Giải quyết sự cố nhanh chóng với IssueTracker

Mô-đun IssueTracker của Zoho Projects giúp bạn báo cáo, theo dõi và giải quyết sự cố và lỗi mà dự án phần mềm có thể gặp phải. Quản trị viên và quản lý có thể cấu hình trạng thái và workflow của quy trình giải quyết sự cố theo yêu cầu.

Báo cáo và sắp xếp sự cố

Hệ thống theo dõi sự cố Zoho Projects hỗ trợ quản trị viên cấu hình các quyền dựa trên trạng thái, chuyển trạng thái sự cố hoặc xóa sự cố. Nhờ đó, bạn có thể đơn giản hóa mỗi bước theo dõi sự cố.

Tạo workflow tùy chỉnh

Mẫu workflow linh hoạt của trình theo dõi sự cố giúp bạn xác định workflow riêng cho từng dự án. Bạn có thể dễ dàng cấu hình workflow tùy theo yêu cầu riêng biệt của công ty bạn.

Cấu hình thông báo

Bạn thường xuyên phải gửi email cho người dùng để thông báo về những sự kiện đang xảy ra trong suốt quy trình theo dõi sự cố của một dự án. Bạn có thể quyết định thời gian thông báo và đối tượng nhận được thông báo.

Định nghĩa quy tắc công việc

Định nghĩa quy tắc công việc cho phép bạn thực hiện hành động như thay đổi mức độ nghiêm trọng, ưu tiên, mô-đun, gán sự cố cho người dùng, v.v khi một số tiêu chí được đáp ứng.

Thiết lập mức độ nghiêm trọng

Mức độ nghiêm trọng thể hiện mức độ sự cố ảnh hưởng đến ứng dụng và việc sử dụng ứng dụng. Bạn có thể tạo nhãn riêng và phân nhóm sự cố theo nhãn.

Chế độ xem Sự cố của tôi

Chế độ xem Sự cố của tôi cung cấp cái nhìn toàn diện về các sự cố được báo cáo hoặc được gán cho bạn. Bằng cách này, bạn có thể biết số lượng sự cố cần xử lý và loại bỏ phiền phức khi phải ghi nhớ toàn bộ sự cố.