Giải quyết sự cố nhanh chóng với Issue Tracker

Các dự án, dù là về phần mềm hay trong các lĩnh vực khác, đều sẽ tạo ra nhiều vấn đề trong suốt quy trình thực hiện. Chỉ liệt kê và theo dõi các lỗi đó qua trang tính excel không phải là cách tốt nhất để quản lý vấn đề, vì rồi sẽ có lúc bạn vô tình bỏ sót một cái gì đó. Đó là lý do chúng tôi xây dựng mô-đun theo dõi sự cố trong Zoho Projects - gửi, theo dõi và khắc phục sự cố hiệu quả nhất với sự trợ giúp của nhiều tùy chọn tùy chỉnh, chức năng tự động hóa dễ thiết lập và hơn thế nữa.

bắt đầu

Phần mềm theo dõi lỗi - Zoho Projects

Gửi và sắp xếp sự cố

Hệ thống theo dõi sự cố của Zoho Projects hỗ trợ quản trị viên cấu hình các quyền dựa trên trạng thái, chuyển trạng thái sự cố trong quá trình làm việc hoặc xóa sự cố. Quản lý cả nhiệm vụ và sự cố một cách dễ dàng và đảm bảo dự án của bạn luôn đi đúng hướng.

Gửi và sắp xếp sự cố

Tạo workflow tùy chỉnh

Issue Tracker cho phép bạn tạo workflow tùy chỉnh cho các sự cố để chuyển tải tốt hơn trạng thái sự cố. Mỗi workflow có thể bao gồm nhiều bước tùy theo yêu cầu. Bạn có thể cấu hình những workflow này để phản ánh yêu cầu riêng biệt của công ty bạn.

Tạo workflow tùy chỉnh

Cấu hình thông báo

Bạn thường xuyên phải gửi email cho người dùng để thông báo về những sự kiện đang xảy ra trong suốt quy trình theo dõi sự cố của một dự án. Bạn có thể quyết định ai sẽ nhận được thông báo và nhận được khi nào, đồng thời cấu hình thông báo khi sự cố được gán, tạo hoặc giải quyết.

Cấu hình thông báo

Xác định quy tắc công việc

Xác định Quy tắc công việc để giúp bạn tự động thực hiện các hành động như gán sự cố cho người dùng hoặc thay đổi mức độ nghiêm trọng, mức độ ưu tiên, mô-đun hoặc loại sự cố khi một số tiêu chí nhất định được đáp ứng.

Xác định quy tắc công việc

Thiết lập mức độ nghiêm trọng

Mức độ nghiêm trọng là thước đo mức độ nghiêm trọng của một sự cố cụ thể hoặc mức độ tác động của sự cố đó. Bạn có thể tạo nhãn riêng và phân nhóm sự cố theo nhãn.

Thiết lập mức độ nghiêm trọng

Chế độ xem Sự cố của tôi

Chế độ xem Sự cố của tôi cung cấp chế độ xem kết hợp về các sự cố được báo cáo hoặc được gán cho bạn. Chế độ xem này giúp bạn sắp xếp công việc tốt hơn, tập trung thời gian dành cho các sự cố theo mức độ ưu tiên của chúng và không bỏ sót lỗi.

Chế độ xem Sự cố của tôi