Theo dõi sự cố và workflow

Ghi lại sự cố hoặc lỗi trong dự án để bạn có thể theo dõi và khắc phục ngay lập tức. Tạo chế độ xem tùy chỉnh cho các sự cố dựa trên nhu cầu của bạn và lấy báo cáo chi tiết về tiến độ của chúng. Hơn nữa, tự động hóa việc cập nhật trạng thái sự cố tẻ nhạt và gửi cảnh báo đến đúng người vào đúng thời điểm.

Bắt đầu

Quản lý sự cố

Dễ dàng gửi sự cố bằng cách thêm chúng theo cách thủ công, nhập lỗi từ phần mềm theo dõi sự cố khác hoặc xuất sự cố qua bảng tính. Thêm chế độ xem tùy chỉnh để ưu tiên các lỗi có mức độ ưu tiên cao nhất hoặc ưu tiên nhất theo thời gian và ghi lại số giờ làm việc để xác định thời gian dành cho các sự cố. Bạn cũng có thể tích hợp với Bitbucket hoặc Github để xem các thay đổi đã xác nhận dưới dạng tập hợp thay đổi trong Projects.

Tự động hóa

Tự động hóa các cảnh báo để thông báo đến đúng người khi sự cố được tạo hoặc cập nhật. Cấu hình quy tắc công việc để cập nhật thông tin sự cố tự động, thông báo đến các ứng dụng bên thứ ba qua webhook hoặc thực hiện logic công việc bằng hàm tùy chỉnh quy tắc được kích hoạt. Projects cũng giúp dễ dàng đáp ứng các điều khoản trong giao dịch của bạn với khách hàng bằng cách thiết lập Cam kết chất lượng dịch vụ.

Tùy chỉnh

Tạo các trường cho sự cố tùy theo nhu cầu dự án. Tùy chỉnh các mẫu email để truyền tải đúng thông tin. Thiết lập workflow và trạng thái tùy chỉnh, liên kết các sự cố liên quan khi cần và ghi nhật ký lỗi trực tiếp từ website bên ngoài.

Kanban

Hiển thị sự cố dưới dạng thẻ được đặt trong các cột khác nhau trên bảng Kanban. Những cột này dựa trên các trạng thái vấn đề khác nhau, chẳng hạn như mức độ nghiêm trọng hoặc phân loại. Thêm nhận xét hoặc tập tin đính kèm hay thậm chí liên kết các sự cố liên quan ngay tại đó. Bạn có thể dễ dàng cập nhật trạng thái thẻ bằng cách kéo và thả thẻ giữa các cột.

SLA

Ký hợp đồng với khách hàng về mức độ dịch vụ mà bạn cung cấp bằng cách xác định một số quy tắc cho sự cố. Khi nào nên tăng cấp báo cáo sự cố và tăng cấp đến ai cùng mục tiêu giải quyết vấn đề nhanh chóng như thế nào. Giúp khách hàng nhận thức rõ những gì đang xảy ra với sự cố và đảm bảo cam kết của bạn không bao giờ bị phá vỡ bằng cách thiết lập các mức tăng cấp để thông báo trước cho tất cả mọi người.

Theo dõi lỗi thực sự quan trọng với chúng tôi và Zoho Projects là một trong số ít công cụ kết hợp quản lý dự án với tính năng theo dõi lỗi.

Jan Hendrik Mensen ClearDrop