hạn.

Join Conversations