Theo dõi sự cố và workflow

Ghi lại sự cố nhanh chóng và xử lý dễ dàng. Có cái nhìn tổng quan tất cả sự cố và theo dõi tiến trình qua báo cáo. Tự động hóa các nhiệm vụ nhàm chán và tùy biến giao diện phù hợp với yêu cầu của bạn.

Sự cố

Báo cáo lỗi dễ dàng hơn với thông tin chi tiết như phân loại và tùy chọn lời nhắc. Nhập lỗi từ các trình theo dõi khác hoặc xuất lỗi ra định dạng trang tính. Tạo chế độ xem tùy chỉnh để tập trung vào các lỗi khẩn cấp nhất trong dự án của bạn. Nhập số giờ dành cho mỗi sự cố và xem lại trạng thái thông qua báo cáo.

Learn More
Issues

Tự động hóa

Luôn cập nhật với email tự động xuyên suốt sự kiện như khi một sự cố được tạo hoặc cập nhật. Cấu hình quy tắc công việc cho phép bạn cập nhật thông tin sự cố, liên hệ ứng dụng bên thứ ba qua webhook và thực hiện mọi logic công việc theo yêu cầu bằng hàm tùy chỉnh quy tắc được kích hoạt. Đáp ứng các điều khoản thỏa thuận với khách hàng nhờ tự động hóa SLA của bạn.

Learn More
Automation

Tùy chỉnh

Ghi sự cố trực tiếp từ website bên ngoài. Định nghĩa trường và trạng thái riêng để phù hợp với yêu cầu của bạn. Thiết lập workflow của riêng bạn và liên kết với sự cố liên quan để vận hành dự án suôn sẻ hơn. Tùy chỉnh email để thêm chính xác thông tin bạn muốn gửi đến người nhận.

Learn More
Customization

Chế độ xem Kanban

Cung cấp thông tin việc cần làm cho mọi thành viên nhóm. Xem lỗi dưới dạng thẻ được sắp xếp theo cột với mỗi cột tương ứng với một trạng thái lỗi. Tùy chỉnh thẻ dựa trên workflow của bạn.

Learn More
Kanban view

SLA

Xác định mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được, định rõ đối tượng và thời gian để tăng cấp và đảm bảo luôn giữ đúng cam kết.

Learn More
SLA